Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

Den seneste tids store regnmængder har ødelagt 40 hektar af Jens Gudike Flys marker. På markerne var der nemlig sået vinterhvede, som han skulle have brugt til fodring af sine svin. Men nu skal han have sået jorden om med vårbyg på grund af den store mængde byger, det meste af februar bestod af.

- Jeg har prøvet, at en hård frost ødelagde meget af vinterhveden. Men det er intet sammenlignet med dette.

Regnmængderne har gjort det mere omkostningsfuldt, da vandet står på det, så marken bliver trykket mere sammen, fortæller Jens Gudike Fly, der er svineproducent i Salling.

Lavere foderudbytte

Udbyttet af vårbyg er ofte lavere end vinterhveden.

- Typisk er udbyttet noget lavere i vårbyg i forhold til vinterhvede. Derfor vil mange svineproducenter helst producere hvede, da det giver et udbytte, der ligger 20-35 procent højere end vårsæden, lyder det fra Leif Hagelskjær, landskonsulent i Plante- & Miljøinnovation, Seges, i en meddelelse på svineproduktion.dk.

Foderværdien i vårbyg er også lavere end i hvede. Den gennemsnitlige foderværdi har i målinger de seneste tre år været 1,06 foderenheder pr. kilo tilvækst (FEsv pr. kg) for vårbyg, hvorimod vinterhveden har ligget på 1,15 foderenheder pr. kilo tilvækst.

Få konsekvenser i stalden

Dog er Jens Gudike Fly fortrøstningsfuld. Han tror nemlig ikke, at det får de store konsekvenser rent fodringsmæssigt, da han stadig har en del hvede at fodre med.

- Når vi fodrer grisene, kommer vi ikke til at mærke den store forskel. Er der mere byg, kan vi ændre kornformalingen, så det bliver mere fint formalet og får en bedre konsistens, siger Jens Gudike Fly.

Han regner med, at omkostningerne ved at skulle så sine marker om i forbindelse med den voldsomme vandmængde kommer til at være omkring 150.000-200.000 kroner i tabt udbytte, ekstra arbejdsindsats og ny såsæd.

 

cab

Læs også