Kontrolkampagne sætter fokus på flokbehandling

I perioden april til november gennemfører Fødevarestyrelsen en ny vejlednings- og kontrolkampagne, der sætter fokus på flokbehandling af smågrise.

Fødevarestyrelsen meddeler, at de i perioden april til november 2021 gennemfører kontrol i 100 svinebesætninger med smågriseproduktion og hos cirka 80 tilknyttede besætningsdyrlæger. I forbindelse med kontrollen vil Fødevarestyrelsen også støtte og vejlede den enkelte dyrlæge til at arbejde for et ansvarligt og reduceret forbrug af antibiotika. 

Det oplyses endvidere, at vejlednings- og kontrolkampagnen er en opfølgning på en kontrolkampagne fra 2019, der viste, at flere end hver tredje smågriseproducent og dyrlæge ikke kunne fremvise tilstrækkelig dokumentation for brugen af antibiotika til flokbehandling af smågrise. 

Kontrol af anvisninger og lægemidler

Ved kontrolbesøgene vil Fødevarestyrelsen se på, om landmændene følger dyrlægens anvisninger, og om landmanden registrerer anvendelsen af lægemidler til flokbehandling, korrekt. Der ses på, om landmanden er bekendt med og efterlever handlingsplaner til nedbringelse af flokbehandling.

Herudover kontrollerer Fødevarestyrelsen brug af flokbehandling ved indsættelse og ved afgang fra smågrisestalden, og om landmanden kan dokumentere, at der ved salg/overdragelse af antibiotikabehandlede smågrise er givet information om tilbageholdelsestid til køber.

Kontrolbesøgene i besætningerne følges op med kontrolbesøg hos besætningsdyrlægerne. Her vil Fødevarestyrelsen kontrollerer, om dyrlægens ordinering af flokbehandling sker på et dækkende diagnostisk grundlag, herunder om dyrlægen foretager prøveudtagning, diagnostisk og eventuelt resistensbestemmelser, samt om dyrlægen anviser landmanden, hvordan og hvornår flokbehandling skal udføres.

Der vil desuden være fokus på, om dyrlægen laver besætningsspecifikke handlingsplaner til reduktion af flokbehandling og følger op på disse, så der sker justering ved manglende effekt.

I kampagnen kontrollerer Fødevarestyrelsen også, om dyrlægen ordinerer til flokbehandling i overensstemmelse med lægemidlernes markedsføringstilladelse, lyder det i meddelelsen. 

Vejledning til dyrlægerne

Fødevarestyrelsens vil i supervisionsdelen give støtte og vejlede den enkelte dyrlæge til at arbejde for et ansvarligt og reduceret forbrug af antibiotika i svinebesætninger for at forebygge udvikling af antibiotikaresistens.

Fokus i supervisionen omfatter: En stærk opfordring til dyrlægerne om at være en aktiv del af indsatsen for at sænke antibiotikaforbruget igennem deres veterinærfaglige rådgivning, samtidig fremhæves vigtigheden af, at dyrlægerne undgår ordination af de antibiotika, som er særlig vigtige i behandling af mennesker (fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner og colistin). Desuden vil der være en opfordring til at arbejde med udfasning af lægemiddelzink i god tid, inden lægemiddelzink ikke længere må markedsføres i 2022.

Der påpeges endvidere, at supervisionen vil tage udgangspunkt i dyrlægens ordinationsmønstre.

Resultatet af tidligere års kampagner

Da Fødevarestyrelsen gennemførte en kampagne om flokbehandling af smågrise i 2019, blev 36 procent af kontrollerede besætningsejere og 31 procent af de kontrollerede dyrlæger sanktioneret for overtrædelse af reglerne.

Også i 2015 gennemførte Fødevarestyrelsen en lignende kampagne. Her blev 15 procent af de kontrollerede besætningsejere og 22 procent af de kontrollerede dyrlæger sanktioneret for overtrædelse af reglerne. 

Det oplyses endvidere på foedevarestyrelsen.dk, at resultater af andre kontrolkampagner i svinebesætninger i 2016 og 2017 om korrekt anvendelse og registrering af medicin medførte sanktionering i henholdsvis 19 procent og 16 procent af de kontrollerede svinebesætninger.

Læs også

Flere ædepladser i ny foderautomat
Kartoffelprotein får særskilt datablad i fodermiddeldatabasen
Prisstigning i vente på populært kartoffelprotein
Tönnies på førstepladsen i tysk rangordning
Danish Crown fastholder grisenoteringen
Den frivillige vej til ammoniakreduktion