bannerPos

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Ifølge landskonsulent i Plante- & Miljøinnovation, Seges, Leif Hagelskjær, vil mange svineproducenter helst producere hvede, da det giver et udbytte, der ligger 20-35 procent højere end vårsæden. Omsåning med vårbyg som følge af den regnfulde periode betyder derfor et lavere foderudbytte. Arkivfoto
04-04-2020 11:49

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

Den seneste tids store regnmængder har ødelagt 40 hektar af Jens Gudike Flys marker. På markerne var der nemlig sået vinterhvede, som han skulle have brugt til fodring af sine svin. Men nu skal han have sået jorden om med vårbyg på grund af den store mængde byger, det meste af februar bestod af.

- Jeg har prøvet, at en hård frost ødelagde meget af vinterhveden. Men det er intet sammenlignet med dette.

Regnmængderne har gjort det mere omkostningsfuldt, da vandet står på det, så marken bliver trykket mere sammen, fortæller Jens Gudike Fly, der er svineproducent i Salling.

Lavere foderudbytte

Udbyttet af vårbyg er ofte lavere end vinterhveden.

- Typisk er udbyttet noget lavere i vårbyg i forhold til vinterhvede. Derfor vil mange svineproducenter helst producere hvede, da det giver et udbytte, der ligger 20-35 procent højere end vårsæden, lyder det fra Leif Hagelskjær, landskonsulent i Plante- & Miljøinnovation, Seges, i en meddelelse på svineproduktion.dk.

Foderværdien i vårbyg er også lavere end i hvede. Den gennemsnitlige foderværdi har i målinger de seneste tre år været 1,06 foderenheder pr. kilo tilvækst (FEsv pr. kg) for vårbyg, hvorimod vinterhveden har ligget på 1,15 foderenheder pr. kilo tilvækst.

Få konsekvenser i stalden

Dog er Jens Gudike Fly fortrøstningsfuld. Han tror nemlig ikke, at det får de store konsekvenser rent fodringsmæssigt, da han stadig har en del hvede at fodre med.

- Når vi fodrer grisene, kommer vi ikke til at mærke den store forskel. Er der mere byg, kan vi ændre kornformalingen, så det bliver mere fint formalet og får en bedre konsistens, siger Jens Gudike Fly.

Han regner med, at omkostningerne ved at skulle så sine marker om i forbindelse med den voldsomme vandmængde kommer til at være omkring 150.000-200.000 kroner i tabt udbytte, ekstra arbejdsindsats og ny såsæd.

 

cab

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next