Kendskab til markens kløverandel bedrer kvælstofoptag

Henriette Lemvig 12-01-2019 13:09:00
Kløvergræs’ kløverandel har betydning for dens forfrugtsværdi.
Kløvergræsmarkens kløverandel har stor betydning for en optimal kvælstofgødskning.

Årsudbytte af foderenheder i slætmarker stiger med stigende kvælstoftildeling, men størrelsen af kvælstofresponsen afhænger, ifølge Bent Halkjær Hedegaard, afdelingsleder planteavl LMO, i høj grad af kløverandelen.

Samtidig har kvælstoftildelingen indflydelse på kløvergræsmarkens sammensætning og kvaliteten af den høstede afgrøde.

- Kvælstofresponsen på udbyttet varierer fra næsten ingenting og op til omkring 20 Fen/kg N afhængig af især kløverprocent.

Kvælstofresponsen afhænger dog også i nogen grad af faktorer som markens alder, tidspunktet på året, sæsonen og jorden, forklarer Bent Halkjær Hedegaard.

Omvendt har kvælstoftildelingen ifølge afdelingslederen også indflydelse på kløverprocenten. Øges kvælstofdelingen reduceres kløverandelen – en påvirkning, der er størst i første års marker og i starten af vækstsæsonen.

 

Kløver har flere fordele

- Kløver i græsmarker har flere fordele, siger Bent Halkjær Hedegaard.

- Kløver optager – i symbiose med en rodbakterie – kvælstof fra luften, og dermed reduceres behovet for at få tilført kvælstof fra gødning.

Men mindst lige så vigtigt er, at kløver øger foderoptagelsen og mælkeydelsen. Det skyldes bælgsædseffekten af kløver, lyder det. 

Bent Halkjær Hedegaard understreger, at kløver har et naturligt højt indhold af råprotein, og at man i veletableret kløvergræs med en aktiv bestand af kløver ikke kan øge indholdet af råprotein ved tildeling af kvælstof. Dog kan det totale udbytte af råprotein pr. hektar i nogen grad påvirkes med kvælstof.

- I en optimal tildeling af kvælstof til kløvergræsmarker skal kvælstoffet fordeles der, hvor merværdien er størst blandt andet ud fra kløverandel samtidig med, at der opnås en tilpas høj kløverandel i markerne.

- Dette kræver først og fremmest kendskab til markens kløverandel. Dernæst en model for sammenhængen mellem kløverandel og optimal kvælstoftildeling samt en strategi for at opnå den ønskede kløverandel, siger Bent Halkjær Hedegaard.

 

Spil kortene rigtigt

Han fremhæver, at næsten samtlige kløvergræsmarker i Danmark får husdyrgødning, som ofte suppleres med handelsgødning på ikke-økologiske ejendomme.

- Udover at husdyrgødning ofte udgør en stor del af kvælstoftildelingen til kløvergræsmark, udgør det ofte også en væsentlig del af fosfor og kalium-tildelingen, siger han og minder om, at svovltildelingen ligeledes er et essentielt element i en optimal gødskning af kløvergræsmarker, men at effekten af svovl i husdyrgødning er minimal, medmindre husdyrgødningen forsures.

- Så man skal tænke sig om og spille sine kort rigtigt, når gødskning af kløvergræs planlægges, siger Bent Halkjær Hedegaard.

 

Løsning

- En korrektion i tildeling af kvælstof i handelsgødning er en oplagt løsning til at variere kvælstoftildelingen, men også korrektion i husdyrgødning bør inddrages.

- Ofte bliver husdyrgødet kløvergræsmarker ikke tildelt handelsgødning efter de første par slæt. Her kan en løsning hen på sommeren være helt at undlade husdyrgødning til nogle marker mod at øge tildelingen til andre, siger han.

En optimal kvælstoftildeling i husdyrgødede marker forudsætter, at kvælstofindholdet i husdyrgødningen kendes. Det kræver gylleanalyser, som samtidig også kan give et svar på, hvad indholdet af andre næringsstoffer er i gyllen.

Når husdyrgødningen flyttes rundt, er det, ifølge afdelingslederen for planteavl, vigtigt at være opmærksom på kaliumtildelingen. Det anbefales at tildele 20-25 kilo kali pr. 1.000 Fen, hvilket især er vigtigt på let jord.

- Vi skal dog være opmærksomme på, at græs har luksusoptagelse af kalium, så en overgødskning er heller ikke ønskelig, da et højt kaliumindhold i græsensilagen er uønsket. Slæt, der mangler kalium, kan tildeles K- eller PK-gødning.

 

Svovl i de første slæt

Svovl til græsmarker tilføres ofte i form af NS-gødning eller via forsuret gylle. Endelig indeholder vandingsvand også en vis mængde svovl.

Det er normalt i de første slæt, at behovet for svovl er størst. Hvor der hverken tildeles forsuret gylle eller NS-gødning kan svovltildelingen kombineres med kaliumtildelingen i form af en KS- eller PKS-gødning.

Som opfølgning kan en foderanalyse med mineral-analyse af kløvergræsensilagen give svar på, om der er ramt rigtigt med for eksempel kalium og svovl.

