bannerPos

Landboformand bremset i at lave minivådområde

Mogens Dall, formand for LandboSyd og folketingskandidat for Venstre ved det kommende folketingsvalg, er stødt ind i problemer med etableringen af et minivådområde på sin ejendom mellem Aabenraa og Sønderborg.

Lasse Ege Pedersen

16-04-2019 08:33
Formand for LandboSyd og folketingskandidat for Venstre, Mogens Dall, er stærkt utilfreds med, at han lige nu løber panden mod muren i forsøget på at etablere et næsten to hektar stort minivådområde på en af sine ejendomme i Sønderjylland.

- Jeg er godt gal i skralden. Det kan du tro.

Sådan lyder det fra Mogens Dall, formand for LandboSyd og kandidat til det nært forestående folketingsvalg for Venstre.

Landboformanden er i sidste uge stødt ind i en alvorlig forhindring i sine bestræbelser på at etablere et af de mange minivådområder, som er et af de kollektive virkemidler, der som følge af aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken er behov for, så man i Danmark når sine forpligtigelser over for EU om at få reduceret kvælstofudledningen til vandmiljøet inden 2021.

Mogens Dall ønsker at etablere et 1,7 hektar stort minivådområde på sin ejendom syd for Bovrup, mellem Aabenraa og Sønderborg. Området er fundet efter, at landboformanden har forhørt sig hos oplandskonsulenterne, som hjælper landmænd til at finde egnede områder til at placere kollektive virkemidler i.

Problemet for Mogens Dall er dog, at det område, som han ønsker at placere minivådområdet i, også er udpeget som et råstofområde. Der er således ler i området, som vurderes til at være en ressource for teglværker. Mogens Dall fortæller, at han har lavet en aftale med et firma, som kan indvinde leret fra området, men før firmaet kan gøre det, så kræver det altså, at der bliver lavet flere undersøgelser, er han i sidste uge blevet oplyst om af Region Syd.

- Der skal laves en VVM, som tager et til to år at udfærdige. Det har noget at gøre med støj, trafik, støj og nabohøringer, siger Mogens Dall, der vurderer, at det vil tage det pågældende firma en til to uger at grave leret ud fra det pågældende område.

- Selvom projektområdet er på 1,7 hektar, så er det ikke de store mængder, som det drejer sig om. Lerlaget er ikke ret dybt, siger han.

Politikerne har ikke gjort deres hjemmearbejde

Fra Mogens Dall lyder det, at han endnu ikke har opgivet at etablere minivådområdet. Han finder det dog absurd, at det skal være så besværligt. Ikke mindst set i lyset af den voldsomme kritik, som landbruget måtte stå model til i februar i år fra politikere fra både den ene og den anden side af Folketinget.

Kritikken gik på, at landbruget ikke har leveret på de kollektive virkemidler, og at det går alt for langsomt med at få ført eksempelvis minivådområdeprojekter ud i livet. Ifølge Seges vurderes det, at der er behov for 1.000 til 2.000 minivådområder inden 2021 over hele landet, hvis målene skal nås. Kun 48 minivådområder blev der efter ansøgningsrunden sidste år søgt om tilskud til.

- Folketingspolitikerne har trykket på en knap, der hedder Råstofloven (fra 2016, red.), og den siger, at man skal lave en VVM, inden man kan grave. Samtidig har de så også for ikke så lang tid siden trykket på en knap, som hedder »vi ønsker minivådområder«. Den første knap, som de har trykket på, har dog så forhindret, at minivådområdet kan nå at blive klar inden 2021, siger Mogens Dall, der fortsætter:

- Oveni i det så skal man også stå model til, at man som landmand bliver offentligt skældt ud for ikke at ville de frivillige virkemidler.

- Altså, højre hånd ved ikke, hvad venstre gør. Politikerne har simpelthen ikke evnet at få jævnet vejen til det, som man gerne vil, siger Mogens Dall, der ikke er bleg for at sende en stikpille afsted mod sin partifælle, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Havde politikerne gjort deres hjemmearbejde ordentligt, og fjernet hvad der var af sten i skoen, så det måske var lettere at få dispensation, så var det, at man i 2021 – når man gjorde status over, hvor mange minivådområder der er blevet lavet – at man så eventuelt kan begynde at bande højt, tydeligt og længe, siger Mogens Dall med henvisning til den reaktion, som miljø- og fødevareministeren over for Berlingske i februar fortalte, at han havde, da han opdagede, hvordan status var p.t. over de kollektive virkemidler.

