Nye politiske tiltag på vej for at øge dyrevelfærden i staldene

Der skal gøres mere for at sikre velfærden blandt danske grise, og derfor er der både kontrolmæssige og lovgivningsmæssige tiltag på vej, lyder det fra fødevareminister Jacob Jensen (V).

- Jeg synes, det en gang imellem er svært, fordi man (i dansk svineproduktion, red.) ikke lever op til de krav, der bliver stillet. Det, synes jeg, er dybt ærgerligt, lød det fra Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard på samrådet. Arkivfoto Der er fortsat alt for stor dødelighed blandt pattegrise i Danmark, og det skal der gøres noget ved. Sådan lød det på på tværs af Folketingets partier onsdag. Arkivfoto Arkivfoto: Erik Hansen

Det går den forkerte vej, både med dødeligheden hos smågrise, men også når man ser på, hvor mange grise, der bliver halekuperet i Danmark. I 2021 havde under fem procent af alle grise i Danmark hele haler, mens pattegrisedødeligheden i 2019 var på 23,2 procent. Det var fjerde år i træk, at dødeligheden steg.

- Vi er stadigvæk et landbrugsland, og det skal vi fortsætte med at være. Men vi kan bare ikke blive ved med at acceptere, at der er så meget misligeholdelse inden for dyrevelfærd i forhold til dansk landbrug

Pia Kjærsgaard, MF, Dansk Folkeparti

De ifølge kritikerne bekymrende tal var årsagen til, at Pia Kjærsgaard (DF) onsdag havde kaldt fødevareminister Jacob Jensen (V) i samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. DF-stifteren slog fast, at hun ønsker at bevare dansk landbrug, men:

- Jeg synes, det en gang imellem er svært, fordi man ikke lever op til de krav, der bliver stillet. Det, synes jeg, er dybt ærgerligt, fordi vi har et landbrug, vi har god gavn af, sagde Pia Kjærsgaard som motivation for hendes spørgsmål, og fortsatte:

- Vi er stadigvæk et landbrugsland, og det skal vi fortsætte med at være. Men vi kan bare ikke blive ved med at acceptere, at der er så meget misligeholdelse inden for dyrevelfærd i forhold til dansk landbrug.

Markant udmelding

Fødevareminister Jacob Jensen er enig i, at dyrevelfærdssituationen i grisestaldene ikke er god nok, og det skal der gøres noget ved.

Han fortalte på samrådet, at han har flere konkrete tiltag på vej, der skal forbedre velfærden på området.

- Det, der bliver leveret på området lige nu, er ikke godt nok

Jacob Jensen, fødevareminister (V) – på samrådet

- Det, der bliver leveret på området lige nu, er ikke godt nok. Der er selvfølgelig forskel fra bedrift til bedrift. Der er nogen, der gør gode ting, og der er andre, der gør det knap så godt. Så man skal selvfølgelig også differentiere de her ting, sagde Jacob Jensen og uddybede:

- Men det er derfor, at jeg har inviteret alle folketingspartier til møde i morgen, i første omgang for at komme med de forslag og idéer, som man har til det her.

Mødet finder sted i et forsøg på at få nogle konkrete værktøjer på bordet, så man kan komme problemerne til livs.

- Jeg har sendt invitationer ud til en stribe aktører, både dyrvelfærdsorganisationer og andre, som har holdninger til og beskæftiger sig med det her område, til også at komme ind med konkrete forslag. Og det skal ikke være bløde vendinger. Det skal være konkrete forslag, slog Jacob Jensen fast.

Vil have politisk aftale

Men det er ikke det eneste sted, der skal gøres en ekstra indsats for at forbedre velfærden, fortalte ministeren på samrådet. Han ønsker således at få lavet en politisk aftale, der kan sætte skub i tingene.

