Det unikke Bogballe-spredesystem: Firedobbelt overlap med stor præcision

Hos den danske producent af gødningsspredere er der stor fokus på optimal gødskning og med teknologien give kunderne verden over mulighed for præcisionslandbrug.

- Med det store miljøfokus og de eskalerende gødningspriser er det nu endnu mere væsentligt, at planteavlerne gør sig umage – og har adgang til det rette udstyr og udnytter eksempelvis tildelingskort (i baggrunden, red.), understreger Michael Lond i Bogballes showroom foran verdens største liftophængte spreder med rumindhold på 6.000 kg gødning. Julius-figuren illustrerer det unikke Bogballe-system med to modsatgående spredeskiver. Søren Bertelsen fra Heden Maskinforretning, som i 50 år har været forhandler af de danskproducerede gødningsspredere, ses i fabrikkens showroom sammen med salgskonsulent Michael Lond. De 55 erfarne medarbejdere på Bogballe-fabrikken har de nyeste fremstillingsprocesser til rådighed ved produktionen af de verdenskendte gødningsspredere. Alle sprederne, som er under produktion (her ved overfladebehandlingen med pulverlak), er solgt til den kommende sæson.
  Den 20.000 kvadratmeter fabriksanlæg fylder godt i landskabet i den lille landsby, Bøgballe ved Uldum vest for Vejle. De 55 erfarne medarbejdere på Bogballe-fabrikken har de nyeste fremstillingsprocesser til rådighed ved produktionen af de verdenskendte gødningsspredere. Alle sprederne, som er under produktion, er solgt til den kommende sæson.
  Billeder af fabrikkens udvikling pryder indgangen sammen med de første Bøgballe-modeller. Fra kontrolrummet viser Michael Lond her spredebilledet fra testsprederen i det store testcenter. Anders Peter Laursen startede i 30'erne produktionen af hønsereder og den såkaldte

Snart skal der sås gødning på græsplænen og måske i urtehaven. Her kommer gødningssprederproducenten Bogballe med et godt tip: Gør som vore forfædre, spred med to hænder og ind mod hinanden!

I fabrikkens store tredimensionelle testcenter viser salgskonsulent Michael Lond spredeprincippet, som siden lanceringen af Bogballe-sprederen med to modkørende spredetallerkener i 80’erne har givet den danske fabrik stor anerkendelse verden over.

- Med vores in-center system, hvor det 180 graders spredebillede bag gødningssprederen giver fire overlap, opnås en stor præcision med ensartet tildeling i hele spredefeltet. Og det uanset om der spredes i 24, 28 eller måske 36 meters bredde, hvor det svarer til et areal med overlap op til 600-700 kvadratmeter, understreger Bogballe-eksperten.

Præcisionslandbrug for alle

Samtidig nævner han fordelen ved forageren, hvor overlap-systemet gør, at vendingen foretages i foragersporet og ikke i afgrødezonen mellem foragersporet og markskellet.

Ved spredning af gødning ud til markkanten vendes spredeskivernes omdrejningsretning via Calibrator-enheden i traktorens førerkabine.

Alle spredemodellerne fra Bogballe, lige fra mindste med 550 kg’s beholder til verdens største liftophængte spreder med 6.000 kg rumindhold, har dette unikke spredesystem. Og tillige udstyres med den nyeste teknologi indenfor gradueret gødskning.

- Alle vore kunder overalt i verden skal have denne mulighed for optimal tildeling og dermed de bedste betingelser for afgrøderne. Det er Bogballes helt klare strategi, som udmøntes gennem funktionalitet, udstyr og gennemgående design i alle vore modeller, understreger Michael Lond.

Spredning via tildelingskort

Lige siden 1991 har Bogballe været med i udviklingen af spredeteknik baseret på gps-udstyr. Derfor er fabrikken i dag blandt de førende, når det gælder positionsbestemt tildeling via tildelingskort.

