bannerPos

Danske Vandløb: For mange er fortsat med i vandområdeplaner

Det er en stor mangel, at der ikke findes en definition af, hvad der kræves ændret på hvilken del af vandløbet for at opnå »god økologisk tilstand«, påpeger Danske Vandløbs formand, Helge Danneskiold-Samsøe.

Redaktionen

20-07-2019 07:31
Antallet af vandløb, der indgår i vandplanerne i den kommende periode, er fortsat urealistisk højt, mener organisationen Danske Vandløb.

Rettelse 22. juli: Tidligere fremgik det, at Danske Vandløb mener, at vandparkering er et virkemiddel, man kan tage i brug. Det er rettet til, at Danske Vandløb mener, at vandparkering ikke er et virkemiddel, man kan tage i brug.

 

Danske Vandløb har længe undret sig over, at kun fire procent af vandløbene i vandplanerne er udpeget som kunstige eller stærkt modificeret på trods af, at en langt større andel af vandløbene ifølge organisationen er håndgravet.

Det gælder for eksempel i Nordjylland, hvor afvandingen har så stor betydning, at der er blevet bygget slusebroer med tilhørende slusekanaler – eksempelvis for Slusebroen ved Egebaksande, som ligger ved Thisted.

Slusekanalen er i år 1858-1862 udgravet med skovl og spade gennem sand og morænejord.

- På trods af dette er hele slusekanalen hverken udpeget som stærkt modificeret eller kunstig, selvom den var kandidat til det i vandrådsarbejdet. Da det er en kunstig sluse og en kunstig kanal, skal vandløbet selvfølgelig udpeges som kunstigt, mener Danske Vandløb.

 

Urealistisk

I et høringssvar om vandområdeplanerne 2021-2027 peger organisationen på, at antallet af vandløb, der indgår i vandplanerne i den kommende periode, fortsat er urealistisk højt.

Danske Vandløb undrer sig over, at så mange vandløb indgår i planerne og påpeger, at det er en stor mangel, at der ikke findes en definition af, hvad der kræves ændret på hvilken del af vandløbet for at opnå »god økologisk tilstand«, som det kræves i de udpegede vandløb – som betegnes »naturligt vandløb«.

- Er det hele vandløbet eller er det en defineret procentdel eller en udpeget delstrækning, spørger formand for Danske Vandløb, Helge Danneskiold-Samsøe.

Han vil også gerne vide hvilke krav, vandløbet skal leve op til:

- Er det samtlige fem krav om insekter, fisk, planter, alger og fysik? Eller kun nogle af kravene? Vi i Dansk Vandløb mener, at disse ramme skal fastlægges, inden programmet offentliggøres, siger Helge Danneskiold-Samsøe.

 

Nye og gamle virkemidler

Danske Vandløb mener, at en række virkemidler skal i brug for at øge vandløbenes vandafledningsevne, og det er ikke vandparkering. I stedet kan det være slåning af den ene brink i stedet for strømrendeskæring, oprensning af flade vandløb, etablering af dobbeltprofil, så vandføringsevnen bliver større ved monsterregn og omløb, som leder vandet uden om en by.

I svaret gør Danske Vandløb også opmærksom på, at virkemidler, der har med klimatilpasning at gøre, kun nævnt en gang.

- Alle taler om klimaforandringer, og så er det dybt skuffende at opdage, at klimatilpasning - herunder vandafledning - fylder så lidt, påpeger Helge Danneskiold-Samsøe.

- Vandløbene er en del af infrastrukturen i landet ligesom vej- og elnettet. Derfor skal de selvfølgelig også tilpasses det øgede afvandingsbehov grundet klimaændringer og flere befæstede arealer i byerne, siger han.

Danske Vandløb kommenterer også på eksisterende virkemidler såsom plantning af træer udelukkende på sydsiden, vedligeholdelse af bevoksning, udskiftning af bundmateriale og udlægning af groft materiale, fjernelse af fysiske spærringer,genslyngning, okkerbassiner, sandfang og hvorfor hævning af vandløbsbunden sammen med åbning af rørlægninger kan gå imod klimatilpasningen.

Læs hele høringssvaret på organisationens hjemmeside.

 

Markedspodcasten - Recession, dyr palmeolie og bedre tider i svinesektoren?

Lyt med når markedsanalytiker Peter Arendt fra MinAgro forsøger at gøre os klogere på markedets luner.

Fra håb til afmagt i Nordjylland i går

Efter en periode, hvor regn mange steder bremsede høsten, troede man nu endelig på høstvejr i det nordjyske. Men vejret har igen skuffet op mod weekenden.

Medie: Arla-konkurrenter vil også plantevejen

For nylig meldte Arla ud, at mejerigiganten er på vej med en alternativ produktlinje til den traditionelle mælk baseret på planter. Nu melder Naturmælk og Thise Mejeri sig klar til at følge trop.

Landmænd dukkede op i Landsretten til støtte for Ulf Nielsen

Naturplejer Ulf Nielsen og hans advokat håbede på frifindelse ved Landsretten i Viborg onsdag. Endnu engang forsøgte de at overbevise dommeren og lægdommerne om, at der ikke var behov for læskur til Ulf Nielsens heste og anguskvæg, efter at han sidste år blev idømt en bøde på 20.000 kroner. Så mange støtter dukkede op i retten, at retssagen måtte flyttes over i Vestre Landsrets store sal.

Optimisme trods vejrmæssige udfordringer

I landets nordlige egne håber man på, at vejrudsigten holder. Hvis man når at få sået rapsen i denne uge, skal det nok gå, hvis ikke vi får tidlig vinter, lyder det fra LMO i Viborg og Agrovi i Nordsjælland

En misforståelse at landbruget stadig fører krig mod kvælstof

- Jeg er lidt skuffet over, at landbrugets organisationer og øvrige aktører ikke stiller sig mere skeptisk overfor det gavnlige i at vedblive med at føre krig imod kvælstof (N), skriver Jørn Rasmussen. – Miljøministeriet bør anmeldes for at krænke proportionalitetsprincippet, mener han.
Side 1 af 1612 (32224 artikler)Prev1234567161016111612Next