PRRS-fri med godt landmands- og dyrlægeskab

Dyrlæge Anne Priebe fra Porcus gav et indblik i de foreløbige erfaringer, som Porcus har gjort sig fra områdesaneringer i forbindelse med den nationale plan for at reducere PRRS.

- I 2022 var der 25 procent af de danske slagtesvin, der var negative for PRRS på antistofmålinger. Målet er, at vi i 2025 skal nå op på 25 procent af de danske slagtesvin, der er antistofnegative. På sohold var der i 2022 58 procent, der var antistof negative, og målet er, at nå op på 85 procent i 2025, fortalte Anne Priebe indledningsvist om den nationale målsætning, hvor den store hurdle er, at finder man virus ved slagtesvin i 2025, koster det et træk i noteringen og også et ret stort fradrag.

Anne Priebe fortalte videre, at det også er rigtig dyrt at blive reinficeret med PRRS.

- Det koster både på sundheden, og det koster på produktiviteten og dermed i sidste ende også på økonomien i en besætning. Så ved, at vi kan få reduceret PRRS betydeligt landet over, vil jeg mene, at det også kan være med til at højne sundheden generelt og også produktiviteten generelt.

- Så det er godt landmandskab - og også dyrlægeskab for den sags skyld, at vi hjælper hinanden med at komme i mål, understregede dyrlægen, der både beskrev erfaringerne fra tidligere områdesaneringer, der lykkedes med succes, samt det igangværende forløb og handlingsplanen for den store områdesanering i Sundeved og Als, der blev sat i gang før jul.

Læs også