- Og så vil jeg gerne minde om, at en kløvergræsmarks kløverandel også har betydning for dens forfrugtsværdi. Så viden om kløverprocenten vil også kunne optimere kvælstoftildelingen til den efterfølgende afgrøde, siger Bent Halkjær Hedegaard, der fortæller yderligere om emnet på Plantekongressen i næste uge.

 

Dansk problemulv skal nedlægges i Tyskland

24-01-2019 08:00:19

Den danskfødte ulv, der er erklæret problemulv i Slesvig-Holsten, bliver snart reguleret væk, hvis det står til de lokale myndigheder i den nordtyske region.


Nye kornsorter kan påvirke foderværdien signifikant

24-01-2019 08:00:07

Kornsorter med høj enzymaktivitet fremmer foderkvaliteten væsentligt. Derfor arbejdes der ihærdigt med udviklingen af nye sorter.


Klimaminister vil drøfte udtagning af lavbundsjorder

24-01-2019 07:00:16

Landbruget kommer til at skulle levere i fremtiden for at sænke udledningen af klimagasser, forsikrer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) overfor kritisk opposition i Folketinget. Han vil dog ikke sige noget om hvordan.


Frustreret vandråd skriver til ministeren

23-01-2019 16:32:28

Flere frustrerede medlemmer af Vandråd Djursland har sendt et åbent brev til ministeren. Hvorfor skal vi bruge tid og kræfter på et indspil, som ikke bliver brugt?


US-afgrøder fastholder ny stigende pristendens

23-01-2019 15:55:20

Der er atter kommet godt gang i efterspørgslen efter amerikanske afgrøder. Det kan ses på prisgrafen for især soja og majs, der fastholder den forholdsvis nye stigende pristendens. Prispotentialet opad er stort for amerikanske afgrøder og det vil den derfor også være for afgrødepriserne herhjemme.


Stort ryk ind ved åbent hus i Rimmerhus

23-01-2019 14:00:42

Masser af gæster, da Dansk Maskincenter i Rimmerhus ved Videbæk holdt åbent hus.


Fra halvtag til lukket bygning

23-01-2019 12:10:36

Da man ikke har haft lignende projekter at sammenligne med, har byggeriet af Quantafuels anlæg i Skive krævet mange korrektioner undervejs.


Grøn diesel-produktion går snart i gang

23-01-2019 12:00:49

Mandag holdt Quantafuel rejsegilde i Skive. Til juni er de som de eneste i verden klar til at omdanne plastaffald til bæredygtigt brændstof.


Nyt kartoffelcenter er indviet i Give

23-01-2019 11:39:58

Danespos ny forædlingsstation og hovedkontor, som skal skabe rammerne for fremtidens kartoffelplanter er nu blevet indviet.


Medarbejdere fra øverste hylde

23-01-2019 11:20:29

Claus Bruun Jørgensen i Tinglev er altid årvågen efter at rekruttere dygtige medarbejdere og elever til sin 2.000 søer store svineproduktion. Han har både udenlandske og danske ansatte.


Stillestående maskiner koster kassen

23-01-2019 11:00:52

En ny sprøjte, der kun bruges få gange om året, bliver hurtigt den største udgift. Det fremgår af en ny type beregning af de samlede omkostninger pr. afgrøde eller mark, som LandboThy har udviklet.


Ro i løbeafdelingen: Medarbejder introducerede ide

23-01-2019 11:00:37

Arbejdet i løbeafdelingen er blevet mere roligt, efter at en tidligere medarbejder introducerede en ny metode hos Claus Bruun Jørgensen i Tinglev.


75 procent af danske planteavlere vil gerne bruge gradueret gødskning

23-01-2019 10:30:40

Det viser en ny undersøgelse fra Yara blandt de skandinaviske landmænd om deres ønsker og forventninger til fremtidig anvendelse af præcisionslandbrug.


Debat: DN-Præsident på afveje

23-01-2019 10:00:29

Miljøet har det bedre. Det bør Danmarks Naturfredningsforening anerkende, mener skribenten.


Minus i svinestalden – opmuntring for 2019

23-01-2019 09:40:35

Mens svineproducenterne fra 2017 til 2018 har været på en historisk rutsjebanetur, er det gået mere jævnt for sig hos mælkeproducenterne. Sådan lød det i går, da LandboLimfjord fremlagde deres estimerede regnskabsresultater for 2018 og kiggede i krystalkuglen for 2019.


Ny genetik sætter fokus på osteproduktion

23-01-2019 09:00:57

Fra slutningen af januar vil man kunne bestille tyresæd fra den Italienske virksomhed Inseme direkte hos Mosegården A/S. Genetik, som blandt andet sætter fokus på mælk, der er velegnet til osteproduktion.


Nutrifair: Skab netværk og få ny viden i januar

10-12-2018 10:50:51

Der er mange gode grunde til at besøge Nutrifair. Hør både svineproducent Claus Bruun Jørgensen og kvægavler Rick van Heesch fortælle om, hvorfor du også bør dukke op i Fredericia den 16. og 17. januar.


Side 1 af 1440 (28781 artikler)Prev1234567143814391440Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer