bannerPos

Kendskab til markens kløverandel bedrer kvælstofoptag

Kløvergræs’ kløverandel har betydning for dens forfrugtsværdi.

Henriette Lemvig

Journalist (Planter)
12-01-2019 13:09
Kløvergræsmarkens kløverandel har stor betydning for en optimal kvælstofgødskning.

Årsudbytte af foderenheder i slætmarker stiger med stigende kvælstoftildeling, men størrelsen af kvælstofresponsen afhænger, ifølge Bent Halkjær Hedegaard, afdelingsleder planteavl LMO, i høj grad af kløverandelen.

Samtidig har kvælstoftildelingen indflydelse på kløvergræsmarkens sammensætning og kvaliteten af den høstede afgrøde.

- Kvælstofresponsen på udbyttet varierer fra næsten ingenting og op til omkring 20 Fen/kg N afhængig af især kløverprocent.

Kvælstofresponsen afhænger dog også i nogen grad af faktorer som markens alder, tidspunktet på året, sæsonen og jorden, forklarer Bent Halkjær Hedegaard.

Omvendt har kvælstoftildelingen ifølge afdelingslederen også indflydelse på kløverprocenten. Øges kvælstofdelingen reduceres kløverandelen – en påvirkning, der er størst i første års marker og i starten af vækstsæsonen.

 

Kløver har flere fordele

- Kløver i græsmarker har flere fordele, siger Bent Halkjær Hedegaard.

- Kløver optager – i symbiose med en rodbakterie – kvælstof fra luften, og dermed reduceres behovet for at få tilført kvælstof fra gødning.

Men mindst lige så vigtigt er, at kløver øger foderoptagelsen og mælkeydelsen. Det skyldes bælgsædseffekten af kløver, lyder det. 

Bent Halkjær Hedegaard understreger, at kløver har et naturligt højt indhold af råprotein, og at man i veletableret kløvergræs med en aktiv bestand af kløver ikke kan øge indholdet af råprotein ved tildeling af kvælstof. Dog kan det totale udbytte af råprotein pr. hektar i nogen grad påvirkes med kvælstof.

- I en optimal tildeling af kvælstof til kløvergræsmarker skal kvælstoffet fordeles der, hvor merværdien er størst blandt andet ud fra kløverandel samtidig med, at der opnås en tilpas høj kløverandel i markerne.

- Dette kræver først og fremmest kendskab til markens kløverandel. Dernæst en model for sammenhængen mellem kløverandel og optimal kvælstoftildeling samt en strategi for at opnå den ønskede kløverandel, siger Bent Halkjær Hedegaard.

 

Spil kortene rigtigt

Han fremhæver, at næsten samtlige kløvergræsmarker i Danmark får husdyrgødning, som ofte suppleres med handelsgødning på ikke-økologiske ejendomme.

- Udover at husdyrgødning ofte udgør en stor del af kvælstoftildelingen til kløvergræsmark, udgør det ofte også en væsentlig del af fosfor og kalium-tildelingen, siger han og minder om, at svovltildelingen ligeledes er et essentielt element i en optimal gødskning af kløvergræsmarker, men at effekten af svovl i husdyrgødning er minimal, medmindre husdyrgødningen forsures.

- Så man skal tænke sig om og spille sine kort rigtigt, når gødskning af kløvergræs planlægges, siger Bent Halkjær Hedegaard.

 

Løsning

- En korrektion i tildeling af kvælstof i handelsgødning er en oplagt løsning til at variere kvælstoftildelingen, men også korrektion i husdyrgødning bør inddrages.

- Ofte bliver husdyrgødet kløvergræsmarker ikke tildelt handelsgødning efter de første par slæt. Her kan en løsning hen på sommeren være helt at undlade husdyrgødning til nogle marker mod at øge tildelingen til andre, siger han.

En optimal kvælstoftildeling i husdyrgødede marker forudsætter, at kvælstofindholdet i husdyrgødningen kendes. Det kræver gylleanalyser, som samtidig også kan give et svar på, hvad indholdet af andre næringsstoffer er i gyllen.

Når husdyrgødningen flyttes rundt, er det, ifølge afdelingslederen for planteavl, vigtigt at være opmærksom på kaliumtildelingen. Det anbefales at tildele 20-25 kilo kali pr. 1.000 Fen, hvilket især er vigtigt på let jord.

- Vi skal dog være opmærksomme på, at græs har luksusoptagelse af kalium, så en overgødskning er heller ikke ønskelig, da et højt kaliumindhold i græsensilagen er uønsket. Slæt, der mangler kalium, kan tildeles K- eller PK-gødning.

 

Svovl i de første slæt

Svovl til græsmarker tilføres ofte i form af NS-gødning eller via forsuret gylle. Endelig indeholder vandingsvand også en vis mængde svovl.

Det er normalt i de første slæt, at behovet for svovl er størst. Hvor der hverken tildeles forsuret gylle eller NS-gødning kan svovltildelingen kombineres med kaliumtildelingen i form af en KS- eller PKS-gødning.

Som opfølgning kan en foderanalyse med mineral-analyse af kløvergræsensilagen give svar på, om der er ramt rigtigt med for eksempel kalium og svovl.

- Og så vil jeg gerne minde om, at en kløvergræsmarks kløverandel også har betydning for dens forfrugtsværdi. Så viden om kløverprocenten vil også kunne optimere kvælstoftildelingen til den efterfølgende afgrøde, siger Bent Halkjær Hedegaard, der fortæller yderligere om emnet på Plantekongressen i næste uge.

 

Vil have fat i de små landbrug

Alt for mange mindre landbrug er ikke medlemmer af familielandbrug- eller landboforening, mener NF Plus-formand Kurt Jørgensen. Det skal der laves om på.

Økonomimøde: - Gør det bedre, og jagt spild

Under onsdagens økonomimøde for mælkeproducenter blev kvægnøgleresultaterne for 2018 gennemgået. Kvægbrugskonsulenterne opfordrede til, at man går på spildjagt.

Usikkert med målinger i februar

Hos Yara Danmark er kvælstofprognosens lavere tilførsel af kvælstof forventet. Men usikkerheden fra målinger foretaget først i februar til korrekt niveau senere i sæson er stor og appellerer, ifølge chefagronomen, til brug af N-tester.

Bekæmp ukrudt så snart det er muligt

Det lune vejr har allerede sat gang i væksten i afgrøderne og dermed også ukrudtet. Vær klar til bekæmpelse af græsukrudt, når muligheden igen byder sig.

Kvælstofbehov reduceret med 10.000 tons

Kvælstofprognosen for 2019 er offentliggjort og viser, at der i dele af landet er et mindre behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver.

Politi advarer om gps-tyverier fra landbrugsmaskiner

Politiet i Midt- og Vestjylland opfordrer landmænd og maskinstationer til at sikre gps-udstyr. Den seneste måned har man fået flere anmeldelser om tyveri.

Kolbøtter på svinemarkederne

Efter lang tids dødvande er det forventede opsving kommet i gang på svinenoteringerne i ind- og udland. Noteringen i Danmark stiger mandag med 20 øre for konventionelt svinekød, mens noteringen i Tyskland denne uge steg med over 50 øre.

Undgå ECA-vand til rengøring

ECA-vand indeholder ingen vaskeaktive stoffer og bør derfor ikke bruges til rengøring af malkeanlæg eller -tank, lyder det fra Seges.

Miljøministeren klæber til taburetten med valgflæsk

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) skyder forbi, når han udelukkende giver landbruget skylden for Tolylfluanid og Dichlofluanid i drikkevandet, mener bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1492 (29823 artikler)Prev1234567149014911492Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer