Nemmere at søge tilskud til kvægstalde

Landbrugsstyrelsen vil forenkle søgeordningen for tilskud til modernisering af kvægstalde.

Når man søger tilskud til modernisering af kvægstalde er det ikke længere nøvendigt at indhente to tilbud på moderniseringen ved ansøgningstidspunktet. Det er heller ikke nødvendigt længere at indsende fakturaer og betalingsdokumentation sammen med ansøgningen.

Til gengæld vil Landbrugsstyrelsen fremover beregne tilskuddet på baggrund af standardomkostningerne for hver investering i de enkelte projekter. Det er muligt at få tilskud på op til 20 procent af de samlede standardokostninger for investeringerne i et givent projekt, oplyser styrelsen i en meddelelse.

Ordningen åbner den 16. august. Der kan ses flere oplysninger via styrelsens hjemmeside.

Læs også