Træk i din hektarstøtte – eller forebyg arbejdsulykker?

Benyt tilskudsmuligheder til at finde den rette løsning for arbejdssikkerheden i din virksomhed og for dine medarbejdere – bliv ultra skarp i jeres ESG-rapport, lyder opfordringen fra Karen Feddersen, KF Miljø.

Man kan undres over, hvordan arbejdssikkerhed hænger sammen med landbrugets hektartilskud.

- Men det gør det, siger Karen Feddersen, KF Miljø.

Den 1. januar 2025 implementeres »sociale konditioner« via den nye landbrugsreform. Heri ligger truslen om træk i hektarstøtten ved manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven.

Endnu kender man ikke de nærmere detaljer, men kravet er opstået i landbrugets CAP-reform og skal udmøntes i Danmark fra 2025 – endnu et incitament til at forebygge eventuelle arbejdsulykker, EGA (Ensidig Gentagne Arbejdsulykker), tunge løft, skæve vrid, støj, støv og meget mere i landbruget.

- Du bør som landmand især være opmærksom på dette, og allerede nu begynde at overveje og planlægge dine muligheder og herved sætte fokus på arbejdsmiljøet i din virksomhed. Det er dyrt at lade være, siger Karen Feddersen.

Arbejdsmiljøet bliver del af afrapportering

Den attraktive arbejdsplads, hvor arbejdsulykker, nedslidning og fastholdelse af medarbejdere er i fokus, bliver et vigtigt element i den fremadrettede ESG-afrapportering.

- ESG-afrapporteringen skal udarbejdes til dine finansielle samarbejdspartnere, i ledelsesafrapporteringer og efterspørges i det hele taget i forhold til at opretholde og fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere, forklarer hun.

Sæt arbejdsmiljø ind i budgettet

- Som virksomhedsejer både indenfor landbruget, men så sandelig inden for alle erhverv, skal du have fokus på at fremme den attraktive arbejdsplads i forhold til sikkerhed, sundhed og ikke mindst for løbende at have det på din dagsorden, understreger Karen Feddersen.

Stil skarpt

For at bistå landbruget med at stille skarpt på emnet, har Landbrugsdata ApS sat fokus på emnet via S-indrapporteringen i ESG-rapporten. Her indarbejdes konkrete tiltag og der stilles skarpt på de korte og de lange mål – hvordan bliver man endnu bedre til at sikre sine medarbejdere og sig selv mod arbejdsulykker?

Arbejdstilsynet har proklameret, at de kører en ny kampagne i 2024, hvor særligt fem emner er udvalgt som fokusområder:

• Håndtering af kvæg

• Svovlbrinte i forbindelse med gyllehåndtering

• Brug og vedligeholdelse af maskiner

• Håndtering og stabling af store emner, eksempelvis halmballer

• Samt faldulykker fra højden

- De finansielle samarbejdspartnere er også interesseret i at vide hvordan man som virksomhedsejer håndterer emnet, og hvordan der sikres størst mulig værdi af virksomhed, siger Karen Feddersen, KF Miljø.

Læs også