Test af midler til bedre stabilitet

Forsøg fra Vilofoss har vist, at midlet FreshFoss matcher kaliumsorbat, når det kommer til reduktion af varmeudvikling i foderet, mens midlet er langt billigere.

Der har de seneste år været lavet en del afprøvninger af midler til reduktion af varmeudviklingen i TMR-blandinger.

- Seges har i 2019 vurderet, at FreshFoss er det stærkeste produkt og det mest økonomiske produkt på markedet, men har sidenhen også anbefalet at bruge kaliumsorbat i lav dosis. Argumentet for at bruge kaliumsorbat var, at det er en billigere løsning i forhold til tre liter propionsyre. Seges har i denne afprøvning af ukendte årsager udeladt at inkludere FreshFoss, som de tidligere har påvist at være en særlig økonomisk fordelagtig løsning til stabilisering af TMR, lyder det fra Vilofoss, der derfor selv har lavet tre afprøvninger, på tre forskellige dage, hvor både kaliumsorbat og FreshFoss indgår.

- FreshFoss er langt billigere pr. kg produkt end kaliumsorbat – så hvis FreshFoss kan matche kaliumsorbat i effektivitet, vil FreshFoss være den billigste løsning, lyder det fra Vilofoss.

Materialet til afprøvning var en TMR-blanding afhentet ved foderbordet umiddelbart efter udfodring.

Matcher kaliumsorbat

I forsøg 1 målte man temperaturudviklingen i TMR ved tilsætning af 0,4 kg FreshFoss eller kaliumsorbat pr. ton fuldfoder.

Forsøget viste at de 0,4 kg FreshFoss holdt varmedannelsen nede i en længere periode end 0,4 kg kaliumsorbat.

- Dette indikerer, at FreshFoss har en mere effektiv inhibering af gær og svampevækst, lyder konklusionen.

I forsøg 2 blev temperaturudviklingen ved tilsætning af 0,4 kg kaliumsorbat, 0,4 kg FreshFoss og 0,2 kg FreshFoss sammenlignet med en kontrolblanding.

I forsøg 3 undersøgte man varmeudviklingen i TMR ved forskellige niveauer af FreshFoss og kaliumsorbat.

- I forsøg 2 var kaliumsorbat mere effektiv end FreshFoss og i forsøg 3 var FreshFoss mere effektiv, lyder konklusionen.

Et gennemsnit af foderets aerobe stabilitet i de tre forsøg viser, at FreshFoss ligger 8 procent højere end niveauet for kaliumsorbat. Den aerobe stabilitet er defineret som tiden det tager, før man finder en temperaturstigning på fem grader.

- Den overordnede konklusion er, at FreshFoss som minimum har samme styrke til hindring af varmedannelse i TMR. Eftersom FreshFoss er billigere end kaliumsorbat, er FreshFoss den billigste løsning, konstaterer Vilofoss, der desuden har ændret doseringsvejledningen fra 1-3 kg pr. ton TMR til 0,5-2 kg.

cc

Læs også