Markvandrere så på spinat på Stevns

70 fremmødte til Østdansk Landboforenings markvandring på Stevns med planteavlskonsulent Søren Holmgren, der undrer sig over, at spinatfrø til dyrkning af babyleaf ikke må bejdses

Med den smukke varmgule Store Magleby Kirke på Stevns som baggrund mødte 70 planteavlere op til Østdansk Landboforenings markvandring med fokus på specialafgrøder.

Med den smukke varmgule Store Magleby Kirke på Stevns som baggrund i øst, en langsomt synkende sol mod vest, og vel vidende, at mange var draget af på bukkejagtens første dag, mødte 70 planteavlere op til Østdansk Landboforenings markvandring med fokus på specialafgrøder.
Det var planteavler, proprietær Hans Ingemann, Varpelev, der var vært. Han driver en alsidig planteproduktion med afgrøder som løg, hvidkløver, roer, engrapgræs, vårbyg, vinterhvede og spinat til frø. Og netop spinat til frø tog konsulent Søren Holmgren fat på, da alle stod samlet få meter fra kirkemuren.
Søren Holmgren indledte med at konstatere, at der fortsat hersker stor travlhed i marken, da vækstsæsonen var begyndt cirka en måned for sent, men det rykker kun høstsæsonen cirka en uge, hvorfor alle har kortere tid til at få gjort det samme arbejde.

Spinat til babyleaf

Hans Ingemann har 50 hektar spinat til frø, der skal anvendes til produktion af babyleaf, små spinatblade til salater med mere. Og naturligvis havde Søren Holmgren, der er kendt for sin til tider tørre humor, en kommentar til det.
- Der er nogle, der endnu ikke har fundet ud af, at vi mennesker kan spise kød, og så er det jo godt, at de kan gumle noget babyspinat.
- Danmark er verdens største producent af spinatfrø, men det bliver vi kun ved med at være, fordi private er gode til at få ryddet op i deres private spinatbede, så planterne ikke går i stok. 
- Spinat kan bestøve over store afstande, og vi skal være sikre på, at det er præcis de sorter, vi gerne vil have til produktion af frø, der klarer sig på markerne. Og det gør de ikke, hvis der er bestøvere fra private haver. Så tak til haveejerne, at de undgår at deres spinat går i stok
Videre fortalte konsulenten om han- og hunlinjer, og om hybrider inden for spinatdyrkningen.

Vigtigt med godt samspil

Søren Holmgren vurderede, at markerne ved Store Magleby i Østsjælland var kommet godt fra start, hvilket også er nødvendigt, da spinat ikke har verdens største rodnet.
Videre gjorde Søren Holmgren opmærksom på, at spinat er en sart afgrøde, og at man skal være meget obs på de rette 
sprøjtetidspunkter og blandingsforhold, når man anvender eksempelvis Command CS og Goltix SC 700.
Han glædede sig samtidig over, at Hans Ingeman har en meget ren mark uden stort ukrudtstryk at gå i gang med.
- Det handler meget om fingerspitzengefühl, når man dyrker spinat, og det er vigtig med godt samspil mellem planteavlskonsulent og spinatdyrker, pointerede Søren Holmgren.
Hans Ingemann forventede i alt fire svampe- og fire skadedyrsprøjtninger i sæsonen, hvor især angreb af lus kan være altødelæggende.

Gaucho som bejdsningsmiddel

I sin gennemgang kom Søren Holmgren også ind på Gaucho som bejdsningsmiddel af de spinatfrø, der skal anvendes til produktion af frø til babyleaf. 
- I dag kan man teste for alt, og hvor utroligt det end lyder kan man – godt nok i ufatteligt små mængder – finde Gaucho i det høstede frø, der bruges som udsæd til babyleafproduktion. Derfor er det nu et krav fra aftagerne af frøet, at der ikke bejdses med Gaucho.
- I takt med at man leder efter noget, kan man også altid finde det, konkluderede Søren Holmgren tørt og tilføjede: - Paradoksalt er det, at man i USA gerne må anvende konventionelt dyrkede frø til at producere frø til spiring af økologiske babyleaf. Det hænger ikke sammen.
Videre advarede konsulenten mod, at man helt forbyder anvendelse af kemi i Danmark. 
- For så flytter produktionen af spinat og græsfrø til udlandet. Vi har brug for at kunne producere konventionelle frø for at holde positionen som verdensledende producent.

Læs også