Ny luftrenser er optaget på teknologilisten

FAC Combi-Cleaner fra Skov optages på teknologilisten i kombination med punktudsugning i svinestalde.

FAC Combi-Cleaner fra Skov er optaget på teknologilisten. Det oplyser Miljøstyrelsen.

Den nye luftrenser er en kombineret kemisk- og biologisk luftrenser, der kan reducere 96 procent af ammoniakken og 77 procent af lugten fra den luft, der suges ud af stalden gennem punktudsugningen.

Luftrenseren er kun testet i kombination med punktudsugning og kan derfor ind til videre kun anvendes i svinestalde med punktudsugning.

For at udregne den samlede ammoniak- og lugtreducerende effekt fra stalden, som skal bruges i beregninger i ansøgninger om miljøgodkendelse, skal man bruge ligningerne i beskrivelsen af den punktudsugningsteknologi, der anvendes. Det er en forudsætning, at punktudsugningsteknologien er optaget på teknologilisten.

Er der for eksempel tale om punktudsugning i slagtesvinestalde med drænet gulv + spalter (33/67) eller med delvist spaltegulv med 25-49 procent fast gulv, beregnes ammoniakreduktionen fra staldafsnittet efter ligningen: samlet effekt (%) = 0,7x E – 12, hvor E er luftrenserens ammoniakreducerende effekt (på punktudsugningsluften) i procent.

For lugt beregnes den samlede effekt på tilsvarende vis ved hjælp af ligningen: samlet effekt (%) = 0,39 x E + 9, hvor E er luftrenserens lugtreducerende effekt (på punktudsugningsluften) i procent.

Ifølge Miljøstyrelsen vil FAC Combi-Cleaner derfor i de nævnte staldsystemer med punktudsugning have en ammoniakreducerende effekt på 0,7 x 96 procent - 12 = 55,2 procent og en lugtreducerende effekt på 0,39 x 77 procent + 9 = 39,0 procent.

Luftrenseren er også testet for støvreduktion og godkendt til at fjerne 75 procent af støvet fra afgangsluften fra punktudsugningen.

Læs også