bannerPos

Danske Vandløb: For mange er fortsat med i vandområdeplaner

Det er en stor mangel, at der ikke findes en definition af, hvad der kræves ændret på hvilken del af vandløbet for at opnå »god økologisk tilstand«, påpeger Danske Vandløbs formand, Helge Danneskiold-Samsøe.
20-07-2019 07:31
Antallet af vandløb, der indgår i vandplanerne i den kommende periode, er fortsat urealistisk højt, mener organisationen Danske Vandløb.

Rettelse 22. juli: Tidligere fremgik det, at Danske Vandløb mener, at vandparkering er et virkemiddel, man kan tage i brug. Det er rettet til, at Danske Vandløb mener, at vandparkering ikke er et virkemiddel, man kan tage i brug.

 

Danske Vandløb har længe undret sig over, at kun fire procent af vandløbene i vandplanerne er udpeget som kunstige eller stærkt modificeret på trods af, at en langt større andel af vandløbene ifølge organisationen er håndgravet.

Det gælder for eksempel i Nordjylland, hvor afvandingen har så stor betydning, at der er blevet bygget slusebroer med tilhørende slusekanaler – eksempelvis for Slusebroen ved Egebaksande, som ligger ved Thisted.

Slusekanalen er i år 1858-1862 udgravet med skovl og spade gennem sand og morænejord.

- På trods af dette er hele slusekanalen hverken udpeget som stærkt modificeret eller kunstig, selvom den var kandidat til det i vandrådsarbejdet. Da det er en kunstig sluse og en kunstig kanal, skal vandløbet selvfølgelig udpeges som kunstigt, mener Danske Vandløb.

 

Urealistisk

I et høringssvar om vandområdeplanerne 2021-2027 peger organisationen på, at antallet af vandløb, der indgår i vandplanerne i den kommende periode, fortsat er urealistisk højt.

Danske Vandløb undrer sig over, at så mange vandløb indgår i planerne og påpeger, at det er en stor mangel, at der ikke findes en definition af, hvad der kræves ændret på hvilken del af vandløbet for at opnå »god økologisk tilstand«, som det kræves i de udpegede vandløb – som betegnes »naturligt vandløb«.

- Er det hele vandløbet eller er det en defineret procentdel eller en udpeget delstrækning, spørger formand for Danske Vandløb, Helge Danneskiold-Samsøe.

Han vil også gerne vide hvilke krav, vandløbet skal leve op til:

- Er det samtlige fem krav om insekter, fisk, planter, alger og fysik? Eller kun nogle af kravene? Vi i Dansk Vandløb mener, at disse ramme skal fastlægges, inden programmet offentliggøres, siger Helge Danneskiold-Samsøe.

 

Nye og gamle virkemidler

Danske Vandløb mener, at en række virkemidler skal i brug for at øge vandløbenes vandafledningsevne, og det er ikke vandparkering. I stedet kan det være slåning af den ene brink i stedet for strømrendeskæring, oprensning af flade vandløb, etablering af dobbeltprofil, så vandføringsevnen bliver større ved monsterregn og omløb, som leder vandet uden om en by.

I svaret gør Danske Vandløb også opmærksom på, at virkemidler, der har med klimatilpasning at gøre, kun nævnt en gang.

- Alle taler om klimaforandringer, og så er det dybt skuffende at opdage, at klimatilpasning - herunder vandafledning - fylder så lidt, påpeger Helge Danneskiold-Samsøe.

- Vandløbene er en del af infrastrukturen i landet ligesom vej- og elnettet. Derfor skal de selvfølgelig også tilpasses det øgede afvandingsbehov grundet klimaændringer og flere befæstede arealer i byerne, siger han.

Danske Vandløb kommenterer også på eksisterende virkemidler såsom plantning af træer udelukkende på sydsiden, vedligeholdelse af bevoksning, udskiftning af bundmateriale og udlægning af groft materiale, fjernelse af fysiske spærringer,genslyngning, okkerbassiner, sandfang og hvorfor hævning af vandløbsbunden sammen med åbning af rørlægninger kan gå imod klimatilpasningen.

Læs hele høringssvaret på organisationens hjemmeside.

 

Uændret tysk notering

Nord-West noteringen er i dag uændret 71,00 euro. Nord-West noteringen for 8-kilos grise er i dag ligeledes uændret 46,60 euro.

Pas på skatten ved brug af underleverandører

Brug af underleverandører kan koste dyrt, hvis ikke du har styr på skatten, advarer ekspert.

Ny online markedsplads for brugte maskiner

Siden 2016 har det danske firma Logpartner A/S formidlet salg af brugte maskiner til kunder i mere end 200 lande over hele verden. Men nu er det tid til at tage det næste skridt med en topmoderne auktionsplatform.

Få overblik over ASF-truslen via podcast

Afrikansk svinepest er set ikke langt fra den polsk-tyske grænse. Og sker der et udbrud i Tyskland, kan det få økonomiske konsekvenser for især eksportører af smågrise. Hør podcasten om emnet.

ASF truer – sæt fokus på smittebeskyttelse

Konsulenterne hos SvineRådgivningen opfordrer producenter til, at de sammen med staldens personale har fokus på smittebeskyttelse.

Udbring gylle så tæt på såtidspunktet som muligt

Gylle kan udbringes til vårsæd før eller efter såning. Valget påvirker den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men valget har også betydning for udnyttelsen af gyllens næringsstoffer.

Sådan sår du majs

Der går et par gode måneder endnu, førend det er tid til at så majsen. Det til trods er det ikke for tidligt at blive mindet om, hvordan majsen får de bedste betingelser.

Kend din fremstillingspris på grovfoder

Christian Lund, formand L&F, opfordrer mælkeproducenterne til at komme tættere på økonomien i deres grovfoderproduktion.

Alternativer til efterafgrøder kan være en fordel

Tilpasning til efterafgrødekravene kræver, at man kender omkostningerne ved de enkelte tilpasningsmuligheder. Seges har regnet på omkostninger ved efterafgrøder, tidlig såning af vintersæd, kvotereduktion og brak.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.
Side 1 af 1754 (35063 artikler)Prev1234567175217531754Next