JU-elever fik indsigt i gyllens verden

Håndtering af gylle kræver i høj grad, at man ved, hvad man laver. Ellers kan det få fatale konsekvenser. Det fik JMF-elever på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, JU Århus, forleden et indblik i

En udlånt Samson-gyllevogn dannede basis for undervisningsdagen i gylle for JMF-eleverne på JU Århus. Moderne gylleudstyr handler ikke bare om selve maskinen, men også den megen software, der hører til.

Forleden havde faglærer Max Frederiksen endnu engang inviteret dygtige fagfolk fra branchen til at hjælpe med klæde eleverne godt på. For fjerde år i træk er Samson Agro taget en tur til Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Århus) for at undervise skolens JMF-elever i gylle.

De to udsendte fra Samson Agro er kursusudvikler og underviser, Kim Bennike og produktchef Gabriel Lund. De overordnede emner, som eleverne skal gennemgå på 1-dags kurset, er udbringningsteknik, sikkerhed og vedligehold.

Gabriel Lund forklarer hvorfor, han synes, at tiden på undervisningen af skolens JMF-elever er godt givet ud:

- Det er vigtigt for os, at brugerne af vores udstyr forstår at bruge det korrekt, så landmændene får mest mulig ud af deres gylle. Der er desuden mange ting, der kan galt, når man arbejder med gylle – og det er kun i vores interesse, at vi forebygger diverse ulykker. For der er altså meget, der kan gå rigtig galt både i forhold til kørsel med de tunge vogne og udvikling af giftgasser. Samtidig vil vi selvfølgelig også gerne opbygge en god relation til fremtidens brugere af vores udstyr.

Forståelse for udbringningsteknikken

Det er vigtigt, at eleverne lærer, at man ved at vælge den rigtige udbringningsteknik kan opnå store besparelser.

Den rigtige dosering afhænger af indholdet i gyllen og afgrøde. Med den rigtige udbringningsteknik får landmanden det optimale ud af sin gylle – og vi skåner samtidig miljøet. For jo bedre gødningsudnyttelsen er, des mindre bliver miljøbelastningen.

Det lugter af penge – men den livsfarlige svovlbrinte er lugtfri

Når man beskæftiger sig med gylle, så er sikkerhed et afgørende parameter. At køre med og klargøre den store vogn kræver, at man ved, hvad man laver. Ellers kan det få store konsekvenser i form af både alvorlige personskader og ødelagt udstyr til flere millioner kroner.

- Når man rører gyllen op før brug, så udløser det desuden den dødelige giftgas svovlbrinte. Uden advarsel i form af fx lugtgener, så bliver luftvejene lammet med bare 1-2 indåndinger – med døden til følge. Så man skal tænke sig ekstra godt om ude ved gylletanken, og en gasalarm er en rigtig god idé, siger Kim Bennike.

Vogn udlånt af naboen

Til dagens undervisning var det vigtigt, at skolen havde en Samson gyllevogn til rådighed.

Skolen har desværre ikke selv en vogn i deres maskinpark, men heldigvis kunne Tandergård, som er nabo til skolens landbrugsafdeling, Bredballegård, endnu engang være behjælpelig med at stille deres vogn til rådighed

Læs også