Interview skal være med til at sikre et vellykket generationsskifte

Når generationsskiftet sker inden for familien, stilles der ekstra store krav til processen. Østdansk Landboforening & Sagro har udviklet en ny model til at interviewe deltagerne i generationsskiftet for at sikre et succesfuldt skifte, fremgår det af ostdansk.dk.

Gennem de seneste år har Østdansk Landboforening & Sagro gennemført et stort antal generationsskiftesager, hvor generationsskiftet er sket inden for familien. Det har givet rådgivningsselskaberne meget ny viden om de væsentligste udfordringer og også om mulige løsninger i forbindelse med vellykkede generationsskifter, skriver Østdansk Landboforening på sin hjemmeside.

- I praksis har den vigtigste læring været, at det langt fra er nok at fokusere på de økonomiske parametre, når generationsskiftet sker inden for familien. Her stilles der ekstra store krav til processen, da bedrift og familie er tæt forbundet, og der er langt flere emner, som der skal tages hensyn til, skriver rådgivningsselskabet, og tilføjer:

- På den baggrund har vi udviklet en interviewmodel, hvor alle involverede parter interviewes individuelt, hvilket gør det nemmere at komme omkring holdninger og tanker i forbindelse med et generationsskifte. Alle holdninger bliver efter godkendelse af de interviewede bragt ind i en fælles snak, så alle kan kommentere og spørge ind til de emner, som der er brug for, bliver uddybet. Det er vigtigt, at man kan sætte sig ind i hinandens holdninger og følelser til emner, der kan være svære at tale om.

Vær i god tid

De svære emner handler ifølge rådgivningsselskabet typisk om forældrenes ønsker, når de skal fraflytte gården, driftsform og produktion efter generationsskiftet, ejendommens forrentning, om overtagelsen skal ske i ét hug eller glidende, familiemæssige forhold, m.m..

Efter det sidste møde får familierne en anbefalingsrapport til det videre generationsskifte-forløb.

- Kom i gang i god tid og mindst 3-5 år før generationsskiftet skal finde sted, lyder et af de væsentligste råd fra Østdansk Landboforening til de gårdejere, der står over for et generationsskifte inden for familien. 

mip

Læs også