Gode tilbagemeldinger fra demokørsler

I den netop afsluttede høstsæson har TBS Maskinpower gennemført over 30 Ideal-demonstrationskørsler hos interesserede kunder. Tilbagemeldingerne har været meget positive fra kunderne, lyder det fra Fendt-forhandleren.

- Demonstrationskørslerne har over en bred kam været en succes. Kunderne har været meget tilfredse med kapaciteten og hvor nemt det er at køre med mejetærskeren, siger TBS Ideal-ekspert Steffen Düring fra TBS Maskinpower. Arkivfoto

TBS Maskinpower, der er autoriseret Fendt-forhandler, har gennemført godt 30 Ideal-mejetærskerdemokørsler igennem den forgangne høstsæson hos interesserede kunder. Der blev kørt med Fendt Ideal 9 og Ideal 7 med MacDon-skærebord på henholdsvis 35 og 40 fod.

Siden lanceringen af Fendt Ideal-mejetærskerne har der primært været fokus på Ideal 9, der med sine 647 hk og dobbeltrotor samt en række nye høstteknologier blev anset som en revolution indenfor mejetærskere. Senere fulgte lanceringen af flagskibsmodellen, Ideal 10, med sine 790 hk og joystickstyring. Begge fik stor pressebevågenhed, men den mindre Ideal 7 med singlerotor og 451 hk fik ikke den samme pressebevågenhed.

- Demonstrationskørslerne har over en bred kam været en succes. Kunderne har været meget tilfredse med kapaciteten, og hvor nemt det er at køre med mejetærskeren, siger Steffen Düring fra TBS Maskinpower, der er TBS Ideal-ekspert og fortsætter:

- Men det er kommet lidt bag på mig, at der har været nærmest lige fordeling mellem kunder, der gerne ville teste en Ideal 7 og en Ideal 9 på egen mark. En af de ting, vi sælgere har lært af årets mange demoer, er, at vi ikke altid skal tale om »den største« model, når vi er ude hos kunderne, for en del af kunderne har ikke behov for den store kapacitet på de større modeller. De kan »nøjes« med den mindre 7’er, som har en høj kapacitet, rene råvarer i tanken og godt halmarbejde, forklarer han.

Alle størrelser efterspørges

Han tror, at en af de faktorer, der påvirker markedet for mejetærskere lige nu, er den strukturudvikling, der er i landbruget, i driftsfællesskaber og på maskinstationerne.

- Nu er der mange landbrug, der arealmæssigt selv har næsten lige så mange hektar, der skal høstes, som en maskinstation samlet set havde før. Landmanden kan imidlertid planlægge sine afgrøder, så der opnås en lang høstperiode, hvilket giver mulighed for at udnytte en ikke så voldsom mejetærsker over mange dage.

- Maskinstationerne skal derimod kunne hjælpe mange kunder nærmest på én gang, og de helt store driftsfællesskaber høster flere tusinde hektar, og har deres helt egne kapacitetsberegninger. Der er altså efterspørgsel efter alle størrelser mejetærskere og ikke kun de store, vi altid taler og læser om, siger Steffen Düring fra TBS Maskinpower.

Fendt-mejetærskerne optimeres løbende

Småjusteringer, forbedringer og nye softwareversioner kommer løbende, for der er altid lidt, der kan optimeres. Det sker primært på basis af tilbagerapporteringer fra felten og blandt andet nogle af de mange spørgsmål, der kommer fra demopiloterne rundt om i hele verden.

Nogle af de opdateringer er, at GPS-udrustningen kan udbygges med RTK, så mejetærskerne kan køre præcist i køresporene på de ejendomme, der sværger til faste kørespor.

En anden, og måske mindre vigtig nyhed i Danmark, er muligheden for 710/70 R42 dækmontering på model 7 og 8. Det skyldes nogle landes ønske om at komme ned på en yderbredde på under 3,30 meter, så det bliver nemmere at køre på smalle veje.

Aktiv halmfordeling

Den mest interessante nyhed under danske forhold er nok, at rensesystemet på Ideal 9 er blevet optimeret med en forbedret geometri, så afgrøden falder ned til den øverste sold på en måde, så fysikkens love får de tunge kerner til at samles i den nederste del, mens de lettere dele samles øverst. Samtidigt kan luftmængden forøges betydeligt og gøre rensningsprocessen endnu mere effektiv.

Endelig er der kommet en mulighed for at få sin Ideal-mejetærsker med ActiveSpread SwingFlow-halmfordeler, der er specielt designet til vanskelige høstforhold, hvor der for eksempel hyppigt arbejdes under fugtige forhold, eller hvor udlæg er blevet meget kraftig før høst.

Læs også