bannerPos

Interview skal være med til at sikre et vellykket generationsskifte

Østdansk Landboforening & Sagro har udviklet en ny model til at interviewe deltagerne i generationsskiftet for at sikre et succesfuldt skifte. Foto: Colourbox
17-02-2020 12:11

Når generationsskiftet sker inden for familien, stilles der ekstra store krav til processen. Østdansk Landboforening & Sagro har udviklet en ny model til at interviewe deltagerne i generationsskiftet for at sikre et succesfuldt skifte, fremgår det af ostdansk.dk.

Gennem de seneste år har Østdansk Landboforening & Sagro gennemført et stort antal generationsskiftesager, hvor generationsskiftet er sket inden for familien. Det har givet rådgivningsselskaberne meget ny viden om de væsentligste udfordringer og også om mulige løsninger i forbindelse med vellykkede generationsskifter, skriver Østdansk Landboforening på sin hjemmeside.

- I praksis har den vigtigste læring været, at det langt fra er nok at fokusere på de økonomiske parametre, når generationsskiftet sker inden for familien. Her stilles der ekstra store krav til processen, da bedrift og familie er tæt forbundet, og der er langt flere emner, som der skal tages hensyn til, skriver rådgivningsselskabet, og tilføjer:

- På den baggrund har vi udviklet en interviewmodel, hvor alle involverede parter interviewes individuelt, hvilket gør det nemmere at komme omkring holdninger og tanker i forbindelse med et generationsskifte. Alle holdninger bliver efter godkendelse af de interviewede bragt ind i en fælles snak, så alle kan kommentere og spørge ind til de emner, som der er brug for, bliver uddybet. Det er vigtigt, at man kan sætte sig ind i hinandens holdninger og følelser til emner, der kan være svære at tale om.

Vær i god tid

De svære emner handler ifølge rådgivningsselskabet typisk om forældrenes ønsker, når de skal fraflytte gården, driftsform og produktion efter generationsskiftet, ejendommens forrentning, om overtagelsen skal ske i ét hug eller glidende, familiemæssige forhold, m.m..

Efter det sidste møde får familierne en anbefalingsrapport til det videre generationsskifte-forløb.

- Kom i gang i god tid og mindst 3-5 år før generationsskiftet skal finde sted, lyder et af de væsentligste råd fra Østdansk Landboforening til de gårdejere, der står over for et generationsskifte inden for familien. 

mip

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next