Fugtige optageforhold prægede roekampagnen

Roekampagne 2017 var præget af fugtige optageforhold, men renhedsprocenten lå alligevel tæt på fem års gennemsnittet.

Søndag den 7. januar modtog man de sidste roer på fabrikken i Nakskov. Det blev således Nakskov, som lukkede og slukkede for kampagnen, ligesom det også var Nakskov, der indledte kampagnen den 11. september.
Kampagnen i 2017 blev dermed på 118 dage. Nykøbing Falster startede én uge senere, og sluttede nogle få dage før Nakskov.
Roekampagnen 2017 vil være kendetegnet ved de meget fugtige optageforhold fra kampagnestart til slut. Med et af de mest nedbørsrige efterår i mands minde, siger det sig selv, at det skulle blive vanskeligt – og det har det også været. Særligt i starten af oktober gav den megen nedbør store problemer.
En meget stor indsats fra dyrkere og transportører var derfor nødvendig, for at holde fabrikkerne i gang.

Roerne renset ved læsning

På trods af de fugtige optageforhold er den gennemsnitlige renhed 88,6 procent, hvilket kun er en smule under sidste års gennemsnit og fem års gennemsnittet på 88,9 procent.
At vi kommer så tæt på tidligere års gennemsnit kan skyldes, at en større del af roerne i 2017 er blevet renset i forbindelse med læsning.
Hele sæsonen har været kendetegnet ved meget nedbør og dermed få solskinstimer. Den lave indstråling i løbet af sommeren medvirkede til, at vi fra starten lagde ud med lave sukkerprocenter.
Da vejrforholdene fortsatte med overskyet vejr, må vi nu affinde os med, at den gennemsnitlige sukkerprocent er forholdsvis lav på 17,2 procent.
Det gennemsnitlige udbytte forblev derfor i den lave ende med et resultat på 12,4 tons polsukker pr. hektar, som kan ses i relation til sidste års gennemsnit, som blev 12,8 tons polsukker pr. hektar.
Vi har oplevet store udbyttevariationer mellem dyrkere, og regioner. Årets topscorer blev Nordvestlolland, som opnåede et gennemsnitligt udbytte på 13,7 tons polsukker pr. hektar, mens de laveste udbytter blev opnået i den nordlige del af dyrkningsområdet på Sjælland, der opnåede et gennemsnit på10,8 tons polsukker pr. hektar.

Nyt transportkoncept

2017 var også året, hvor Nordic Sugars nye transportkoncept blev sat i værk. Det betyder, at Nordic Sugar i år har stået for transporten af hovedparten af de roer, som leveres til fabrikkerne.
Konceptet har været genstand for meget opmærksomhed, og set i bakspejlet må vi fra Agricentret sige, at det er gået godt.
Vejrforholdene har medført, at det har været en ilddåb, og der har været udfordringer undervejs. Vi er også opmærksomme på, at der kan ske forbedringer i næste kampagne, men gennemgående har vi haft et godt samarbejde med vores transportører, ligesom der har været et godt samarbejde mellem transportører og dyrkere.
Konceptet vil nu blive grundigt evalueret i samarbejde mellem dyrkere, transportører og Nordic Sugar, så vi i fællesskab kan få det til at fungere endnu bedre i næste kampagne.
Særligt forventer vi, at de nye IT-systemer vi udbreder til alle vognmænd, vil medvirke til, at vi får en bedre kommunikation mellem dyrkere og transportører.
Kampagnen 2018 er allerede skudt i gang, idet der på nuværende tidspunkt er bestilt roefrø til hele arealet, som skal tilsås i 2018.

Læs også