Øg fortjenesten med robuste grise

Én ekstra gris ved fravænning gennem øget pattegriseoverlevelse giver en økonomisk værdi på 9,5 kr. pr. slagtegris, hvilket er en merværdi på 1,61 kr. pr. slagtegris for landmanden. Det oplyser DanBred.

Pattegrisen skal i fremtiden være endnu mere robust fra fødsel, og det kan avl bidrage til.

Sådan lyder det i en meddelelse fra DanBred, hvor avlsselskabet peger på merværdien i mere vitale pattegrise.

Den økonomiske værdi

DanBred oplyser, at deres avlsarbejde har til formål at tjene flest penge til den danske griseproducent – derfor er avlsmålene for nyligt blevet opdateret for at blive ved med at sikre dette.

Tage Ostersen, afdelingsleder ved Avl & Genetik hos Landbrug & Fødevarer, forklarer:

- Fra et økonomisk synspunkt er målet med det nye avlsmål at få flere grise frem til fravænning og dermed også helt frem til slagtning. Det kan vi opnå ved enten at øge pattegriseoverlevelsen eller øge kuldstørrelsen ved fødsel.

Derfor er der blevet regnet på, hvilken af disse to egenskaber, der har den største økonomiske værdi. Resultatet af de to tilgange ser således ud:

- Den økonomiske værdi af at opnå én ekstra gris ved fravænning igennem øget kuldstørrelse ved fødsel er 7,89 kroner pr. slagtegris.

- Imens den økonomiske værdi af at opnå én ekstra gris ved fravænning igennem øget pattegriseoverlevelse er 9,5 kroner pr. slagtegris.

Altså er der en merværdi på 1,61 kroner pr. slagtegris ved højere fravænning igennem øget pattegriseoverlevelse sammenlignet med kuldstørrelse – og det afspejler DanBreds avlsmål.

Maksimal fortjeneste

Afdelingen for Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer har udviklet en løsning, der har ledt til nye avlsmål for avlsarbejdet i DanBred, som skal bidrage til øget pattegriseoverlevelse og flere fravænnede grise gennem et øget fokus på robusthed.

Ifølge DanBred opnås maksimal indtjening for de danske landmænd ved at maksimere avlsfremgangen i det samlede avlsmål. Og det sikrer det nye avlsmål også.

- Griseproducenternes interesse er altid i højsædet, når det kommer til udviklingen af DanBred-avlsprogrammet. Og ved at styrke indsatsen inden for både robusthed og produktivitetsegenskaber understreger DanBred sin forpligtelse til fortsat at levere højeste kvalitet og fortjeneste til de danske griseproducenter – med de laveste omkostninger pr. kg produceret kød.

Højere pattegriseoverlevelse

Ændringen i avlsmålene indebærer tre nye egenskaber: pattegrisens eget genetiske potentiale for at overleve, soens genetiske potentiale for at få sine pattegrise til at overleve samt kuldstørrelse, som er antallet af pattegrise ved fødsel.

Dermed vil DanBreds avlsarbejde fortsat have fokus på robustheden af både søer og pattegrise. Avlsselskabet påpeger, at tilgangen er unik, fordi den netop også inddrager pattegrisenes eget genetiske potentiale, i stedet for blot at se på søernes genetiske potentiale.

- Vi har store forventninger til denne ændring i avlsmålet og forventer, at den vil rykke pattegriseoverlevelsen i den rigtige retning. Vores prognose viser, at det nye avlsmål kan forbedre pattegriseoverlevelsen med en procentpoint årligt, når det slår igennem til slagtegrisen, forklarer Christian Fink Hansen, Sektordirektør i Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

-  Så vi forventer at komme i mål med at øge pattegriseoverlevelsen markant i griseproduktionen.

Ifølge avlsselskabet betyder det, at der kommer et løft i dyrevelfærden, da der vil være højere overlevelse, færre sygdomsbehandlinger og mere trivsel over tid. Det resulterer både i en mere bæredygtig produktion og en højere økonomisk fortjeneste for griseproducenten.

Læs også