Nu bliver septoria synligt i hveden

Der går tre uger fra septoria angriber hveden, til symptomer kan ses. Derfor skal fanebladssprøjtningen med Balaya udføres i hvede snarest muligt. Det gælder også i hvedemarker, som kun er i vækststadie 37.

Her i uge 21 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til registreringsnettet på Seges. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Vinterhvede

Det fugtige vejr er fortsat og skaber stadig usædvanlig gode betingelser for angreb af Septoria.

Angreb ses tre uger efter smitten. Og det vil sige fra indeværende uge 21 vil der mange steder løbende kunne ses mere Septoria. Tiden fra smitte til symptomer ses er temperaturafhængig og er lidt længere ved lavere temperaturer og er i det hidtidige vejr 21-25 dage. Der ses nu angreb på tredje øverste blad i flere marker.

På grund af det usædvanligt fugtige vejr anbefales i år kun Balaya til fanebladssprøjtningen.

Bekæmpelse anbefales i vækststadie 39 i alle sorter og sortsblandinger ved først kommende mulighed. I marker, som kun er i vækststadie 37 med fanebladet synligt og ubeskyttet, anbefales også bekæmpelse ved førstkommende mulighed med Balaya.

Der vurderes nemlig nu at være så meget smitte i det andet øverste blad, at bekæmpelse ikke kan trækkes i disse marker.

Balaya er mere helbredende (kurativ) end de hidtidige midler, men der er også grænser for midlets kurative effekt. Balaya må kun anvendes en gang pr. sæson og senest i vækststadium 40, som er før skridning og lige før fanebladets bladskede begynder at strække sig.

Dosis af Balaya til fanebladssprøjtningen anbefales som tidligere angivet øget til 0,6-0,8 l/ha grundet det usædvanlig fugtige vejr. Højeste dosis anbefales i højrisikoområder for septoria i sorter med 2 og 3 i modtagelighed for septoria. Højrisikoområder er områder, hvor der i andre år typisk ses meget septoria blandt andet i visse områder i den østlige del af Sønderjylland.

Følgende af de mest udbredte sorter er mindst modtagelige mod septoria (modtagelighedsgruppe 1): Informer, KWS Extase, Heerup, Momentum, Pondus. I disse sorter anbefales 0,6-0,7 l/ha af Balaya.

Fanebladssprøjtningen er oftest den vigtigste svampesprøjtning i hvede. Dosis og middelvalg ved den sidste af den delte aksbehandling må fastlægges senere ud fra sort, vejrforhold og angrebsstyrke.

Gulrust trives også godt i det nuværende fugtige vejr. Der er dog ikke fundet gulrust i registreringsnettet, men der er i april-maj meldt om gulrust på otte lokaliteter fra praksis nemlig i Heerup ved Juelsminde og Vejle, i Drachmann på Ærø og ved Vejle, i Benchmark på Nordfyn og Bornholm samt i Sheriff ved Horbelev på Falster, ved Odense og ved Vojens.

Der er heller ikke fundet brunrust.

Meldug findes i enkelte marker og i flere sorter med mest i Chevignon, hvor der er udløst bekæmpelse i knap fem procent af de ubehandlede marker. I nogle marker sidder melduggen kun på stænglerne.

Meldug bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 40 ved over 25 procent angrebne planter. Der kan ved behov tilsættes for eksempel 0,1 l Talius ved bekæmpelse af septoria.

Der er også meldt om angreb af hvedebladplet i nogle marker. Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning anbefales bekæmpelse i modtagelige sorter ved over 25 procent angrebne planter. Til bekæmpelse kan anvendes 0,4-0,5 l Propulse + 0,2 l Orius Max/0,15 l Folicur Xpert. Tilsæt 0,25 l Balaya især i de mest septoriamodtagelige sorter.

Det gennemsnitlige vækststadie i vinterhvede er 37 med fanebladet synligt, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 43, hvor fanebladets bladskede begynder at svulme op.

Vinterbyg

Skoldplet er stadig mest udbredt og breder sig fortsat i det fugtige vejr.

