Prognose: Eksporten af smågrise falder med 10 procent

Ifølge en ny prognose fra Landbrug & Fødevarer dykker eksporten af smågrise med 370.000 fra første til andet kvartal. Det er især de høje foderpriser, der rammer eksporten.

De meget høje foderpriser rammer efterspørgslen efter smågrise, som mellem første og andet kvartal bliver slået tilbage med 375.000 stk. svarende til cirka 10 procent.

Det vurderer Landbrug & Fødevarer i en frisk prognose, der anslår smågriseeksporten til at være 3,6 millioner stk. i første kvartal og 3,225 millioner stk. i andet. Derefter forventer Landbrug & Fødevarer en uændret eksport på 3,225 millioner stk. hvert kvartal, indtil prognoseperioden slutter efter første kvartal 2023.

For hele året lander smågriseeksporten ifølge prognosen på 13,375 millioner stk.

Inklusiv antallet af slagtninger kommer produktionen af svin i Danmark op på omkring 32,6 millioner stk. samlet set for 2022.

- Dette vil være et fald på 0,4 millioner stk. svarende til 1,2 procent i forhold til 2021. Faldet ville have været mere markant, hvis ikke mange udsatte slagtesvin fra 2021 først var blevet slagtet i 2022, vurderer Karsten Flemin, markedsanalytiker i Landbrug & Fødevarer.

Fald i antal slagtninger

- Den lavere produktion i 2022 forventes på nuværende tidspunkt først og fremmest at ramme eksporten af smågrise, mens slagtningerne herhjemme samlet for 2022 forventes at ligge lidt højere end året før. Årsagen til denne forventede udvikling er først og fremmest meget vanskelige vilkår for eksporten af smågrise. De meget høje foderpriser rammer efterspørgslen efter smågrise. Endvidere bidrager de mange udsatte slagtesvin fra 2021 også til stigningen i slagtninger i 2022, skriver Karsten Flemin, og tilføjer:

- For 1. kvartal 2023 er der – i forhold til samme kvartal året før – udsigt til markant fald i såvel produktionen af svin som slagtninger.

I første kvartal 2022 blev der slagtet 4.993.503 svin, mens prognosen for 1. kvartal 2023 lyder på 4.680.000. Det er et fald på 313.503 svin – svarende til 6 procent.

Lægger man eksporten af svin, søer og smågrise til, får man en totalmodtagelse på 8.701.503 i første kvartal 2022. Ifølge prognosen lander dét tal på 7.953.000, det vil sige et fald på 748.503 svarende til et fald på 8,6 procent.

Kan hurtigt ændre sig

- Fremadrettet vil udviklingen i slagtninger i høj grad være afhængig af udviklingen i eksporten af smågrise. Bedre økonomiske vilkår for eksporten af smågrise fremadrettet kan hurtigt ændre forholdet mellem eksport af smågrise og hjemlige slagtninger, lyder det fra Karsten Flemin.

For hele året 2022 forventes på nuværende tidspunkt en gennemsnitlig ugentlig tilmelding, der niveaumæssigt vil ligge 2,5 procent over den faktiske slagtning i 2021. Slagtningen i 2021 var dog også negativt påvirket af mange udsatte slagtesvin, der først er blevet slagtet i 2022.

Læs også