- På få øjeblikke kan et tildelingskort baseret på udbyttemåling, sensormåling, jordprøver eller satellitfotos indlæses i en tablet og via vores Navi Com kommunikationsmodul videre ind i sprederens Calibrator styreenhed. Ved den efterfølgende gødskning tildeler sprederen den præcist beregnede gødningsmængde på den pågældende position i marken, alt imens data opsamles til dokumentation og videre brug i markstyringen.

Salgskonsulenten nævner samtidig, at alle Bogballe-sprederne naturligvis også kan udstyres med automatisk regulering i kiler og ved foragre.

Svend Aukens miljøfokus skubbede til udviklingen

- Egentlig kan vi vel nærmest takke daværende miljøminister Svend Auken for, at vi i Danmark er så teknologisk i front. Fokus på præcis gødskning gjorde, at vi her på Bogballe i 1994 lancerede det første system med vejeceller, der præcist vejer mængden i gødningsbeholderen og dermed styrer doseringen. Eller populært sagt måler den mængde, som forsvinder.

- Med det store miljøfokus og de eskalerende gødningspriser er det nu endnu mere væsentligt, at planteavlerne gør sig umage – og har adgang til det rette udstyr. Her hjælper den digitale udvikling godt på vej, men afgørende er mange små detaljer, som vi som producenter kan bidrage med, for at opnå den fulde effekt. Gødning er en investering i afgrøden, og planteavleren er her sin egen bedste investeringsrådgiver, påpeger Michael Lond.

- En mere ensartet hvedemark belønnes for protein og kvalitet. Med en perfekt gødskning undgås lejesæd og samtidig reduceres udvaskningen, tilføjer han og råder derfor til at udnytte maskinteknologien og de muligheder, som tildelingskort over arealerne giver.

Bogballe A/S

● Bogballe A/S i Bøgballe ved Uldum blev grundlagt i 1934 af Anders Peter Laursen. I starten med produktion af inventar til lokale fjerkræavlere. I 1950 fremstillede han den første kunstgødningsspreder til en nabo

● Allerede i 1954 indledtes eksporten af gødningsspredere, og året efter sendtes 2.500 Bøgballe-spredere til lande som Schweiz, Italien, Tyskland og Norge. Produktionen er gradvist udvidet til det nuværende fabriksareal på 20.000 kvadratmeter under tag. 97 procent af produktionen eksporteres til over 100 lande i hele verden

● 55 medarbejdere er beskæftiget i det moderne produktionsanlæg, primært lokale og erfarne medarbejdere. I højsæsoner tilknyttes ekstra mandskab, blandt andet lokale maskinstationsfolk. Desuden er 10 funktionærer ansat i virksomheden

● I 2017 solgte 3. generation af Laursen-familien Bogballe A/S til den danske kapitalfond Erhvervsinvest. Det seneste regnskabsår udviste et overskud på 67,6 millioner kroner

Stor fabrik i landsbyen

Den lille landsby, Bøgballe ved Uldum, er verdenskendt i landbrugskredse. Omgivet af marker og få huse ligger fabrikken med over 20.000 kvadratmeter under tag, der sender Bogballe gødningsspredere ud til over 100 lande verden over.

Bogballe A/S er i dag blandt verdens fem største producenter af mineralgødningsspredere, og indtil for fire år siden var virksomheden, som frem til 2003 havde navnet A. P. Laursen A/S, fabrikken Bøgballe, ejet af familien efter stifteren Anders Peter Laursen.

I 1930’erne startede han produktionen af hønsereder og den såkaldte »kyllingemoder« i sit husmandssted i landsbyen, og i 1950 fremstillede Anders Peter Laursen den første gødningsspreder, som naboen skulle bruge.

Siden har det kun været en succeshistorie for den fremsynede Laursen-familie, hvor tredje generation i 2017 afhændede virksomheden for en halv milliard kroner til kapitalfonden Erhvervsinvest.

Det seneste regnskabsår for virksomheden i landsbyen vest for Vejle, der eksporterer 97 procent af produktionen, viste et overskud på 67,6 millioner kroner.

Læs også