Dansk svinepest er et skrækscenarie

Læserbrev af Ingrid van den Hengel, næstformand i LandboSyd, Lendemark 3, Bylderup-Bov.

Vildsvinehegnet ved grænsen har trange vilkår på de sociale medier. Der går ikke en dag, uden at hegnet bliver hængt ud. Vildtet kommer til skade, og hegnet når ikke ud i vandet i Flensborg Fjord, fremgår det af opslag på Facebook i den sidste tid. Det er opslag, som har fået masse af likes og er blevet kommenteret flittigt.

Men i nogle tilfælde er der tale om fake news. I andre tilfælde er tingene overhovedet ikke sat i perspektiv.

Når det gælder råvildt, er det ubærligt at opleve, at dyr lider en frygtelig død i hegnet. Vores udfordring er, at det sker masser af gange hver dag rundt omkring i Danmark og i Tyskland. Vi har alene i Danmark 1.200 km motorvej og 3.500 km jernbanestrækninger, som stort set er hegnet ind overalt – ikke af hensyn til vildtet, men af hensyn til trafiksikkerheden. I Tyskland står 12.500 km motorveje til bilisternes rådighed. Dertil kommer 12.000 km jernbane.

Enkelte steder ser man, at der fauna-passager, så de vilde dyr kan komme fra den ene del af en skov til den anden. Men det er meget sjældent, der tages hensyn til naturen, når trafikken skal frem.

Vi ser også i Danmark, at plantager og dyreparker er hegnet ind. Hvad betyder alle disse hegn for vildtet?

Vildsvinehegnet er ikke sat op for at genere naturen og skade dyrene. Det er heller ikke sat op for at markere grænsen. Det er sat op fordi et udbrud af svinepest i Danmark vil koste eksport for op imod 15 mia. kr. om året og dermed ikke blot ramme svineproducenterne, men alle, der arbejder med fødevarer.

Nu nærmer sygdommen sig Tyskland fra Polen. Og den er konstateret i Belgien. Den franske regering bygger et 150 kilometer langt og 2 meter højt hegn langs med grænsen til Belgien og har sat 200 soldater ind i skovene for at skyde vildsvin. Det er ikke kun her i Danmark, der er frygt for sygdommen. Et udbrud i Tyskland og Frankrig vil sende chokbølger gennem hele slagterisektoren og landbruget i Europa og vil ramme alle kødproducenter.

Det ultimative skrækscenarie er et udbrud på denne side af grænsen. Derfor hegnet.

Vi håber alle, at dagen kommer, hvor risikoen for udbrud af svinepest ikke længere er til stede, og hegnet kan pilles ned.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også