Agrovi: Pløjefri dyrkning er vigtig for grøn omstilling af landbruget

Hos rådgivningsvirksomheden Agrovi ser man et stort potentiale i den pløjefri dyrkning – ikke mindst som en vigtig del af landbrugets grønne omstilling. Det var et af budskaberne, da der blev holdt officiel åbning og et anderledes planteavlsmøde i den nye Jylland/Fyn-afdeling i Vejle.

Planteavlskonsulent hos Agrovi, Søren Ilsøe, kom i sit indlæg ind på projektet GMSR »Grønne marker, stærke rødder«. Foto: John Ankersen Godt 100 tilmeldte og inviterede var mødt op til planteavlsmødet, der blev holdt i et konferencelokale i Innovationsparken under Dandy Business Park, hvor Agrovi tillige har sin nye afdeling. Foto: John Ankersen

Mindre udpint jord, bedre kulstofindhold og et rigt og varieret insekt- og dyreliv på landbrugsarealerne.

Der er rigtig meget, der taler for som landmand og planteavler, at kaste sig over conservation agriculture.

Og det var i den grad også en af hovedoverskrifterne for en officiel åbningsmarkering og planteavlsmøde forleden hos rådgivningsvirksomheden Agrovis nyligt åbnede afdeling vest for Storebælt, der med kontor i udkanten af Vejle dækker hele Jylland samt Fyn.

Og direktør i Agrovi, Niels Peter Ravnsborg, lagde i sin velkomst heller ikke skjul på, at det er mulighederne i den reducerede jordbearbejdning hos de professionelle planteavlere, som man i endnu større omfang med den nye Vejle-afdeling satser på:

- Vi kalder vores rådgivning klassisk landbrugsrådgivning med nye toner. Vi har en passion for bæredygtige dyrkningsmetoder og vores målgruppe er planteavlsbedrifter på 200 hektar og opefter. Vores største kunde lige nu er på 20.000 hektar.

Niels Peter Ravnsborg understregede samtidig, at man hos Agrovi har positive erfaringer med omlægninger af planteavlsbedrifter til reduceret jordbearbejdning, der har arbejdet på 10 års sigt med bedrifterne.

Fremtiden er klar

Og med udvidelsen i Vejle, er håbet for fremtiden klart:

- Vi håber selvfølgelig at få nye kunder, og ikke mindst at kunne medvirke til etablering af erfa-grupper, der som os har passion og erfaringer, der kan deles, lød det fra Niels Peter Ravnsborg, der samtidig mener, at skriften på væggen for landbruget allerede nu er rimelig tydelig:

- Traditionel dyrkning af jorden har udpint den. Der har netop været valg, hvor man har meldt ud, at man vil noget andet med landbruget. Det betyder, at vi ikke kan fortsætte uforandret. Og det har vi taget til os i Agrovi. Vi tror, at én af vejene er at dyrke jorden anderledes i form af pløjefri metoder og nye teknologiske muligheder.

Conservation agriculture

Det gælder om at forstyrre jorden mindst muligt, foretage direkte såning, og så ellers holde markerne grønne året rundt, og så ellers generelt sørge for et godt sædskifte.

Det er i korte træk sådan, planteavlskonsulent hos Agrovi, Søren Ilsøe, beskriver grundprincipperne i conservation agriculture, som han ser store muligheder i både nu og i årene, der kommer.

Han kom i sit indlæg ind på projektet GMSR »Grønne marker, stærke rødder«, der har været et partnerskabet bestående af Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, Agrovi og tre forsøgsejendomme.

Her har man på de tre forsøgsejendomme blandt andet arbejdet med målet om direkte såning med god økonomi og bæredygtighed i fokus – og hvor der blev målt på parametre som udbytte, økonomi, maskinforbrug, tidsforbrug.

Og projektet har kunnet påvise, at man ved dyrkningsmetoden sikrer flere insekter – ikke mindst de for jorden meget vigtige regnorme.

- Desuden så man øget forekomst at agerhøns, harer, lærker, viber, springhaler, løbebiller, rovbiller og edderkopper, konstaterede Søren Ilsøe.

De to sidstnævnte er især effektive som biobekæmpelse af bladlus og andre skadevoldende, indtrængende insekter.

Desuden kunne man konstatere et betydelige antal sparede arbejdstimer samt en halvering af maskiner i forhold til traditionel dyrkning.

Blandt de øvrige indlægsholdere ved plantemødet hos Agrovi i Vejle var planteavlskonsulent Frederik Larsen, der blandt sine emner havde erosion, græsukrudt og no-till.

Planteavlskonsulent og præcisionsekspert hos Agrovi, Andreas Skov Rasmussen, kom i sit indlæg ind på vigtigheden af data og brugen af dem i forbindelse med præcisionsjordbrug.

Her fremhævede han blandt andet arbejdet omkring udviklingen af »Gradueringspakken«, der gør det muligt at arbejde med spotsprøjtning, der gør at man både sparer penge til sprøjtning og udnytter sprøjtemidlerne bedst muligt.

Hér i december har Agrovi lanceret komplette spotsprøjtnings- og gradueringspakker med fuld support, der er tilpasset den enkeltes behov.

Læs også