Mange overtrædelser hos forhandlere

Mere end hver anden forhandler har overtrådt loven ved Miljøstyrelsens pesticid-forhandlerkontrol i 2021.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører systematisk kontrol med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug, samt stikprøvekontrol ved øvrige forhandlere af bekæmpelsesmidler til private brugere.

- I kontrollen for 2021 er der konstateret overtrædelser hos 63 af 103 forhandlere, hvilket er en overtrædelsesprocent på 61 procent, oplyser Miljøstyrelsen.

De mest hyppige overtrædelser er fund af tidligere godkendte midler, der ikke længere må sælges, idet godkendelsen er udløbet, samt overtrædelse af reglerne om opbevaring af bekæmpelsesmidler.

Overtrædelsesprocenten er steget i forhold til 2020, hvor den var på 34 procent.

Kontrol af forhandlere

Kemikalieinspektionen kontrollerede i 2021 hos 103 forhandlere og importører – heraf:

5 mellemhandlere (importører, distributører og ompakkere)

10 forhandlere af meget giftige pesticider

47 forhandlere af professionelle pesticider (grovvareforhandlere)

41 forhandlere af ikke professionelle pesticider (byggemarkeder, planteskoler og anden detail).

Læs også