Svinenoter: Temadag om udendørs svineproduktion

I samarbejde med Seges Økologi Innovation afholder SvineRådgivningen temadag for udendørs svineproduktion tirsdag den 25. februar fra kl. 9-16 på centeret i Billund, Majsmarken 1, hvor dagen vil blive krydret med indlæg om blandt andet afrikansk svinepest, zink, avl, foder og hverdagen som ansat.

Dagen afsluttes med fokus på afsætning og forbrugere - herunder tre inspirerende indlæg med overskriften »fra lokal til global afsætning«.

Find mere om program og tilmelding via SvineRådgivningens hjemmeside.

Gratis smittebeskyttelses kursus

Seges udbyder nu et letforståeligt digitalt kursus, som gennemgår hvad man skal gøre for at nedsætte risikoen for at få sygdomme ind i stalden. Blandt andet med illustration af, hvad man må og ikke må, når man har været ude at rejse, og hvordan man sikrer korrekt indgang i stalden.

Med afrikansk svinepest blot 20 kilometer fra den tyske grænse til Polen, så anbefaler LVK svinedyrlægerne i deres seneste nyhedsbrev, at producenter giver deres ansatte tid til at gennemgå kurset.

Find kurset via følgende link: https://www.seges.dk/akademi/onlinekurser/grise

Undgå erfaringstab ved opsigelser

- Skulle det ske, at en medarbejder søger nye græsgange, hvilket man af og til vil opleve, hvordan sikrer du dig så, at der ikke går erfaring og viden tabt?

Sådan spørger svinekonsulent Nicklas Jepsen, Velas, i nyhedsbrevet Trynekontakten, hvor han giver gode råd til at fastholde viden på bedriften.

- Hvis flere medarbejdere kan løse den samme arbejdsopgave, giver det både den fordel, at der er en afløser ved sygdom, og at viden om opgaven ikke går tabt, når en medarbejder rejser.

- Det kan også være en fordel at udarbejde arbejdsplaner for de enkelte staldafsnit samt arbejdsbeskrivelser af bestemte arbejdsopgaver. Det kan udarbejdes som video eller som skriftligt materiale, og bør være synligt i stalden og bruges i dagligdagen. Det gør, at meget af den viden medarbejderen har om opgaver og rutiner er skrevet ned, og kan overdrages til de nye i opgaven, lyder rådet fra konsulenten.

Han påpeger, at man i hverdagens travlhed nemt kan glemme den gode effekt af at udvise anerkendelse, men opfordrer til, at driftsledere minder sig selv om det, hver gang de ser en opgave er godt udført.

Håndtering af medicinflasker

Ifølge LVK svinedyrlægerne, er det nogle steder i landet muligt at aflevere medicinflasker på genbrugsstationerne.

Har man ikke denne mulighed er det gennem kommunen eller affaldshåndteringen, at der kan rekvireres spande/poser til medicinrester.

Desuden er det også via kommunens affaldshåndtering, at man får beholderne til kanyler og skalpeller. Det meddeler LVK i deres nyhedsbrev.

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også