Tyske landmænd sendte fælles opråb til nationen

Tusindvis af landmænd fik politikerne i tale under landsdækkende traktordemonstrationer i går. Effektivt Landbrug var med, da landmændene i Slesvig-Holsten afviklede deres arrangement i Rendsborg.

De har fået nok, de tyske landmænd. Nok af nye miljølove. Nok af lave fødevarepriser. Nok af aktivister, der bryder ind på husdyrbrug, og som hetzer mod landbruget på sociale medier. Nok af negativ presse. Nok af manglende dialog fra centralregeringens side.

I går kulminerede frustrationerne i en storstilet, landsdækkende traktordemonstration i en lang række tyske byer. Her samlede landmænd fra en række landbrugstunge regioner sig på centrale pladser for at råbe politikere, medier og befolkningen op.

Og budskabet var ikke til at tage fejl af. Det skal være slut med den massive negative stemning, der rettes mod landbruget fra politikere, aktivister og presse.

- Det er nød og frustrationer, der gør, at landmændene over hele Tyskland sætter sig på traktorerne. Det er nød og frustrationer, der gør, at vi er samlet her i dag, tordnede Temme Struck, der gennem mere end 30 år har været husdyrformidler i Slesvig-Holsten.    

Massiv negativ stemning

Den nordtyske husdyrformidler understregede, at det er de tyske landmandsfamiliers fremtid, der er på spil. Og han slog fast, at man overalt mødes af en negativ holdning rettet mod landbruget.

Det gælder i pressen og på vejene, hvor ansatte, som kommer kørende i dyretransporter, bliver antastet, ligesom der løbende finder indbrud sted på bedrifter og staldanlæg forårsaget af rabiate aktivister.

Budskabet trængte klart igennem til forsamlingen i Rendsborg, hvor 1.700 traktorer og mere end dobbelt så mange mennesker ifølge arrangørerne var samlet på en central plads i nærheden af bymidten. Ude på landevejene omkring Rendsborg ventede yderligere 800 traktorer, som ikke kunne komme frem.

Minister gav landbruget ret

Og det store skue i Rendsborg imponerede Jan Philipp Albrecht, der er landbrugs- og miljøminister i Slesvig-Holsten. Valgt for partiet De Grønne.

- Det er vigtigt, at I her i dag viser flaget. Det fortjener respekt, det I gør her. Det fortjener anerkendelse. Det signal, I sender, er vigtigt, understregede ministeren, der fra 2009-2018 sad i Europa-Parlamentet.

Og netop det europæiske samarbejde – eller manglen på samme – pointerede Jan Philipp Albrecht som et kardinalpunkt i det opråb, de tyske landmænd sendte til nationen i går.

- I mange år har man ikke truffet de nødvendige, politiske beslutninger. Man har ladet tiden gå. Og de mange ikke-beslutninger slår nu tilbage. Og det er en ulykke, at der føres national landbrugspolitik, som fører til, at de unge landmænd i dag ikke kender deres fremtid. For det er usikkert, hvad der rammer dem, pointerede Jan Philipp Albrecht.

Brug for klar retning

Ministeren understregede, at der er hårdt brug for en klar retning i landbrugspolitikken.

- Jeg er enig med jer i, at der mangler dialog fra forbundsregeringens side. Også vi politikere i Slesvig-Holsten løber panden mod en mur i Berlin. Men den nødvendige, politiske retning, der skal skabes for landbruget, den skal skabes i dialog.

- Vi har brug for en fair pris på fødevarer, så vi kan få råd til miljø- og dyrebeskyttelse. Der er brug for ordentlighed og frem for alt for fair og ens betingelser og ens standarder i EU. Samtidig er der brug for, at forbrugerne tager ansvar og ikke går efter de billigst mulige fødevarer. Tyskland er et af de lande, hvor det er allerbilligst at købe fødevarer. Der er brug for mere fair priser, fastslog ministeren.

- Se mod syd, Merrild

Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, bør se mod syd. Her har hollandske, belgiske, franske og senest tyske landmænd i dette efterår gennemført store demonstrationer, lyder det fra danske landmænd, som i går var i Tyskland for at vise sympati med deres tyske kolleger.

- Martin Merrild skal lægge sin stil om. Det er stærkt kritisabelt, når vi her til morgen (i går, red.) kan læse, at Merrild skriver i sit formandsbrev, at »dialog og klar tale er bedre end blokader«.

- Merrilds linje har ikke ført til noget. Og det, vi har oplevet i Tyskland her ved denne demonstration, det giver mig anledning til at tro, at vi landmænd skal samarbejde på tværs af Europa. For man kan jo få politikerne i tale ved at gøre som tyskerne har gjort forbilledligt i dag, lød det fra Jens Peter Aggesen, Agerskovgruppen, i går på turen hjem fra Rendsborg.

Burde bakke op

Landmand Hans Henrik Pørksen, Skærbæk ved vestkysten, finder det positivt, at man ifølge arrangørerne har kunnet samle 12.500 traktorer i hele Tyskland til en landsdækkende demonstration. Og han forstår ikke, hvis holdningen i danske landbokredse er, at lignende aktioner i Danmark ikke vil være godt.

- Hvis Martin Merrild har ret, så tager alle de tyske landmænd fejl. Den holdning forstår jeg ikke. Vi har lige stået og hørt en tysk landbrugsminister – fra De Grønne – rose demonstrationen. Det giver altså ikke mening, at man fra dansk landbrugs side kritiserer tyskernes aktion. Man burde bakke op. Ikke om ballade men om positive tiltag, som vi lige har været vidner til, pointerer Hans Henrik Pørksen.

Foruden at drive landbrug i Danmark har landmanden også har landbrug i både Slesvig-Holsten og i Meklenburg-Vorpommern, ligesom han er bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug.

Frygter voldsom strukturudvikling

Arrangørerne, som ikke er de tyske landboorganisationer, men udgøres af en vifte af landmandsgræsrødder, frygter, at den landbrugspakke, som forbundsregeringen har stillet landbruget i udsigt, vil koste 300 euro i tab pr. hektar. Og lukke op imod halvdelen af husdyrbrugene i de hårdest ramte områder.

- Jeg er her for min søn, lød det fra en af hovedkræfterne bag arrangementet i Rendsborg, landmand Thomas Andresen fra Slesvig-Holsten.

- Et punkt gav hovedudslaget for denne demonstration. Og det er, at man ikke vil tage dialogen med os landmænd. At vi, der rammes af det her, ikke kommer til orde, det har gjort, at vi står her i dag. Vi vil tages alvorligt, sagde Thomas Andresen til stor applaus fra den tusindtallige skare i Rendsborg.

I baggrunden nikkede landbrugs- og miljøminister i Slesvig-Holsten, Jan Philipp Albrecht, De Grønne, for rullende kameraer opstillet af et talstærkt og udskældt mediekorps. Ministeren understregede derved, at der – i hvert fald på forbundsplan – nu lyttes til de tyske landmænd. Også fra den politiske venstrefløj, som De Grønne tilhører i Tyskland.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Læs også