Åben for indberetning af gødningsleverancer

Der er nu åbnet for indberetning af gødningsleverancer vedr. planperiode 2017/2018 i Leverandørregister for gødningsleverancer.

Fristen for rettidig indsendelse er 1. september 2018.

Du skal indberette solgt/afsat kvælstofholdig gødning via indberetningssystemet for leverandører.

Biogas fællesanlæg og forarbejdningsanlæg skal desuden indberette modtaget kvæstofholdig gødning.

Bemærk, at du i år også skal indberette fosfor.

Hvis du indlæser via XML-fil, så husk at få den rettet til i forhold til det nye planår.

Som en service, har vi lavet et XML-skema, som du kan downloade til brug for din indberetning. Du finder det under indberetningsbilledet i Leverandørregister for gødningsleverancer. Systemet indlæser med 2 decimaler.

Hvis gødningen er at betragte som affald, fx spildevandsslam eller afgasset gylle, skal du både angive CVR-nummer og P-nummer på modtager af gødningen. Denne indberetning overføres automatisk til Miljøstyrelsens affaldsdatasystem, så du behøver ikke at lave en særskilt indberetning til dette.

Læs også