Så meget mindre antibiotika får økologiske smågrise

Økologiske smågrise får en mængde antibiotika, der svarer til 6,2 procent af forbruget til konventionelle smågrise, viser nyt studie.

Forbruget af antibiotika til smågrise – den aldersgruppe, som typisk får mest antibiotika – ligger i økologiske besætninger på 6,2 procent af forbruget i konventionelle besætninger.

Det forklarer Hanne Kongsted, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet og en af forfatterne bag et nyt studie om brug af medicinsk zink og antibiotika i svinesætninger ifølge en nyhed på www.icrofs.dk.

- Studiet sammenligner brug af medicinsk zink og antibiotika i tre produktionssystemer i perioden 2016-2018. De tre produktionssystemer er: Økologi, Friland og konventionel svineprodukton, skriver Icrofs, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, i nyheden. 

- Studiet viste en positiv sammenhæng mellem brugen af antibiotika og brugen af medicinsk zink, forstået således, at de besætninger, der havde et lavt antibiotikaforbrug, også havde lavt forbrug af medicinsk zink.

Konklusioner

I alle aldersgrupper lå forbruget af antibiotika lavest i de økologiske besætninger.

Andelen af besætninger, der slet ikke brugte antibiotika, var desuden højere i de besætninger, der har dyrevelfærdscertificeringer, det vil sige frilands- og økologibesætninger.

Her brugte over 30 procent af besætningerne slet ikke antibiotika i perioden 2016-18. 

Ligeledes brugte 61 procent af frilandsbesætningerne og 36 procent af de økologiske besætninger ikke medicinsk zink. Dette var kun var tilfældet for 19 procent af de konventionelle besætninger.

- Den store variation mellem besætninger inden for samme produktionssystem indikerer, at en yderligere reduktion i brugen af både zink og antibiotika er mulig, konkluderer forskerne bag studiet, skriver Icrofs.

mip

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også