Det kører for DLG

2021 bød på markant fremgang for DLG-koncernen. Omsætningen nåede 59 milliarder kroner, og driftsresultatet steg til 2,3 milliarder kroner. Koncernresultatet efter skat landede på 733 millioner kroner, hvilket svarer til en indtjeningsvækst på 22 procent i forhold til resultatet i 2020.

Kristian Hundebøll er godt tilfreds med resultatet, udtaler han i forbindelse med offentliggørelsen af DLG-regnskabet. Foto: Victor Juul Grønbæk Koncernchefen forventer fortsat at styrke indtjeningsevnen hos grovvareselskabet i de kommende år. Foto: Victor Juul Grønbæk Figur: Udviklingen i DLG's bruttoomsætning siden 2017. Kristian Hundebøll er godt tilfreds med resultatet, udtaler han i forbindelse med offentliggørelsen af DLG-regnskabet. Foto: DLG Koncernchefen forventer fortsat at styrke indtjeningsevnen hos grovvareselskabet i de kommende år. Foto: Niels Hougaard

Det lyder snart som en gammel sang, men Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, har endnu engang leveret et årsregnskab i rekordkategorien. 

Efter et historisk højt årsresultat for 2020 har koncernen nemlig netop toppet det for 2021.

Ikke mindst det tyske marked fortsætter med at bidrage markant til både top- og bundlinjen i koncernen. Med en samlet omsætning på 38 milliarder kroner henter DLG 5 milliarder kroner i toplinjevækst og 12 procent indtjeningsvækst alene på det tyske marked – og det er til trods for de for tiden stærkt stigende råvare- og energipriser.

- Der har været vækst på både top- og bundlinje. Vi driver ikke noget, der ikke giver penge. Bredden i vores forretningsmodel viser igen sin styrke. Vi har indfriet vores økonomiske og strategiske ambitioner. Bredden i vores forretning har bragt os styrket gennem strategiperioden. At man rammer nogenlunde indenfor skydeskiven med de udfordringer, der har været i markedet, så står vi med stor stolthed og ydmyghed og rammer tal, der er helt fantastiske, pointerede koncernchef Kristian Hundebøll på et pressemøde i Vejle onsdag.

Betydeligt strategiskifte

Hos koncernchef Kristian Hundebøll står det klart, hvad der ligger til grund for endnu et år med rekordresultater. 

- Den øgede indtjening er et resultat af det strategiskifte, vi foretog med »Leading the Way« i 2017. Regnskabet vidner om en sund og solid forretningsportefølje, hvor alle områder bidrager til det flotte resultat. 

- Jeg glæder mig især over en klar forbedring af vores indtjeningsevne, som vi nu for fjerde år i træk har styrket betydeligt, siger koncernchef Kristian Hundebøll i forbindelse med årsregnskabet. 

Forventningen er, at den tendens fortsætter i de kommende år.

Vækst over hele linjen

2021 har været et år, der indenfor DLG-koncernens tre grene: Agribusiness, premix & nutrition og energy & retail alle har oplevet vækst.

Hos koncernens agribusiness er omsætningen steget med 3,4 milliarder kroner til 35,5 milliarder kroner, og driftsindtjeningen (EBITDA) ramte 1,1 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på 17 procent i forhold til sidste år. Her var væksten primært drevet af Danmark, Baltikum, Polen og Sverige, mens det tyske marked var udfordret grundet dalende efterspørgsel på husdyrfoder.

Hos DLG noterer man sig, at 2021 var et år, der var præget af store prisudsving på de globale markeder og flaskehalse indenfor råvareforsyningen. 

- Det har været turbulent, men vi har haft fokus på at opretholde forsyningen til vores kunder, og det er vi lykkedes med. At vi så samtidig leverer et så flot resultat inden for agribusiness, kan vi kun være tilfredse med, fortæller koncernchefen.

I forhold til udbyttet af årets høst, var den i høj grad påvirket af store regionale udsving på både kvalitet og mængde. Trods en nedgang i den samlede kornmodtagelse i 2021 på fem procent holdt DLG det høje eksportniveau fra 2020 på 4,1 millioner tons korn ud af koncernens store havneterminaler i Tyskland, Danmark, Sverige og Baltikum.

Succesfuldt segment

Vilofoss-gruppen, der står for premix & nutrition, har også leveret rekordresultater på de fleste af grenens markeder.

Omsætningen nåede 3,4 milliarder kroner, og driftsresultatet (EBITDA) nåede 186 millioner kroner svarende til en indtjeningsfremgang på 6 procent.

- Vi har set en god udvikling på flere af Vilofoss’ kernemarkeder og i særdeleshed i Danmark og Frankrig, hvor vi præsterer flot. Desuden har vi succes med produktporteføljen »leading products«, der fremmer produktiviteten, sundheden og velfærden hos husdyr. 

- Her ser vi en stigende efterspørgsel fra eksportmarkeder som USA, Canada og Australien, hvor der lægges stor vægt på produkternes høje kvalitet, siger Kristian Hundebøll.

Stærk, tysk vækstmotor

På forretningsområdet energy & retail har man gennem året også leveret stærke resultater. Her nåede man i 2021 en omsætning på 20,1 milliarder kroner mod 16,3 milliarder kroner i 2020. Driftsresultatet (EBITDA) blev på 962 millioner kroner, hvilket er en stigning på 10 procent i forhold til 2020.

Her krediterer Kristian Hundebøll koncernens tyske datterselskab, Team, som en meget stærk vækstmotor med 36 procent af det samlede driftsresultat. 

Team er blandt de største selskaber i Tyskland inden for salg af energi og byggematerialer, og i 2021 har udbyggede DLG sin markedsposition yderligere i den nordvestlige del af markedet.

Givtig sammenlægning

Team blev samtidig lagt sammen med DLG’s tyske agribusiness-selskab HaGe tilbage i september. Med denne nye sammenlægning har selskabet i 2021 styrket sin markedsposition syd for grænsen.

- Med sammenlægningen af de to selskaber har vi skabt en forretningsmodel i vores største marked, der matcher vores konkurrenter. Det giver os et godt udgangspunkt for at udbygge vores position yderligere i Tyskland og samtidig skabe stærke synergier på tværs af koncernen, fortæller Kristian Hundebøll.

Årets rekordresultatet betyder, at selskabet nu også kan udbetale et historisk højt beløb til de danske andelshavere på hele 173 millioner kroner. Det er en stigning i udbetaling på 28 procent i forhold til 2020. Det giver en forrentning af andelskapitalen på 13 procent.

Læs også