25 års praktikantformidling

Gennem 25 år har Peder Top fra Landbrugets Jobservice formidlet kontakten mellem unge praktikanter og danske landmænd. I begyndelsen primært med danske elever. I dag er hovedvægten lagt på udenlandske praktikanter.

Den 1. oktober kunne Peder Top fejre 25 års jubilæum med virksomheden Landbrugets Jobservice.

- Det er skønt at have 25 års jubilæum, og det er jo kun muligt, fordi telefonen bliver ved med at ringe, siger han og påpeger, at det er en spændende branche, hvor der har været stor udvikling siden begyndelsen i 1998.

- Da var det primært danske praktikanter, til mange mindre og mellemstore landbrug, vi formidlede kontakter af. I dag er det hovedsageligt udenlandske – og landbrugene er blevet væsentligt større, siger han.

Danske landmænd er populære

Peder Top forklarer, at mange udenlandske landbrugsstuderende kombinerer deres uddannelse med et praktikophold i Danmark.

- Danske landmænd er blandt verdens bedste, så det er en drøm for mange, at få lov at arbejde her i landet og lære, hvordan landbrug også kan drives. Lige pt. ser vi en enorm efterspørgsel fra især Bangladesh, Vietnam, Sydafrika og Indien, og det er oftest unge mennesker, der er rigtigt gode til engelsk, der kommer derfra og gerne vil arbejde i Danmark.

Da udviklingen af formidling af udenlandske praktikanter havde sin start tilbage i 2001, var det primært fra lande som Ukraine, Rumænien og Kroatien, at der var interesse.

Peder Top understreger, at de udenlandske praktikanter ansættes på lige vilkår med danske elever og under samme forhold.

- Det er selvfølgelig en selvfølge, siger han.

Fordomme på grund af uvidenhed

Gennem årene har Peder Top ofte oplevet, at der går lidt tid, inden danske landmænd har mod på at ansætte praktikanter fra »nye« lande.

- Der er altid lidt fordomme, der skal manes til jorden, siger han og giver som eksempel det, at de unge praktikanter fra Bangladesh har en muslimsk baggrund.

- Der kan jeg godt møde lidt tvivl om, hvorvidt det nu går. Både på grund af kulturforskelle, men også angsten for det »fremmede«.

- Det er jo ofte sådan, at vi har fordomme på grund af uvidenhed. Det har jeg i hvert fald selv erfaret gennem årene, at jeg sommetider er hoppet lidt med på vognen om, at fra det og det land, er de sådan og sådan. Men der er jeg blevet klogere. Alle muslimer er heldigvis ikke terrorister, siger han med et smil og garanterer, at man ikke skal være nervøs for at tage nye nationaliteter ind.

18 måneders praktik

Et praktikophold varer typisk i 18 måneder. Dernæst er det muligt, inden for den animalske produktion, at ansætte den unge som fodermester i op til fire år.

- De 18 måneders praktik er for langt de fleste et fint forløb. Når den unge lige ankommer, er den første måned ofte som et granatchok. Der er meget, der skal læres. Sproget og især det, at vi i Danmark har en meget flad ledelsesstruktur. Det vi hører allermest, er udfordringer med at få den unge til at forstå, at de er del af et team – at de er noget værd.

- For det er de heldigvis, og langt de fleste ender med at have haft en rigtig god oplevelse, slutter Peder Top.

Hyggedag

Fredag den 17. november klokken 13.45 inviterer Landbrugets Jobservice alle værtsfamilier og deres praktikanter til Hyggedag på Vissenbjerg Storkro. Der vil blandt andet være foredrag med Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet, ligesom der vil være tid til erfaringsudveksling. Dagen sluttes med fællesspisning.

Læs også