Løft giver luft hos griseproducenterne

De danske griseprocenter oplever svære tider, men der er lys forude. Noteringen løftes i 2023-prognosen, og det giver lidt luft i økonomien.

De to økonomirådgivere hos VKST, Kim Hermansen (til venstre) og Finn Skotte, gennemgik grundlaget for budgetterne for 2023. Foto: Jesper Hallgren Der er - som det fremgår af skitsen - store stigninger blandt udgifterne, og det præger selvfølgelig kravet til dækningsbidraget.

Selvom der ikke var meteorologer til stede, handlede det om vejrudsigter, da VKST for nylig holdt økonomimøde for griseproducenter. Næsten 100 sjællandske griseproducenter var samlet i Sorø, hvor der var indlæg om både den energimæssige vejrudsigt, den grisemæssige vejrudsigt og den finansielle vejrudsigt.

Kurt Mortensen, energi- og teknikrådgiver fra Byggeri & Teknik I/S, orienterede om energikrisen og mulighederne på vind og sol i fremtiden, mens Markus Fiebelkorn, der er markedsanalytiker hos Danske Svineproducenter, stod for et indlæg om udbud og efterspørgsel, inden seniorøkonom Kim Blindbæk fra Sydbank kom ind på inflationen og renterne, som er braget op.

Det var en blandet landhandel, der måske bedst kan betegnes som »ustadigt vejr«, der så ofte bruges af meteorologerne. Der var således både dystre udsigter og håb om opklaring for de danske griseproducenter.

Sorte tal hos de fleste

At der ikke kun er mørke skyer blev bekræftet af Kim Hermansen og Finn Skotte, økonomirådgivere hos VKST, som gennemgik grundlaget for budgetterne for 2023.

Kim Hermansen gennemgik først kravet til dækningsbidraget for både slagtegrise og søer med 30 kg smågrise, der naturligvis er præget af de stigende udgifter til el og varme samt højere renter.

Selvom det er voldsomme stigninger, kunne Finn Skotte oplyse, at langt de fleste griseproducenter kommer ud med sorte tal i år.

- Vi kommer således pænt i hus i 2022, og det er vel at mærke på et grundlag i noteringen på 10,90-10,95 set over hele året, fortalte Finn Skotte.

Mere dækningsbidrag

Han henviste derefter til prognosen for noteringen i 2023, der siger 13,25 kroner, og det er naturligvis noget, der også kan ses på bundlinjen.

- Nu tillader vi at bruge prognosen for det kommende år på de 13,25. Og det genererer selvfølgelig noget mere dækningsbidrag, så noteringen løftes fra knap 11 til 13,25.

- Vi har lavet de første udkast med budgetter for 2023 på svineejendomme, og der er vi også rimelig fortrøstningsfulde, understregede Finn Skotte, der oplyste, at han havde fået opringninger fra bankfolk, der spurgte, om der i budgetterne var taget højde for ekstra energiudgifter.

- Vi har naturligvis justeret energi- og renteudgifterne op, men det er klart, at løftet i noteringen giver lidt mere luft, pointerede Finn Skotte, der – efter et spørgsmål – også kom ind på, at han skønner, at sundhedstilstanden er bedst øst for Storebælt.

- Jeg har mange gange før sagt, at sundhedstilstanden på de østdanske svineproduktioner er markant bedre end landsgennemsnittet. Vi har mange uharmoniske svineproduktioner i det jyske – også jord med langt ringene bonitet og lavere udbytte.

Inspiration fra Langeland

I mødets sidste indlæg fik de fremmødte inspiration fra Ulrik Bremholm fra Rubenlund Agro A/S på Langeland – og tillige bestyrelsesmedlem i Danish Crown og medlem af sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Gris.

Med de store udsving i priserne og markederne kan det nemlig være en god idé at have andre forretningsområder end griseproduktion, og det er netop, hvad Ulrik Bremholm har gjort på Rubenlund Agro.

Her er der 1.800 søer med fuld integreret slagtesvineproduktion med 60.000 stk. Virksomheden driver også 1.800 hektar eget og forpagtet landbrugsjord på Nordlangeland – her 150 hektar økologisk.

Der er også en økologisk kødkvægsbesætning med omkring 40 skotsk højlandskvæg, tre vindmøller med en produktion på cirka 28 millioner kWh strøm årligt og 20 lejemål, som udlejes til såvel egne medarbejdere som eksterne lejere, ligesom Rubenlund Agro også står bag turistaktiviteten Segway Langeland.

Læs også