Enhver virksomhed bør have en exit-strategi

Uanset alder bør alle, når de etablerer sig som selvstændige, også lave strategi for, hvordan man afvikler, lyder det fra chefkonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.

- Uanset alder bør alle virksomhedsejere lave en exit-strategi, når de etablerer sig som selvstændige, lyder det fra Helle Rønning, chefkonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.

En exit-strategi er en plan for, hvordan og hvornår du afvikler din virksomhed eller kommer ud af den.

Hos sektoren Økonomi og Virksomhedsledelse på Seges er det et mål i strategiplanen, at 40 procent af fuldtidslandmændene over 55 år har en nedskrevet exit-strategi for egen virksomhed inden 2023.

- Uanset alder bør alle virksomhedsejere lave en exit-strategi, når de etablerer sig som selvstændige, lyder det fra Helle Rønning, chefkonsulent hos Landbrugsrådgivning Syd.

Grænsen som en nyetableret

Ifølge chefkonsulenten, kan en exit-strategi for en nyetableret for eksempel omhandle, hvordan man kommer ud af virksomheden med mindst muligt tab, hvis de budgetterede resultater ikke er mulige at nå. Hun opfordrer til, at den nyetablerede på forhånd forholder sig til, hvor grænsen går.

Skal man gå konkurs, eller sætte virksomheden til salg, når man for eksempel har haft negativt resultat i tre år i træk?

- En anden strategi kunne være, at man sælger virksomheden og realiserer værdierne, når man kan tjene for eksempel fem millioner, eller hvis muligheden for et samarbejde med en større producent i området byder sig, påpeger hun.

Strategien ved pension

Ifølge Landbrugsrådgivning Syd er den mest udbredte exit-strategi er en strategi for, hvornår og hvordan man kommer ud af virksomheden, når man ønsker at gå på pension.

Hvad skal der ske med virksomheden, når man ønsker at gå på pension? Skal virksomheden sælges? Skal den sælges til fortsat drift? Skal man trappe produktionen ned? Skal jorden sælges fra eller bortforpagtes, og hvornår skal det ske?

- Alle de spørgsmål er det klogt at forholde sig til i en exit-strategi, lyder det fra Landbrugsrådgivning Syd.

Ifølge Helle Rønning, er exit-strategien ikke bare en plan for, hvordan man kommer ud af virksomheden. Hun understreger, at det i høj grad også er en plan for vejen derhen. For hvis virksomheden skal sælges til fortsat drift, skal den måske trimmes og optimeres inden da. Det stiller krav til den fremtidige indtjening. Det kan være, der er bygninger, som er udtjente og skal fjernes. Det koster penge, men det forhøjer også virksomhedens værdi ved et salg, lyder det fra chefkonsulenten.

Hun gør det endvidere klart, at salget bør planlægges, så det sker, imens virksomheden er i fuld drift, og der stadig er overskud til drive den.

Strategiens betydning for pensionisttilværelsen

- En væsentlig del af din exit-strategi er også et mål for, hvad der skal ske efter at man har afviklet virksomheden, påpeger chefkonsulenten. Måske er det ønsket at bygge et nyt hus på en attraktiv grund, der skal købes, hvilket stiller krav til provenuet ved salg.

Strategien kan også bruges til at planlægge skat og pensionsopsparing m.m. Den vil i det hele taget gøre det lettere at træffe de rigtige beslutninger, fordi der planlægges og forberedes en afvikling i god tid.

- Det giver kontrol over processen, og det øger mulighederne for en succesfuld afvikling, påpeger Helle Rønning.

Det kan være afgørende for, hvordan man kan leve livet som pensionist. Omvendt kan manglende planlægning føre til en afvikling, som man bliver tvunget til af omstændighederne.

- Nogle ender med at vente for længe med at sætte virksomheden til salg, påpeger Helle Rønning. De når til et punkt, hvor kræfterne og lysten er sluppet op. I de tilfælde skal virksomheden typisk sælges hurtigt, og så fremtræder den ikke altid særligt attraktiv, hvilket naturligvis får indflydelse på prisen.

Hos Landbrugsrådgivning Syd har driftsøkonomerne god erfaring med at hjælpe kunderne med en exit-strategi, lyder det i meddelelsen, hvor Helle Rønning også påpeger, at det er erfaringen, at det giver ro i maven på både nyetablerede og ældre, at der er en klar plan for, hvornår og hvordan tingene bedst kan afvikles.

Læs også