- Det, jeg lægger op til, er et relativt hurtigt forløb i foråret, så vi inden sommer forhåbentlig kan lave en aftale politisk om, hvordan vi kan komme videre med det her. Og det skal være konkret, sagde Jacob Jensen på samrådet.

Han erkendte, at der vil være flere forskellige holdninger til, hvor hårdt man skal gå til værks rent lovgivningsmæssigt. Skiftende fødevareministre har de senere år været indkaldt til en lang række samråd, uden at det har gjort noget ved problemet for alvor.

- Hvad vil konsekvenserne være, hvis vi lægger krav, ophøjer ting til lovgivning og skærper sanktioner. Hvad kan det få af betydning? For som jeg også siger, så hjælper det jo ikke noget, at vi skubber det (produktionen, red.) til udlandet, sagde han og fortsatte:

- Vi skal også i fremtiden have den her produktion i Danmark, men vi skal også gøre det på en ordentlig måde. Så kan det være, at jeg skal indkaldes til flere samråd, men for mig at se er det ikke så meget det, det handler om.

- Det handler mere om, at vi får de konkrete ting på bordet, som aktørerne har sat i gang, men også at vi ser, at der kommer flere politiske forslag på bordet, så vi kan lave en aftale, forhåbentlig en bred aftale omkring inden sommer. Det er sådan, jeg ser processen for nuværende, sagde Jacob Jensen.

Nye kontroller fra styrelse

Fødevareministeren skulle på samrådet også stilles til regnskab for de problemer, der har været med, at hangrise ikke er blevet bedøvet, inden de er blevet kastreret. Jacob Jensen konkluderede, at situationen på området er kritisabel.

- Det var en klar målsætning i Svinehandlingsplanen, at kastration uden bedøvelse skulle ophøre senest i 2018. Og for at sikre det, blev det indarbejdet som et krav i branchens egen branchestandard, Danish Product Standards, sagde ministeren, og tilføjede:

- Ved en nærmere gennemgang sidste år, så viste det sig, at tallene ikke stemte. Der var blevet udleveret for lidt bedøvende middel, hvis det skulle passe med, at alle pattegrise var blevet bedøvet forud for kastration. Og det er selvsagt ikke godt nok.

Han fortalte, at han har fået forsikringer fra erhvervet om, at man har styrket indsatsen for, at kravet fremadrettet bliver efterlevet. Og det har man gjort på to måder, fortalte han.

- For det første har de øget deres egenkontrol og overvågning af området ved løbende at følge med i præparatforbruget, både på besætnings- og nationalt niveau. På den måde kan man holde øje med, om der er nogle besætninger, som bruger mistænkeligt lidt bedøvende middel i forhold til størrelsen af deres produktion, sagde Jacob Jensen og fortsatte:

- Og for det andet har de indført en tydelig og hurtig sanktionering, når det viser sig, at en griseproducent ikke lever op til sit ansvar. I den forbindelse kan suspendering af Danish-certifikatet komme på tale, hvilket kan få store konsekvenser for landmandens mulighed for at sælge sin gris.

Vil have hurtig forbedring

Han oplyste også, at Fødevarestyrelsen har rettet et fornyet fokus på, om medicinforbruget på bedrifterne passer med mængden af dyr.

- Og jeg er åben over for at ophøje den eksisterende branchestandard til lovgivning, hvis vi ikke kan konstatere en hurtig forbedring på det her område, slog Jacob Jensen fast.

Det hører med til historien, at mange svineproducenter har taget forskellige tiltag i brug for at komme den store dødelighed blandt pattegrisene til livs.

Flere har således dedikeret personale, der sørger for at minimere antallet af pattegrise, der bliver trampet ihjel af soen, samt at tilpasse antallet af grise i farestalden med antallet af patter på soen.

- Jeg er åben over for at ophøje den eksisterende branchestandard til lovgivning, hvis vi ikke kan konstatere en hurtig forbedring på det her området

Jacob Jensen, fødevareminister (V) - på samrådet

Læs også