Ny satellitbaseret tjeneste til præcisionsgødskning

Atfarm er et nyt digitalt beslutningsværktøj, der nu lanceres til danske landmænd i et samarbejde mellem Datalogisk og Yara.

Med Atfarms satellitbilleder af biomassen kan landmanden løbende monitorere sine marker og blive gjort opmærksom på selv mindre udsving. Med brug af aktuelle og historiske satellitbilleder kan han løbende følge op på afgrødernes vækstforhold hen over sæsonen, og eksempelvis sammenligne med forrige sæson. Foto: Yara

GØDSKNING Atfarm er en satellittjeneste til præcisionsgødskning, baseret på biomassedata indsamlet gennem 20 år og specialiseret viden om gødning. Snart kan de unikke kvælstofmodeller udviklet til Yara N-Sensor også blive tilgængelige for de danske landmænd, der ønsker at graduere kvælstoftildelingen med hjælp fra satellitfotos.

- Dette vil især være interessant for bedrifter, som vil i gang med præcisionsgødskning, men ikke er klar til at investere i den mere præcise sensorteknologi, forklarer Yara.

Systemet vil på baggrund af vegetationsindeks, beregnet ud fra satellitbilleder af landmandens marker, kunne vise markernes varierende biomasse i og mellem markerne. Efterfølgende kan landmanden så overføre et tildelingskort til gødningssprederens GPS-system, eller alternativt bruge Atfarm mobil-appen som styreenhed for gødskningen

Brugervenligt system i konstant udvikling

Programmet giver løbende brugeren adgang til fotos af markerne fra ESA Sentinel 2 satellitter. Billederne analyseres, og de mindste forskelle i afgrødens farver vurderes. Disse viser de forskellige niveauer i henholdsvis biomassen og tætheden i landmandens afgrøder. Selv variationer i afgrødens sene vækststadier identificeres. Ud fra dette biomassekort beregner Yara N-Sensor algoritmen, hvordan gødningen skal fordeles på marken.

- Det er virkelig nemt at sætte sine marker op i systemet, og billederne kommer hurtigt frem og står knivskarpt i appen, fortæller Allan Klestrup Hansen.

Systemet er allerede nu gjort tilgængeligt for landmænd i blandt andet Tyskland og Frankrig, hvor Yaras digitale enhed løbende er i dialog med brugerne om den sidste optimering af systemets funktioner og brugerflade. Systemet har i samarbejde med Datalogisk været testet hos enkelte landmænd i Danmark i foråret 2019 og lanceres nu i Danmark.

mrc

Læs også