ESG – hvad rager det mig?

Landbruget bliver fra den 2. august 2022 påvirket af nye ESG-krav, som forsikringsselskaber og forsikringsformidlere stilles overfor. Kravene skal blandt andet understøtte, at forsikringsprodukter kan relateres direkte til landbrugets bæredygtighedsprofiler.

Af Karen Feddersen, CEO, KF Miljø ApS

I marts 2018 offentliggjorde EU-Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst i EU. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig vækst i EU, herunder at finansielle produkter skal leve op til EU’s principper for bæredygtighed.

Til at understøtte dette mål for forsikringsselskaber og forsikringsformidlere trådte EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1257 af 21. april 2021 i kraft den 21. august 2021. Forordningen vil gælde med direkte og umiddelbar virkning for forsikringsselskaber og forsikringsformidlere i Danmark fra den 2. august 2022.

Nye krav til forsikring

Formålet med de nye krav er, at forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udarbejder forsikringsprodukter, vil skulle tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer i produktgodkendelsesprocessen og i andre produkttilsyns- og styringsordninger for hvert enkelt forsikringsprodukt, der distribueres til kunder, der søger forsikringsprodukter med en bæredygtighedsrelateret profil.

Reglerne vil gælde både for skades- og livsforsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udvikler forsikringsprodukter, og som i forvejen er omfattet af POG-kravene (Forordning (EU) 2017/2358).

Bedre forsikring til bæredygtige formål

Et eksempel på integration af bæredygtighed i skadesforsikringsprodukter ses i vilkår om skadesforebyggelse og skadesbehandling, hvor genbrug og reparation fremmes frem for ny produktion, for eksempel ved reparation i stedet for udskiftning, ved brug af genbrugte reservedele i stedet for ny producerede reservedele og ved brug af genanvendelige materialer.

Hvis for eksempel en produktionsvirksomhed har en bæredygtighedsprofil med en målsætning om at nedbringe CO2-aftryk, vil det være en relevant faktor, om kunden alene har forsikringsdækning for de mest nødvendige udgifter til genetablering af en nedbrændt fabrik, eller om forsikringen dækker bæredygtig genetablering, selvom udgifterne hertil måtte være højere.

Fokus på genbrug og reparation

Det nye regelsæt er målrettet forsikringsselskaber og forsikringsformidlere og påvirker landbruget direkte i form af, at der stilles langt større fokus på eksempelvis reparation og genbrug frem for nye køb ved sammenbrud.

Bæredygtighedsfaktorerne skal altså komme fra landbruget til forsikringsselskaberne fremfor den anden vej. For at forsikringsselskaberne kan forstå landbrugets aktuelle og reelle behov, skal forsikringsselskaberne kende landbrugets baseline for den hidtidige indsats, der er sket i din virksomhed i forhold til den miljømæssige indsats – her er levetiden en afgørende faktor, og den er fastsat af myndighederne og skal indgå som en del af din ESG-redegørelse.

Forsikringsproduktet skal med andre ord være relaterbare med kundernes bæredygtighedsprofiler, der kan være varierende alt efter det enkelte landbrugs fokus- og indsatsområde inden for bæredygtighed.

ESG er altså ikke bare kommet forbi som en forkølelse men som en stationær faktor, der påvirker alle vores handlemetoder fremadrettet, og alt sammen munder ud i, om andre vil investere, i form af finansiering, i danske virksomheder – herunder også om din forsikring bliver dyrere eller billigere end naboens. Så ESG rager dig i allerhøjste grad.

Læs også