Spørger grisene om de kan undvære zink

Virksomheden Daltec foreslår at ”spørge” grisene, om de kan undvære zink

Daltecs portionsfodringsanlæg virker ved, at de afmåler, blander og fremfører individuelt tilpassede foderportioner ud fra op til 8 forskellige siloer. Daltec, som siden 1978 har produceret udstyr og styringssoftware til griseproduktion, foreslår, at man ”spørger” grisene.

Udfasning af medicinsk zink har igennem længere tid været på dagsordenen og pr. juni 2022 er anvendelsen af medicinsk zink i grisefoder fortid. Datoen har været kendt længe, og der er mange bud på, hvordan man kan erstatte zinken?

Daltec, som siden 1978 har produceret udstyr og styringssoftware til griseproduktion, foreslår, at man ”spørger” grisene. Ikke helt bogstaveligt talt naturligvis, men ved at anvende et portionsfodringsanlæg med et antal forskellige fodermidler, fodre med glidende foderskift, og så nøje følge med i hvordan grisene reagerer helt ned på stiniveau.

Ideen er, at man ved at følge grisenes trivsel og udvikling udelukkende anvender de dyreste blandinger og fodermidler i det omfang, det er nødvendigt, og så gradvist ændrer mikset med billigere blandinger eller råvarer.

Hvis grisene ikke reagerer hensigtsmæssigt på det, må man justere lidt tilbage og ofre mere af de dyre blandinger igen. Man ”spørger” med andre ord grisene, observerer hvad de svarer og justerer igen. Det kan gøres helt ned på stiniveau med Daltecs portionsfodringsanlæg.

Daltec har softwaren til at automatisere det meste af processen, men ifølge direktør Christian Dall går det hele ikke pr. automatik. For at få fuldt udbytte af et portionsfodringsanlæg kræver det også, at teamet bag grisene kan deres ”grise-håndværk.

- Med vores portionsfodringsanlæg er det nemt at arbejde med glidende overgange mellem fodertyperne/blandingerne, og hvis man har øje for grisenes trivsel, kan man få meget ud af det. Dels binder man sig ikke til én konceptblanding, men arbejder med flere fodertyper i forskellige prisklasser. Dels kan man løbende ”spørge” grisene, om de er klar til at vokse på en større andel billigt foder.

Enkelt, driftssikkert og nemt at styre

Direkte adspurgt om forskellene på Daltecs anlæg til portionsfodring og et almindeligt fasefodringsanlæg påpeger Christian Dall igen muligheden for de glidende foderovergange på stiniveau og muligheden for at arbejde med flere fodermidler i blanding på én gang.

Han fremhæver også, at der altid er friskt foder i automaterne, fordi genfyldningen først sker lige inden, automaterne er tomme. En anden fordel er, at konceptet målrettet styres efter at modvirke effekten af afblanding, ved at kun den ventil, som skal modtage en given portion foder, holdes åben.

Endelig har anlæg med portionsfodring en enklere opbygning end traditionel flerfasefodring, da der ikke skal tages højde for at føre returfoder tilbage til siloerne.

Fodringskonceptet anvender Daltecs egne styringer Daltec Feed Assistent Online+ og evt. PC-programmet Daltec System Manager. Det er direktør Michael Dall, der tager sig af den del, for han har udviklet softwaren og optimerer/tilpasser den løbende til forskellige formål.

-Vi har en rigtig god kundekontakt, og lærer meget af deres feedback. Det er vigtigt, at vi er hurtige og præcise til at reagere på vores kunders behov”, siger han.

- Derfor udvikler vi softwaren her i huset.

Flere typer fodring

Daltecs portionsfodringsanlæg virker ved, at de afmåler, blander og fremfører individuelt tilpassede foderportioner ud fra op til 8 forskellige siloer.

Det aktuelle fodermix styres individuelt på stiniveau ud fra foderkurver og med glidende overgang. Fodringen kan ske både restriktivt og som ad lib eller som en kombination.

Ved restriktiv fodring kan man vælge, hvornår og hvor meget der skal fodres. Ved ad lib fodring vil sensorer i de enkelte automater hele tiden sørge for, at automater med lavt foderniveau meldes ind til styringen, og at de genfyldes lige inden, de er tomme. Med et sensorstyret portionsanlæg er der altså altid friskt foder i automaterne.

Med vores portionsfodringsanlæg er det nemt at arbejde med glidende overgange mellem fodertyperne/blandingerne

Christian Dall

Fodringscyklus

En typisk fodringscyklus er:

1. Via de indbyggede følere får Feed Assistant Online+ styringen besked, når en automat er tom.

2. Portionen beregnes og anlægget starter op.

3. Optagerne fører en foderportionen bestående af forskellige fodermidler ind i anlægget og eventuelle tilsætningsstoffer tilføres via DC-Dosing eller Bio-Dosing.

4. Styringen sørger for, at den relevante ventil åbner, og at portionen ender det rigtige sted.

Læs også