Ikke gennemtænkt

Det er Britt Bjerre Paulsen, der er teamkoordinator i Miljø i LandboSyd og oplandskonsulent, som har stået for arbejdet med at forsøge at få de nødvendige tilladelser til det minivådområde, som Mogens Dall ønsker at få etableret.

Hun fortæller, at sagen er et eksempel på nogle af de problemer, der er med at finde placeringer til minivådområderne. Udover Mogens Dalls minivådområde så er der endnu et minivådområde i samme råstofområde, som i øjeblikket er skudt til hjørne, fortæller hun.

- Minivådområder er jo et drænvirkemiddel, som man gerne vil have placeret på lerjordsarealer. Men så er det ikke helt koblet sammen med, at lerjord det kan jo så også været et råstofområde i forhold til teglværkerne.

- Da man lavede den her tilskudsordning til minivådområderne, der har man ikke fået det tænkt helt igennem, hvordan regionerne eventuelt skal dispensere fra de generelle regler, siger Britt Bjerre Paulsen.

Kan man vente?

Hun fortæller, at det giver god mening, at man siger, at råstofferne skal udvindes først, inden man begynder at lave andre ting med jorden.

- Selvfølgelig skal vi udnytte de råstoffer, som vi har, fornuftigt. Og vi har haft et firma ude, som siger, at de godt kan bruge leret i forbindelse med, at vi graver det op til minivådområdet. På den måde kunne man slå to fluer med et smæk, men det synes man i regionen så ikke. De synes, at det skal gå den slagne vej, og råstofressourcen kommer først, og den skal udnyttes fuldt ud, før man eventuelt laver et kvælstofbassin.

- Så det her er simpelthen et spørgsmål om, hvad der er vigtigst. Er det råstof-ressourcen eller er det statens mål for kvælstof? Vi har prøvet at argumentere for at slå to fluer med et smæk, men den gik altså ikke, siger Britt Bjerre Paulsen.

Meget skal passe sammen

Ifølge oplandskonsulenten kan man ikke sige, at Mogens Dalls problemstilling er en, som rammer generelt rundt om i landet, men den er et eksempel på, hvad der kan være af forskellige udfordringer i forbindelse med etableringen af minivådområder. Hun fortæller, at af de cirka 100 henvendelser som hun har fået siden efteråret fra landmænd, der er interesseret i at lave minivådområder, er hun nu nede på omkring 16 projekter, som hun er gået videre med.

- Der er mange ting, som der skal passe sammen for at det kan blive til et projekt, siger Britt Bjerre Paulsen.

Kollektive virkemidler

Frem mod 2021 skal de danske landmænd lave kollektive virkemidler i form af etablering af minivådområder, indgåelse i vådområdeprojekter og skovrejsning

Det er målet, at virkemidlerne samlet set vil reducere udledning af kvælstof med ca. 2.400 tons. Omregnet til enheder svarer det til ca. 1.000-2.000 stk. minivådområder (50-100 hektar opland), ca. 5.000 hektar ny skov og 13.000 hektar vådområder

Tiltagene er betalt af staten og EU

Kilde: Oplandskonsulenterne

Lav en halmmåtte i sygestien

Masser af strøelse og nem adgang til frisk vand i sygestien er den første forudsætning for, at en so hurtigt kommer sig efter sygdom.

Støjsvag ny generatorserie

200-modellen ligger cirka midt i Himoinsas nye Rental-felt, hvor alle maskiner har reduceret støjniveau og er særdeles CO2-venlige på motordelen, lyder det fra Stemas.

God bordskik og afdæmpet ædeadfærd

Claus Bruun Jørgensen søger med flere midler at undgå støj og stress i staldene. I et særligt staldafsnit grundlægges en stabil gruppeopdeling og rolig omgang med transponderstationer.

Landboforening tror ikke på styrelses forsikringer

Næstformand i Gefion, Poul Henrik Prahl, tror ikke på, at Miljøstyrelsen vil se bort fra målinger, der afviger fra normalen i Karrebæk. Se, hvad der skete i Stege Nor, lyder det fra næstformanden, om området der på grund af en afvigelse i 2011, er det mest forurenede område i vandområdeplanerne.

- Sørg for at komme lidt væk hjemmefra

For svineproducent Claus Bruun Jørgensen er det helt afgørende at indhente inspiration udefra. Faglig såvel som socialt, og derfor har han altid været aktiv i foreningslivet.
Side 1 af 1517 (30335 artikler)Prev1234567151515161517Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer