Styr på flytninger af dyr i CHR

Flere svineproducenter får lige nu brev om, at der er uoverensstemmelser mellem antal dyr registreret på det enkelte CHR-nummer og antal flyttede dyr.

Konsulenterne hos SvineRådgivningen opfordrer derfor i den forbindelse at få tjekket en række punkter. Det gælder blandt andet om dyregrupper og antal dyr er rigtigt oprettet på det enkelte CHR-nummer og at det stemmer overens med produktionsgodkendelsen. Om der er en griseringsaftale, når der transporteres grise uden øremærke med CHR-nr.. Hvem der indberetter til CHR (leverandør, transportør, køber), så indberetningerne ikke mangler eller er dobbelt registrerede, og at alle flytninger bliver indberettet korrekt - også dyr til Daka.

Desuden skal griseringe indberettes på: »Godkendelse af transport uden øremærker«, der skal udfyldes og godkendes ved fødevareregionen. Den ene part opretter og den anden part godkender inden 14 dage.

Her anvendes følgende sti: Hjemmeside: chr.fvst.dk – vælg Svineflyt – vælg Leveringserklæringer – log på med NemLog-in og følg vejledningen på skærmen. SvineRådgivningen minder om, at man husker at give den anden part besked, så de kan godkende.

 

Ejendomstjek som et strategisk værktøj

I SvineRådgivningen udarbejder de Ejendomstjek, der kan anvendes som værktøj i gårdbestyrelser og bruges i den strategiske udvikling af en eller flere ejendomme i sammenhæng.

- Det er vigtigt at kende fremtidsperspektiverne for bedriftens ejendomme i din gårdbestyrelse, så nye tiltag og beslutninger om den fremtidige strategi kan træffes under belyste overvejelser. Vi har gode erfaringer med at deltage et par timer til et gårdbestyrelsesmøde, hvor vi fremlægger Ejendomstjek – en systematisk gennemgang af muligheder og udfordringer for bedriftens ejendomme og eventuelle påtænkte tilkøb, lyder det fra SvineRådgivningens »Team Miljø« i SvineNyt fra april.

Konsulenterne tjekker ejendommenes placering i forhold til følsom natur, nærmeste enkeltbeboelser og lokalplanlagte områder. De gennemgår eventuelle særlige vilkår stillet til bedriften i miljøgodkendelsen eller bemærkninger i tilsynsrapporten. Ligeledes belyser de også krav til lugt- og ammoniakreducerende tiltag ved en ønsket udvidelse på ejendommene.

- Få svar på alle jeres spørgsmål, når vi løbende tager snakken; hvilke ejendomme skal der satses på? Er der noget, vi har overset? Er der adresser med problematiske placeringer, der skal udfases over tid? Et ejendomstjek skaber kort og godt overblik for dig og din gårdbestyrelse – og kan give klarhed over, hvor investeringer i fremtiden giver størst afkast, lyder det fra SvineRådgivningen.

 

Sojaolien kan også købes hos Nutrimin

- Gennem tiden er vi mange gange blevet opfordret til at kunne levere sojaolie til vores mineralkunder. Vi har så benyttet tiden under corona til at udvikle et attraktivt set-up på levering af sojaolie.

Det oplyser Cecilie Willumsen Boel der er produktkonsulent hos Nutrimin. I en meddelelse oplyser hun, at firmaet nu har mulighed for at tilbyde priser op til 12 måneder frem i tiden, så prisen kan låses, når de vurderer, at det er fornuftigt.

- Historisk set svinger priserne en del, og vi vil bestræbe os på at køre kampagner, når vi tror, at prisen med fordel kan låses fast, forklarer produktkonsulenten.

En af Nutrimins største udfordringer med sojaolie har været at kunne tilbyde en fornuftig logistik omkring levering, men det forlyder der nu at være styr på.

Levering vil ske med Fjelsø Autotransport, der er et mindre privat firma med 2 biler. De lever af at levere en god service i forbindelse med levering.

Der vil i Jylland og på Fyn kunne forventes levering 1-3 hverdage efter bestilling. Normalt kontakter chaufføren kunden inden levering.

- Vi håber, at du vil tænke på os, næste gang du køber sojaolie, så vi også på dette område kan være med til at påvirke priserne til gavn for de danske landmænd, lyder det fra Cecilie Willumsen Boel.

Læs også