Deadline for samtykkeerklæring nærmer sig

Der er stadig en del svineproducenter, der endnu ikke har afgivet samtykke til at få oprettet en bonuskonto. Seges Svineproduktion minder om, at deadline for samtykkeerklæring er den 14. oktober.

Som tidligere beskrevet har soholdere og slagtesvineproducenter med brug af DanBred-genetik mulighed for at få en bonuskonto, hvorpå der optjenes bonuspoint.

Baggrunden er, at det lige siden starten af det nye DanBred har været planen og ambitionen, at det skal resultere i et overskud, som skal komme de danske svineproducenter til gode.

Fordelingsnøgle

Tildeling af bonuspoint til soholderen sker på baggrund af det årlige køb af DanBred-genetik – herunder sopolte og genetikforsyningsaftaler – og baseres på oplysninger fra DanBred, KS-stationer og avls- og opformeringsbesætninger. 

Tildeling af bonuspoint til slagtesvin beregnes ud fra de optjente point, der følger med smågrisene og registreringer i flytteregisteret. Herunder leveringer til slagterier i Danmark.

Bonuskontoen bruges som fordelingsnøgle, når Landbrug & Fødevarer Svineproduktion (LFS) deler ud af det overskud, som DanBred-genetikken skaber.

For at få del i point for 2020 skal der være afgivet samtykkeerklæring inden den 14. oktober. Ifølge Seges Svineproduktion er der stadig en del svineproducenter, der endnu ikke har afgivet samtykke.

Er man slagtesvineproducent, skal både du og leverandøren af smågrisene give samtykke, før bonuspoint kan blive beregnet.

Bonuspoint på kontoen

På svineproduktion.dk beskrives det, hvordan man afgiver sit samtykke med sit AgroID på landmand.dk.

Man skal kun afgive sit samtykke en gang. Det vil sige, har man allerede afgivet samtykke, så skal man ikke gøre mere.

Det oplyses endvidere, at alle der har afgivet samtykke løbende vil få tildelt bonuspoint på kontoen.

Find yderligere information om bonuskontoen via svineproduktion.dk.

Læs også