Landbrugselever kan nu vælge økologi som speciale

Fra august kan landbrugseleverne som noget nyt vælge økologi som speciale i deres uddannelse. Desuden arbejdes der på at få mere fokus på klima og bæredygtighed på landbrugsuddannelserne.

Efter flere års tilløb kan eleverne på de danske landbrugsskoler fra august i år vælge økologi som speciale i deres uddannelse.

Det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen besluttede i 2021, at økologi skulle være et speciale, og planen om, at det skulle træde i kraft fra 2023, er således nået.

Erhvervet skal efterspørge elever

- Med økologispecialet har vi fået økologien ind på alle landbrugsuddannelserne. Det er en landvinding, der kommer efter et langt sejt træk. Nu er det landbrugsskolernes opgave at få specialet ind på hylderne og få det udbudt til eleverne. Og det er erhvervets opgave at efterspørge elever, der går efter økologispecialet. Økologispecialet er det første skridt til det næste, nemlig at sikre, at økologi er en naturlig del af de grønne uddannelser helt fra grundforløb til speciale, siger Louise Køster, som er forperson i Økologisk Landsforening.

Hidtil har de studerende haft muligheden for at vælge tre af følgende specialer: Planter, husdyr og jordbrugsmaskinfører. Det har betydet, at studerende, der har ønsket at blive økologer, eksempelvis har skullet tage sprøjtecertifikat på lige fod med andre studerende.

Af samme årsag har man ikke hidtil kunnet få titlen som faglært økolog, og både Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarers Økologisektion har længe ønsket oprettelsen af en øko-linje.

Ny vidensplatform

Ud over implementeringen af det nye speciale, er der også oprettet en ny vidensplatform - Økoportalen - hvor al viden om økologisk produktion for studerende bliver samlet. Portalen har fået støttet af Børne- og Undervisningsministeriets Digitaliseringspulje og Fonden for Økologisk Landbrug.

Næste skridt vil være en generel ændring af hele uddannelsen, hvor fokus skal være på bæredygtighed og klima. Der arbejdes på at få gennemført det fra 2024.

Læs også