Mest skoldplet er fundet i Neptun, men tilfælde af udbredte angreb er fundet i de fleste sorter. Fra vækststadie 45 bedømmes yderligere procent dækning på de to øverste blade, og her er også fundet mest skoldplet i Neptun.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter og mindst tre dage med nedbør frem til blomstring. Vær især opmærksom på skoldplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Bygrust og dernæst meldug er næstmest udbredt. Mest bygrust er fundet i KWS Kosmos, hvor der denne uge er udløst bekæmpelse i 40 procent af de ubehandlede marker. Næstmest bygrust er fundet i KWS Higgins og KWS Meridian, hvor der er udløst bekæmpelse i knap 30 procent af de ubehandlede marker.

Bygrust anbefales i modtagelige sorter bekæmpet ved over 10 procent angrebne planter frem til blomstring.

Mest meldug er fundet i Comeback og KWS Patriot, hvor der er udløst bekæmpelse i 15-20 procent af de ubehandlede marker. Meldug anbefales i modtagelige sorter bekæmpet til fuld gennemskridning ved 50-75 procent angrebne planter.

Til svampebekæmpelse på nuværende tidspunkt anbefales Propulse-holdige løsninger, hvilket vil sige 0,3-0,4 l Propulse blandet med 0,15-0,2 l Folicur Xpert eller blandet med 0,2-0,25 l Orius Max eller blandet med 0,2-0,25 l Comet Pro. Ved meget skoldplet bruges 0,4 l Propulse i blandingen.

Svampesprøjtning i vinterbyg skal udføres før stakkene breder sig ud, så mest mulig svampemiddel kan nå ned til bladene.

Det gennemsnitlige vækststadie i vinterbyg er 50, som er tæt på begyndende skridning, mens de længst udviklede marker er ved at være gennemskredne.

Rug

Skoldplet er stadig mest udbredt.

Bekæmpelse af skoldplet er aktuel efter nedbør og såfremt angrebet bevæger sig opad planterne. Bekæmpelse anbefales indtil gennemskridning, så beslutning om bekæmpelse skal træffes nu. Til bekæmpelse kan anvendes 0,3 l Prosaro eller 0,3 l Proline Xpert.

Der er kun fundet brunrust i to marker med KWS Serafino. Brunrust trives ikke så godt i det nuværende vejr. Svampen trives bedst ved høj solindstråling, over 20° C og varme nætter med dugdannelse.

Rugmarkerne er nu under skridning, og mange marker er gennemskredne.

Vårbyg

Skoldplet er mest udbredt og er fundet i 15 procent af markerne og i nogle tilfælde med mere udbredte angreb.

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved 10 procent angrebne planter og fem dage med nedbør optalt fra vækststadie 31, hvor første knæ er udviklet.

Vær især opmærksom på angreb af både skoldplet og bygbladplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning. Bekæmpelsestærsklerne er lavere under disse dyrkningsforhold.

Flere marker med RGT Planet har angreb af bygbladplet, og der er udløst bekæmpelse i en enkelt mark. Bygbladplet bekæmpes i meget modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter fra vækststadie 30 med begyndende strækning af hovedskud. Fra praksis er også meldt om flere tilfælde af angreb af bygbladplet i RGT Planet.

Enkeltstående planter, som er kraftigt angrebne af bygbladplet, skyldes smitte via udsæden. Trods bejdsning vil der være udsædsbåren smitte, som ikke bekæmpes.

Bygrust er kun fundet i en enkelt mark på Bornholm.

Af midlerne Proline/Proline Xpert/Prosaro/Folicur Xpert/Orius Max 200 EW har de førstnævnte midler bedst effekt mod skoldplet. Mod rust er rækkefølgen omvendt. Midlerne har svagere effekt mod bygbladplet, hvor Proline og Proline Xpert har bedst effekt. Comet Pro hører til midlerne med bedst effekt mod bygbladplet og har også god effekt mod bygrust og relativ god effekt mod skoldplet. I marker med meget bygbladplet kan derfor anvendes 0,25-0,3 l Comet Pro.

Det gennemsnitlige vækststadie er 28 med buskning, mens de længst udviklede marker er i vækststadie 31, hvor første knæ er udviklet.

Cikader i kartofler

Der er fundet cikader på 24 af 27 lokaliteter og op til i gennemsnit 14-16 pr. limplade. Første bekæmpelse foretages normalt tre til fire uger efter begyndende indflyvning, men udviklingen af både cikader og kartofler skal lige følges for at fastlægge tidspunktet i år. Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og nymfer.

Læs også