Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Seges Avl & Genetik har undersøgt, om man kan avle for bedre sociale egenskaber hos DanBred-grise. Formålet var at opnå mere velfærd via færre øresut, halebid og skrammer på slagtesvinene, men også forbedret tilvækst.

Skadelig social adfærd kan koste dyrt, da det kan gå ud over grisenes trivsel og føre til reduceret vækst og øget fedtdeponering på grund af stress. Øre- og halebid kan give infektioner, og slåskampe, som øger grisenes energiforbrug, kan give skader, der kan føre til infektioner. Det meddeler DanBred i en artikel på deres hjemmeside, hvor de også beskriver nogle af de foreløbige forskningsresultater.

Kan fremavles

Traditionel avl foregår ved at måle de enkelte grises egenskaber, for eksempel daglig tilvækst i gram pr. dag, og udvælge de grise, der har de bedste egenskaber, som for eksempel de højeste avlsværdital for daglig tilvækst, som forældre til den næste generation. Denne metode tager imidlertid ikke højde for social adfærd, som er kompleks og vanskelig at måle objektivt.

Hidtil har fokus været på at kvantificere og reducere de skadelige konsekvenser af negative sociale interaktioner ved at vælge de grise, som har færrest halebid og/eller skader.

Disse grise har ikke været udsat for skadelig adfærd, men kan være de grise, som udviser skadelig adfærd over for andre grise i gruppen. Det vil derfor være bedre at fravælge de grise, som ikke udviser skadelig adfærd og dermed fokusere på de grise, som udøver den skadelige adfærd.

Avl på gruppeniveau har været et succesfuldt redskab til at opnå dette i selektionseksperimenter, men i kommercielle avlsprogrammer, hvor man ønsker at opnå avlsfremgang for flere egenskaber, bliver det kompliceret. I stedet kan man anvende en ny metode, der bygger på social-genetiske effekter hos de andre grise i gruppen.

Øget vækst hos krydsninger

Nye resultater fra Seges Svineproduktion, som står for forsknings- og udviklingsdelen i DanBreds avlsprogram, viser, at selektion for sociale genetiske effekter på daglig tilvækst i DanBred Landrace og DanBred Yorkshire øger tilvæksten hos krydsninger heraf.

Vækstraten hos hver enkelt gris i gruppen steg med 1,74 gram pr. dag, hver gang summen af de sociale avlsværdier hos de andre grise i gruppen steg med 1 gram pr. dag. Forskellen i tilvækstrater på tværs af grupper var op til 60 gram pr. dag baseret på sociale avlsværdier alene.

Selektionseksperimentet viste også, at fordelene ved selektion for sociale genetiske effekter er mere udtalte i produktionsbesætninger med en relativt ens startvægt i slagtesvinestien. Grisens kropsvægt kan være et forklarende element i forhold til stabilisering og opretholdelse af dominans i gruppen.

cab

 

Læs også