bannerPos

Fodringskonceptet der forbereder til en vellykket fravænning

Firmaet NutriSuin i Haderslev tilbyder et lidt anderledes fodringskoncept til pattegrisene i farestalden. Et koncept, der sikrer, at grisene har lært at æde og fordøje inden fravænning. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Camilla Bønløkke

Journalist (Svineproduktion)
14-06-2019 12:12
- Det handler om, at grisene kan æde og fordøje inden fravænning, og det skal ske uden mælk. Firmaet NutriSuin tilbyder et anderledes, men effektivt, fodringskoncept der får alle grise stærkt fra start.

Udenlandske forsøg har vist, at cirka 50 procent af de grise der fravænnes i moderne stalde, aldrig har ædt og fordøjet foder inden fravænning. Og grise, der ikke har ædt inden fravænning, får mere diarré og vokser meget langsommere i klimastalden end de andre grise, hvilket giver en større spredning mellem grisenes størrelse.

Sammen med stor praktisk erfaring og viden er det blandt andet med den baggrundsviden in mente, at firmaet NutriSuin i Haderslev tilbyder et lidt anderledes fodringskoncept til pattegrisene i farestalden, der netop sikrer, at grisene har lært at æde og fordøje inden fravænning.

Foder uden mælk

Ifølge Niels Hansen, NutriSuin, er der tale om et specialfremstillet hollandsk foder »PreSuin«, der udfodres som en varm grød via en maskine, der leveres med til konceptet. Den sikrer, at grisene optager og fordøjer mindst 400 gram foder inden fravænning.

- PreSuin-foderet er bredt sammensat af mange forskellige let fordøjelige plantebaserede indholdsstoffer, og vi garanterer, at foderet ikke indeholder mælk, påpeger Niels Hansen og uddyber, at jo mere mælk før fravænning, jo mere mælkeafhængig bliver grisen.

- Grisene kan allerede fordøje mælk. Derfor hjælper man ikke grisene ved at give dem meget mælk i farestalden.

Dog tilbyder NutriSuin en mælk til de nyfødte indtil dag 5-7 - »BabySuin«, der med sin specielle sammensætning blandt andet har et højt fedt- og laktose-indhold, der sikrer grisene et højt indtag af nærringstoffer.

Fodertræning

Ifølge NutriSuin sikrer den brede sammensætning af foderet og den specielle fremstilling uden mælk, at grisenes fordøjelsesenzymer trænes bedst muligt inden fravænning, således at grisene er klar til at æde og fordøje foder efter fravænning.

- Hvis grisene ikke er trænet til at fordøje foder inden fravænning, vil de typisk få diarré, da de ufordøjede dele af foderet giver vækst af blandt andet colibakterier i tarmen. En gris, der har haft et højt foderindtag og har fået trænet sine fordøjelsesenzymer i farestalden, har et meget højere foderoptag i klimastalden, forklarer Niels Hansen.

Efter fravænning skal grisene vokse mindst 150 gram pr. dag den første uge og gerne mere. Jo højere foderoptaget og tilvæksten er første uge efter fravænning, desto højere er tilvæksten indtil slagtning, og desto mindre er størrelsesforskellen på grisene.

- I mange danske stalde er tilvæksten i den første uge efter fravænning kun på 0-50 gram pr. dag. Et amerikansk forsøg har imidlertid vist, at forskellen i slagtevægten var 7 kilo højere på samme produktionstid ved >230 gram daglig tilvækst i første uge efter fravænning, sammenlignet med 0 gram tilvækst i første uge efter fravænning.

All inclusive

NutriSuin’s fodringskoncept tilbydes som en »alt inklusiv«-model med en fast pris pr. gris, som dækker foder og maskine, samt opfølgningsbesøg og undervisning i fodring af grisene. Alt inklusive-modellen betyder, at der ikke skal investeres for at komme i gang.

- Samtidig er prisen lav sammenlignet med andre fodringssystemer til pattegrise, påpeger Niels Hansen.

NutriSuin har stand på Det Fynske Dyrskue, hvor Niels Hansen er klar til at fortælle meget mere om det lidt atypiske foderkoncept målrettet besætningens yngste grise.

Erfaringer med konceptet i Danmark

NutriSuin ser følgende fordele i de danske besætninger, der følger deres fodringskoncept med det specialfremstillede hollandske foder:

  • Næsten ingen diarré efter fravænning
  • + 50 gram daglig tilvækst i klimastalden
  • Flere fravænnede pr. faresti (+ 0,5-2 pr. faresti)
  • Meget mere ens og trivelige grise ved salg
  • Let overgang til fravænning uden zink, da grisen er trænet til at æde og fordøje foder inden fravænning
  • Kilde: NutriSuin

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next