Antallet af svin er faldet i Danmark

Bestanden af svin i Danmark er 1,8 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år, skriver Danmarks Statistik.

Den samlede svinebestand var på 13,2 millioner svin, hvilket er 1,8 procent lavere end ved tællingen et år før.

Det skriver Danmarks Statistik, som har opgjort bestanden

Der var 6.048.000 smågrise og 3.260.000 slagtesvin. Opgørelsen af slagtesvin er påvirket af, at der de seneste knap to år løbende har været en del udsatte grise til slagterierne, så nogle slagtesvin har gået op til et par uger mere i stalden. 

Bestanden af søer i Danmark var 1.020.000 styk 1. januar 2022, hvilket er 1,4 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Heraf var der 207.000 diegivende søer, som i gennemsnit havde 12,5 pattegrise. Det vil sige 2.592.000 pattegrise.

Strukturelt har den danske sobestand svinget i et snævert interval mellem 997.000 og 1.051.000 søer de seneste ti år.

Ringe bytteforhold for svineproducenterne

Noteringen for svinekød toppede med 14,30 kroner pr. kilo i uge 10-11 i 2019.

Det var godt hjulpet på vej af store problemer med svinepest i Kina, hvilket betød et stort behov for import af kød, hvoraf en stor del kom fra Europa.

Gradvist har tiltagende problemer med svinepest i Europa og mindre efterspørgsel, blandt andet som følge af Covid-19 nedlukninger af restaurationsbranchen, givet et betydeligt dyk i noteringen til 8,40 kr. i december 2021 og yderligere til 7,90 kr. i starten af 2022.

Sammenholdt med stigende foderpriser har det betydet, at prisforholdet mellem svinekød og foder nærmer sig det laveste niveau nogensinde, hvilket var i 2008 under finanskrisen.

 

Læs også