Juletræer op og ned ad bakke

Juletræsproducenter var i forrige uge på markvandring i de skønne omgivelser i Svanninge Bakker hos Henrik Læssøe, der har påbegyndt afviklingen af sin 100 hektar juletræsplantage.

Henrik Læssøe etablerede sin juletræsplantage i 1989. Om ni år er de 100 hektar juletræer igen afviklet. Ved markvandringen viser han her studsning af juletræerne med en hæksaks. På gårdspladsen på Ellekærgård ved Haastrup var der arrangeret maskinudstilling ved arrangementet.

Siden 2012 er priserne på juletræer gået ned ad bakke. I branchen mener man nu, at bunden er nået, og produktionsøkonomien ser ud til igen at gå opad. Eller billedligt talt ganske som den imponerede juletræsplantage, Henrik Læssøe driver i Svanninge Bakker.

- I de seneste år har der ikke været penge i det. Sidste år fik jeg i gennemsnit 58 kroner for mine træer hos grossisterne, mens fremstillingsprisen for et juletræ er 65 kroner. Derfor har jeg plantet det sidste træ, og om ni år er det slut, fortalte den 57-årige juletræsdyrker kollegerne, som i forrige deltog i en markvandring, arrangeret af brancheforeningen Danske Juletræer i hans 100 hektar plantage ved Haastrup.

Henrik Læssøe plantede det første juletræ i 1989, og sideløbende med hans vognmandsforretning voksede plantagen. For et par år siden var den oppe på 125 hektar på flere ejendomme, men i takt med juletræerne fældes i de kommende år, afvikles produktionen. Han og hustruen Cornelia bliver boende på Ellekærgård og bibeholder juletræerne på gårdens 21 hektar i de smukke omgivelser, mens de øvrige arealer sælges som landbrugsjord.

Mindre udbud

Ved arrangementet deltog også direktøren for Danske Juletræer, Claus Jerram Christensen. Han kunne dog opmuntre de fremmødte medlemmer af brancheforeningen med, at der tegner sig en bedring i de kommende år for juletræsproduktionen.

- Der er bliver et mindre udbud på markedet efter næsten ti år med faldende priser. Flere har ikke nyplantet, og andre, især de mindre og ældre juletræsproducenter har, eller er på vej til at stoppe produktionen. Til gengæld bliver kvalitetskravene øget, og her har danske producenter et fortrin med vort klima og stærke tradition for dyrkning af juletræer, påpeger direktøren.

Han venter, at den danske produktion på omkring 11,5 millioner juletræer årligt fastholdes, dog på færre hænder fremadrettet. Danmark er verdens største eksportland og næststørste juletræsproducerende land, kun overgået af Tyskland med 15 millioner træer. Herfra ventes en mindre konkurrence i de kommende år, blandt andet på grund af en mindre produktion med stigende lønomkostninger.

Corona-effekt

Claus Jerram Christensen nævner videre, at coronaen har haft en positiv effekt for juletræerne.

- Den gav fokus på det nære, og i stedet for at gå i biografen var der tid og mulighed for at fælde juletræet i det fri. Generelt blev der forbrugt flere træer i julen 2020 over hele Europa, fordi flere holdt hyggejul hjemme, og ikke kunne rejse ud på grund af pandemien.

- Især så vi mange førstegangskøbere blandt unge familier, og derfor håber vi denne tradition kan fastholdes, lyder det fra juletræsdirektøren.

Danske juletræer

● I Danmark er der i alt omkring 2.300 små og store producenter af juletræer og pyntegrønt. 600 erhvervsdyrkere er medlem af brancheforeningen Danske Juletræer

● Årligt produceres herhjemme 11,5 millioner juletræer. Danmark er dermed verdens næststørste producent, efter Tyskland med 15 millioner. De danske juletræer dyrkes på 20.000 hektar agerjord og 3.000 hektar i skovarealer. Dertil kommer cirka 12.000 hektar med klippegrønt

● Danske juletræsproducenter og grossister eksporterer 10 millioner træer årligt, og er dermed verdens største eksportland af juletræer.

Læs også