Savværket indtager skoven

Med Wood-Mizers LT15 Mobil-serie kan man udføre savværksarbejde på stedet.

Med modellen LT15 tilbyder maskinproducenten Wood-Mizer, der er blandt de markedsledende inden for båndsaveværker med smalbåndsteknologi, et kraftfuldt og mobilt savværk til skovfolk.

Saven er således klar til brug på stedet.

Erfaringerne er ikke mindst skovet på hjemmebanen i Tyskland, hvor næsten halvdelen af Tysklands skovareal, i alt cirka 11 millioner hektar, ifølge maskinproducenten er privatejet.

- Den klassiske, private skov er meget fragmenteret, og størstedelen er mindre end 20 hektar. Ikke desto mindre udføres det samme arbejde her som i de meget større dele, der er i statsligt og føderalt eje, lyder det fra Wood-Mizer.

Stigende behov

Behovet for at kunne arbejde med mindre savværk i skoven er stigende. Det skyldes en stigende mængde beskadiget træ. I 2019 var mængden af beskadiget træ, der blev fældet som følge af storme, tørke og insektangreb, næsten fire gange så stor som i 2017 i Tyskland - nemlig cirka 46 millioner kubikmeter.

- To tredjedele af den samlede mængde træ, der fældes årligt, består således nu af beskadiget træ. Samtidig er den økonomiske betydning af beskadiget træ stigende. Og mens dette træ ofte blev brugt som billigt brænde i år, hvor det var en mangelvare, kræver og muliggør den stigende mængde, at det i stigende grad kan anvendes til økonomisk mere attraktiv videreforarbejdning. Derfor bliver det også stadig vigtigere for private ejere af mindre skovparceller at forarbejde det fældede træ på stedet, lyder vurderingen fra Wood-Mizer.

- LT15-serien giver også private brugere og små virksomheder et prisbilligt, men pålideligt savværk med fremragende skærekvalitet, forklarer Klaus Longmuss, adm. direktør for Wood-Mizer, der er lokaliseret i Schletau i delstaten Nedersaksen.

Betjening på stedet

Ifølge producenten har deres velkendte model LT-15 imidlertid ikke været let at anvende som stationær sav på stedet, f.eks. i skoven. Men netop en stigende efterspørgsel efter kompakte, mobile løsninger, som også små brugere kan arbejde med uanset placering, har man efter tolv måneders udviklingsarbejde udviklet mobile varianter - nemlig Wood-Mizer LT15 Start Mobile og LT15 Classic Mobile, som ikke kun kan transporteres som en trailer, men også kan betjenes på stedet monteret på traileren.

- Det gør det muligt at køre direkte til arbejdsstedet med saven og sætte den i drift uden større besvær. Det eneste, der er nødvendigt, er at udvide otte understøtninger og justere savlejet.

LT15 Start Mobile er teknisk set identisk med den stationære LT15 Start. Kun dens skærekapacitet i standardlængden 4,80 m er 60 cm kortere.

Traileren kræver en tilladt trækkraft på 750 kg fra det trækkende køretøj med ubremset aksel.

I den anden, større version - LT15 Classic Mobile - er savlængden 5,20 m, og det bremsede chassis kan manøvreres fra en tilladt påhængslast på 1.300 kg.

- I modsætning til det chassis, der tidligere blev tilbudt som ekstraudstyr til den stationære variant af LT15-serien, som kun kunne bruges til transport af savværket, opfylder trailerne i LT15 Mobile-serien alle krav til vejgodkendelse, understreger Klaus Longmuss.

Konvertér til Mobil-serien

Wood-Mizer tilbyder også ejere af en af de bedst sælgende stationære modeller i LT15-serien mulighed for at konvertere til platformen i Mobile-serien.

Men da der er foretaget ændringer i de enkelte rammesegmenter i forbindelse med den nye udvikling, er denne mulighed for eftermontering af et chassis kun tilgængelig for ejere af LT15-modeller fra produktionsåret 10/2020.

- Den nye Mobile-serie giver både professionelle og ambitiøse private brugere mobile savværker til træbearbejdning, der udvider aktionsradius for det populære savværk og gør brugerne mobile til nye opgaver, slutter Klaus Longmuss fra Wood-Mizer.

Læs også