Svinenoter: Tyskland øger informationen om ASF

De nye udbrud af afrikansk svinepest i det vestlige Polen betyder, at de tyske myndigheder fredag i sidste uge annoncerede en række tiltag for at undgå, at smitten finder vej til Tyskland. Det meddeler Tican i deres seneste nyhedsbrev.

I nyhedsbrevet forlyder det, at de tyske myndigheder vil opsætte plakater og udsende foldere og beskeder på sociale medier, der på forskellige sprog skal bede folk om ikke at smide madaffald.

Kampagnen vil blive målrettet mod grupper af rejsende, lastbilchauffører, landmænd, jægere, landbrugsmedhjælpere og militærfolk, oplyser den tyske landbrugsminister, Julia Kloeckner:

- De seneste tilfælde viser, at den menneskelige faktor spiller en ikke uvæsentlig rolle i spredningen af sygdommen. F.eks. ved ukorrekt bortskaffelse af madaffald.

- Skulle der blive fundet et tilfælde i Tyskland, er regeringen klar til at indføre restriktioner på transport, m.m. i det berørte område. Og samtidig ophæve restriktioner på jagt af vildsvin, udtaler ministeren.

Hemmeligheden bag et lavt foderforbrug

Få inspiration fra svineproducenten Labækgård I/S i den anden ud af tre artikel- og videoserier »Lær af de bedste« fra Seges Svineproduktion, der kan findes via svineproduktion.dk.

»…der er ingen hemmeligheder. Det er meget simpelt – vi hjælper hinanden med at gøre tingene ordentligt«.

Sådan lyder vurderingen fra Thomas Lausten, svineproducent hos Labækgård I/S i den seneste video. At tingene bliver gjort ordentligt, det sørger han for, ved at blandt andet medarbejdere, foderkonsulenter, dyrlæge er dygtige til deres arbejde. Samtidig er der årligt service på al ventilation og møllerier for at forebygge nedbrud. Servicegennemgangen giver en masse tryghed, da man ved, at det virker. Det er ifølge Thomas Lausten også nemmere at udføre service i stedet for at skulle reparere, hvis teknikken går i stykker.

- »Vi gør ikke noget specielt«  – den sætning hørte vi mange gange, da vi besøgte de syv slagtesvinebesætninger sidste år med meget lavt foderforbrug, siger Joachim Glerup Andersen, seniorkonsulent i Seges, og tilføjer:

- Når vi så alligevel besøgte hver besætning, kom en række spændende tiltag frem. Det gjorde sig også gældende hos Thomas og Labækgård I/S. Vi bruger det fremadrettet som inspiration til nye projekter, men håber også, det kan være inspiration til dig som slagtesvineproducent. Her var måske et par nye ideer for at kunne rykke foderforbruget endnu længere ned.

Medicinhåndterings- og kastrationskurser

Vet-Team afholder medicinhåndteringskursus og kursus i lokalbedøvelse ved kastration til januar i Businesspark Struer. Den 9. januar foregår kurserne på engelsk, mens de den 16. januar afholdes på dansk.

Medicinhåndteringskurset foregår begge dage fra klokken 8-16, mens der fra klokken 16-17.30 afholdes den teoretiske del af kurset i lokalbedøvelse.

På tilmeldingsblanketten er det derfor nødvendigt at krydse af, om man ønsker at deltage i begge kurser, eller kun i ét af kurserne.

Se mere om programmet via Vet-Teams hjemmeside.

Reduceret lugtemission ved hyppig gylleudslusning i farestalden

Hyppig gylleudslusning har i flere år været en godkendt metode til at reducere lugtemissionen fra slagtesvinestalde med fulddrænet gulv. En lignende effekt vil forventes i sostalde. Den mere faste gødning fra søer i farestalden, samt halm i gyllekummen, kan dog give udfordringer med udslusning, hvorfor det kan være nødvendigt at tilsætte vand til gyllen. Vandtilsætning vil samtidigt forventes at reducere ammoniakemissionen, grundet en fortynding af gyllen.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har testet metoden og resultatet viser, at ved ugentlig udslusning af gylle i en farestald, samt efterfølgende tilsætning af vand i gyllekummerne, blev lugtemissionen reduceret med 28 procent, og ammoniakemissionen blev reduceret med 18 procent, i forhold til en kontrolstald med almindelig udslusningsstrategi, uden tilsætning af vand.

Vandet blev således tilsat efter hver tømning af gyllekummen, og der blev tilsat 5,3 m3 vand pr. faresti pr. år, hvilket svarede til 5 cm vandspejl i gyllekummen. Med en pris på 3,50 kr. pr. m3 vand og en pris på opbevaring og udbringning af gylle på 26,50 kr. pr. m3, svarer det til en samlet meromkostning på 159 kr. pr. faresti pr. år, svarende til 40 kr. pr. årsso.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nr. 1189 via svineproduktion.dk.

 

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også