Miljø, Landbrug og Fødevarer

Af Henrik Frandsen

På vegne af Moderaterne

Danmark har gennem flere hundrede år været et landbrugsland - det er vi i dag - og det skal vi også være i fremtiden. Den danske landbrugs- og fødevaresektor er blandt de dygtigste i verden, når det gælder produktion med en lav klima- og miljøbelastning. Det er vi blevet, fordi vi til stadighed har formået at bringe forskning, viden og innovation sammen. Vi skal udnytte denne styrkeposition til også i fremtiden at sikre, at vi har et konkurrencedygtigt erhverv.

Det er også vigtigt, at vi til stadighed har fokus på, at landbrugsproduktionen foregår på en måde, hvor indvirkning på natur og miljøet er mindst mulig. Dette kan sikres ved, at landbruget fortsat bruger den nyeste viden. Men også ved, at vi som samfund stiller krav til de produktionsmetoder, der anvendes. Her er det vigtigt, at vi som samfund er med til at frembringe ny teknologi og viden, og at vi stiller kravene på en måde, så landbrugets konkurrenceevne ikke forringes.  Vi kan og skal sikre, at konkurrenceevnen bliver styrket. Det er afgørende, at vi i Danmark arbejder vidensbaseret i vores tilgang til landbruget, når vi behandler emner som klima, natur og miljø.

Med den rette tilgang, så vil landbruget være en central brik i at løse de klimaudfordringer, vi som samfund står med frem mod 2050. Det skal ske på en måde, hvor landbruget kommer styrket ud af det, til gavn for klimaet, naturen, miljøet såvel som for vækst og beskæftigelse. Her skal viden, forskning og innovation bringes i spil, ved at vi bruger nye dyrkningsmetoder, omlægning af lavbundsjorde, staldindretning, fodring, avl, og meget, meget mere som redskaber. Potentialet er enormt, og på den rigtige måde kan det blive et helt nyt erhvervsben for landbrugs- og fødevareerhvervet. Dette gælder ikke mindst en stadig udbygning af biogasproduktionen. Husdyrgødning og organiske restprodukter som for eksempel halm kan på den måde yde et væsentligt bidrag til Danmarks fremtidige energiforsyning.

(Dette indlæg er forkortet af redaktionen)

Læs også