Mange har stadig problemer med tidlig diarré i farestalden

I en undersøgelse foretaget af medicinalfirmaet Ceva Animal Health havde en tredjedel af de adspurgte landmænd problemer med diarré i farestalden.

I en undersøgelse, Ceva Animal Health har gennemført i 40 besætninger, havde en tredjedel problemer med diarré i farestalden. Hvorimod to tredjedele af de adspurgte landmænd næsten ingen problemer havde med diarré.

I de besætninger med problemer opstod diarréen indenfor de første tre levedøgn. Det oplyser medicinalfirmaet i en meddelelse.

Vaccinerer or at undgå diarré

I alle besætninger, der indgik i undersøgelsen, vaccinerede man mod coli-diarré, og de fleste gav udtryk for, at effekten af vaccinen var afgørende for valget. Besætningerne med diarré-problemer fortalte, at de havde ekstra fokus på pasning og fodring af både søer og pattegrise, og oplevede, at de gjorde alt for at begrænse spædgrisediarré.

- Det glæder mig, at alle de adspurgte landmænd vaccinerer mod spædgrisediarré, og at effekten af vaccinen har stor betydning for vaccinevalget. Samtidigt tyder resultaterne på, at der er noget, der ikke virker, når så mange besætninger har store problemer med diarré trods vaccination. Derfor vil jeg råde til, at man får en god snak med sin dyrlæge og overvejer at skifte til en vaccine, som beskytter bedst muligt, fortæller Charlotte Sonne Kristensen, dyrlæge og nordisk produktchef i Ceva Animal Health.

Hvad betyder diarré?

De adspurgte omtalte også de negative konsekvenser af diarré, så som højere dødelighed, ekstra arbejde ved at passe og flytte grise, øget antibiotikaforbrug, utrivelige grise og ringere salgskvalitet.

Flere svarede, at den høje dødelighed og det øgede antibiotikaforbrug var et problem for branchens omdømme. Alt dette var frustrerende for de adspurgte landmænd.

- Jeg forstår godt, hvor frustrerende det kan være, når man føler, man gør alt, og problemet så ikke går væk. For Ceva betyder det meget, at man anvender det bedste produkt, på det korrekte tidspunkt, i korrekt dosis med det rette udstyr. Vi tilbyder derfor at hjælpe sammen med besætningsdyrlægen. For hvis vi på nogen måde kan være med til begrænse diarré i farestalden, kan vi sammen forbedre dyrevelfærden og nedsætte antibiotikaforbruget. Det har vi alle en fælles interesse i, siger Charlotte Sonne Kristensen, og slutter:

- Det er jo vigtigt, at man ved, der kan være stor forskel på, hvordan en vaccine dækker.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført som 40 semistrukturerede, kvalitative interviews.
  • De fleste producenter havde besætninger mellem 750-1.500 søer, men der var også enkelte større producenter og nogle enkelte mindre.
  • Der er ikke konstateret væsentlige forskelle i svar afhængig af: besætningsstørrelse, køn, alder, geografi, eller om det var indehaver selv eller driftslederen, der afgav svar.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også