Landmand: Hvordan i alverden kan dette betonbro-vandløb indgå i vandplanerne?

Video forneden: Ole Olsen ved Tølløse er fuld af forundring over, at et vandløb på hans grund er med i de statslige vandplaner. Vandløbet løber nemlig blandt andet over en støbt betonbro, som føres over Elverdamsåen. Desuden er vandet så fyldt med okker fra de naturlige kilder, at fisk slet ikke ville kunne leve der.

Vandet i Hestemøllerenden er fyldt med okker fra kilderne i området, så det ifølge Ole Olsen slet ikke er muligt, at der ville kunne leve fisk naturligt, og det har der heller ikke gjort i flere tusinde år.

Ole Olsen er deltidslandmand ved Elverdamsdalen ved Tølløse, og i løbet af de sidste mange år har han kæmpet for at få fjernet et vandløb ved navn Hestemøllerenden fra de statslige vandplaner.

Hestemøllerenden går gennem hans grund, og ifølge Ole Olsen eksisterer der en masse beviser for, at vandløbet er udgravet af menneskehænder, hvilket både bliver påvist i en række lokalhistoriske dokumenter, af selve historien med de mange forskellige vandmøller i området og så ikke mindst dette syn, der møder os efter en lille gåtur på Ole Olsens grund:

En støbt betonbro ved en dæmning, hvor vandet føres over Elverdamsåen.

Den støbte betonbro, for at lede vand over vandet, var en normal fremgangsmåde før i tiden, når der skulle drives vandmøller. I dag er denne betonbro på Ole Olsens grund den sidste tilbageblevne af sin slags i Danmark, så vidt vides.

- Hvordan nogen kan karakterisere en betonkanal som naturlig, når den render oppe i luften og krydser åen i fire meters højde, er for mig en gåde. Det er uden tvivl det mest kunstige vandløb i hele landet, og det er grotesk, at det ikke lever op til kriterierne for et kunstigt vandløb, siger Ole Olsen.

Bør høre under Kulturministeriet

Ole Olsen fortæller, at vandløbet løber gennem et fantastisk område, som byder på stor geologisk og kulturhistorisk værdi.

Alene af den grund har han selv etableret et lille stisystem i området, hvor nysgerrige er velkomne til at gå ture, og en gang imellem sørger Ole Olsen ovenikøbet for at iføre sig sine gummistøvler og agere levende fortæller for dem, der skulle være interesserede.

- Og jeg har stor interesse i, at området skal bevares, alene ud fra den spændende historie. Men at vandløbet skal klassificeres som et naturligt sted, hvor der skal leve fisk, der sætter jeg grænsen. Hvis, om noget, så bør vandløbene da høre ind under Kulturministeriet, siger Ole Olsen.

Elverdamsdalen er dannet af kæmpe vandmasser i istiden. Her løb en 800 meter bred flod gennem landskabet for 6.000 år siden. Fra omkring år 1000 og til omkring år 1600 blev Elverdamsdalen omdannet til et industrielt centrum med i alt 18 lokale vandmøller. Intet andet sted i kongeriget havde man så mange vandmøller på et så lille geografisk område.

Og det pågældende betonvandløb blev i 1609 omlagt af hensyn til møllernes placering, så det kunne trække endnu en mølle.

Okkerfyldt vand umuliggør fisk

For at gøre sagen endnu mere speciel, så er meget af det vand, der løber gennem Elverdamsdalen og dens forgreninger, fyldt med okker.

- Prøv at lægge mærke til, hvor rødt vandet er, lyder det fra Ole Olsen, imens vi vandrer i området.

- Der vil med garanti aldrig kunne opnås en god økologisk tilstand i vandløbet på grund af den naturlige forekomst af okker, der kommer fra kilderne. Der har næppe levet fisk i vandet i flere tusinde år, for de kan slet ikke leve der, siger Ole Olsen og fortsætter:

- Og hvorfor skal alle vandløb i Danmark partout være fyldt med »springende laks«? Jeg går op i at vi har et godt miljø, men alle de vandløb som hedder noget med »rende« er alle sammen på et tidspunkt blevet udgravet af mennesker for at lede vandet fra et sted til et andet. Det giver simpelthen ikke mening, at de så ifølge en række biologer pludselig skal klassificeres som naturlige, lyder det fra Ole Olsen.

Den lokale deltidslandmand har mange gange gjort indsigelse mod, at vandrenden er en del af vandplanerne. Ole Olsen står blandt andet bag mindretalsudtalelser fra vandråds-repræsentanter med afvandingsinteresser i Isefjords og Roskilde Fjords vandråd.

- Og så kunne man selvfølgelig sige, »Nå ja, hvad er så lige det værste der kan ske?« Men det skal jeg fortælle. Jeg kan nemlig sagtens forestille mig, at det, at vandløbet er en del af vandplanen, vil føre til, at man skal opføre et grimt rensningsanlæg til at fjerne okkeren, som kommer naturligt fra kilderne, og så kan biologerne selvfølgelig godt teoretisk set få deres »springende laks«. Men er det overhovedet ønskværdigt i et vandløb, hvor der ikke har levet fisk i flere tusinde år?

Ole Olsen er født i området, og han husker dengang, han sammen med nogle venner fangede fisk i åen for at sætte dem ud i Hestemøllerenden.

- Vi var jo ikke klogere. Efter et kvarters tid fandt vi fiskene døde med bugen i vejret, fordi det er så umuligt at leve der på grund af okkeren, lyder det fra Ole Olsen.

Læs også