EU’s landbrugspolitik skal være enkel og grøn

Der er plads til forbedringer i det forslag til en ny landbrugspolitik, som Kommissionen har præsenteret. Det mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der vil gøre landbrugspolitikken konkurrenceorienteret, enkel og mere grøn.

Den fælles landbrugspolitik skal sikre en konkurrencedygtig landbrugssektor i EU. Den store eksport af europæiske fødevarer til verdensmarkedet skal fastholdes, og hensynet til miljøet skal fylde mere i EU’s landbrugspolitik.

Det mener miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, der vil have mere miljø for de mange milliarder i landbrugsstøtten.

Det skal Jakob Ellemann-Jensen drøfte med sine kollegaer på et uformelt ministermøde i Sofia i dag og i morgen.

Kommissionen har netop fremlagt et forslag til, hvordan EU’s landbrugspolitik skal se ud efter 2021, og Jakob Ellemann-Jensen mener, at forslaget indeholder gode elementer, men også, at der er plads til forbedringer.

- EU’s landbrugspolitik skal være grønnere, så vi får mere miljø for pengene. Derudover skal vi blive bedre til at finde løsninger, der på samme tid er til gavn for både landbruget og miljøet. Og så er det helt afgørende, at alle landmændene i EU arbejder under de samme regler og vilkår, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Brug for de rigtige løsninger

Kommissionens foreslår en række klima- og miljøkrav, som alle landmænd skal leve op til for at få udbetalt den fulde landbrugsstøtte fra EU. Kravene minder dog om dem, der i dag stilles som betingelse for at modtage den såkaldte grønne støtte.

For miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er det vigtigt med et højt ambitionsniveau, men det afgørende er, at der bliver fundet løsninger, der virker.

- I dag findes der allerede en række grønne krav, som landmændene skal leve op til. Fra flere sider, senest i rapporten fra Revisionsretten er det dog påpeget, at kravene ikke gavner natur og miljø særlig meget. Derfor er vi også nødt til at se på, om mere af det samme er den bedste fremgangsmåde. Skulle vi ikke hellere prøve at forenkle reglerne og bruge landbrugsstøtten mere målrettet til at nå de resultater på især miljøområdet, som vi alle sammen efterspørger, siger Jakob Ellemann-Jensen, der er klar til at øremærke nogle af de mange EU-milliarder til grønne tiltag.

- Jeg ser gerne, at det bliver et krav, at alle medlemsstater anvender en specifik andel af støtten til grønne tiltag. Det vil være til gavn for miljøet.

EU's støtte skal ikke favorisere visse landmænd

Kommissionen foreslår, at små og mellemstore landbrug fremover får mere i landbrugsstøt-te, og at store landbrug får mindre, men det afviser den danske minister.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor EU's landbrugsstøtte skal favorisere små og mellemstore land-mænd. Det giver ikke miljømæssig mening, og så tager det ikke hensyn til, at der er meget store forskelle mellem størrelsen på landbrug i Danmark og for eksempel Rumænien. I bed-ste fald har det ingen reel effekt og i værste fald bliver det et administrativt mareridt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Forslaget til en reform af landbrugspolitikken er startskuddet for forhandlingerne om land-brugspolitikken, hvor EU's medlemsstater i Rådet skal nå til enighed med Europa-Parlamentet om forslagene.

Forslaget følger i forlængelse af Kommissionens forslag til et samlet EU-budget for 2021-2027, som blev præsenteret 2. maj 2018.

Det er EU's stats- og regeringschefer, som skal træffe beslutningen om EU's overordnede finansielle rammer.

Læs også