bannerPos

Ny europæisk øko-forordning udsættes med et år

26-10-2020 09:19

De nuværende økologiregler kommer også til at gælde i 2021. Det skyldes, at EU-institutionerne har valgt at udsætte den nye forordning, så den først træder i kraft ved årsskiftet mellem 2021 og 2022.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen.Dermed får medlemslandene længere tid til at indstille sig på de nye regler og de økologiske producenter får en længere periode til at forberede sig på de nye regler.

- Udskydelsen betyder, at alle de nuværende økologiregler fortsat gælder frem til 1. januar 2022. Undtagelser, der efter planen skulle udløbe 1. januar 2021, forventes ligeledes forlænget frem til 2022, skriver Landbrugsstyrelsen.

Den kommende EU-forordning på området, kommer til at betyde mere harmonisering mellem landene. 

Eksempelvis bliver det forbudt at halekupere økologiske svin i alle EU-lande, ligesom reglerne for økologiske fjerkræ bliver mere ens.

Den nye forordning betyder også, at detailhandlen ikke længere kan undtages fra økologikontrol. Visse dele af detailhandlen skal derfor økologiautoriseres og -kontrolleres særskilt efter økologireglerne. Det vil sige, at disse får en ekstra kontrol ud over den almindelige fødevarekontrol.

Kravet om årlig økologikontrol opretholdes grundlæggende. Det bliver muligt at justere for visse producenter med en lav risikoprofil, hvor det bliver muligt at erstatte det fysiske kontrolbesøg med en administrativ verificering hvert andet år.

Væksthusproducenter skal fra forordningens ikrafttræden dyrke i bundjord. Producenter, der i dag dyrker i afgrænsede bede, får en overgangsperiode på 10 år til at omlægge til dyrkning i bundjord.

Der indføres ikke en særlig pesticidgrænseværdi for økologi i Danmark eller i EU, men medlemslande, der har indført en national grænseværdi, kan videreføre denne. Danmark har ikke en særlig grænseværdi for økologi, så samhandel med andre lande kan blive vanskeligere.

hka

I Sverige er der få og rimelige regler

Rimelige. Sådan vurderer Lars Philipson de statslige miljøregler for det svenske markbrug. Han kan derfor ikke umiddelbart pege på nogen regulering, som han gerne så fjernet.

Regeringen vil have gravet de døde mink op igen

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) fortæller, at Fødevarestyrelsen er ved at finde ud af, hvordan man skal håndtere de døde mink fra de to massegrave, som i sidste måned blev oprettet ved Karup og Holstebro.

Miljøminister nedtoner spildevandsproblem

Det er uanstændigt og unuanceret, når miljøminister Lea Wermelin (S) holder fast i fortællingen om, at spildevandsudledningen kun udgør 10 procent af belastningen til vandmiljøet, mener Jørgen Evald, faglig direktør i BL.

Spirende kødkvæg-optimisme frem mod nytår

Det danske marked har fået mere luft, hvilket især er takket være den forestående nytårshandel, hvor oksekødet kommer i centrum. Det løfter kødkvægstillægget i denne uge med 25 øre pr. kg.
Side 1 af 1988 (39749 artikler)Prev1234567198619871988Next