bannerPos

Forventer stabil smågriseproduktion

Redaktionen

25-06-2019 08:24

Danske Svineproducenter forventer en stabil smågriseproduktion i de kommende år. Det skyldes, at de danske smågriseproducenter i undersøgelsen udtrykker en vis investeringslyst og forventninger om produktivitetsstigninger.

I den udkommende udgave af medlemsbladet Svineproducenten skriver Danske Svineproducenter om baggrunden for forudsigelsen:

- En spørgeundersøgelse, som Landsforeningen af Danske Svineproducenter foretog i 2017, viste, at den danske smågriseproduktion ville stige (inklusiv produktivitetsstigningen) med 22 procent inden for tre år, hvis alle adspurgte smågriseproducenter realiserede deres fremtidsplaner. Faktisk er den danske smågriseproduktion steget med 2,8 procent på et år ifølge Danmarks Statistik.

- I 2019 viser spørgeundersøgelsen, at den danske smågriseproduktion ville stige med 12 procent i de kommende tre år. Investeringslysten er altså noget mindre i dag end for to år siden. Et realistisk bud for smågriseproduktionen er derfor, at den stort set vil være uændret i kommende år.

Danske Svineproducenter har sat fokus på undersøgelsens resultater i medlemsbladet Svineproducenten, der udkommer den 28.-30. juni.

mip

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next