Vilomix: Tørsyremix kan hjælpe med at bevare foderets værdi

Ifølge foderfirma er det muligt at halvere antallet af mikroorganismer, når der tilsættes 2-3 kg tørsyre pr. tons fuldfoder.

Ensilage, der er varmt, har ikke den samme foderværdi, som der er analyseret, og derfor forsynes koen ikke med de nødvendige næringsstoffer. En ubalanceret foderration fører til tab i ydelse og forringet sundhed. Samtidig vil en vækst i skimmel øge risikoen for toxiner – alt i alt en dårlig cocktail.

Sådan lyder det fra Vilomix, som her i sommervarmen er ude med en række råd til mælkeproducenterne. For varme i fuldfoderet er naturligvis typisk et problem på denne årstid.

- Årsagen er en kraftig vækst af de mikroorganismer (bakterier, skimmel og gær), der naturligt findes i ensilagen. Disse mikroorganismer nedbryder foderet, så det mister energi og bliver uappetitligt, pointerer Jesper Madsen, produktchef på kvægområdet hos Vilomix.

Optimale forhold for mikroorganismerne

Om sommeren, når foderet udtages og blandes, forbedres mikroorganismernes levevilkår. De ændrede temperatur-, ilt- og fugtniveauer giver optimale forhold for mikroorganismerne. Det starter nedbrydningsprocessen.

- Test viser, at temperaturer fra omkring knap 20 grader får nedbrydningsprocessen til at eskalere. Svampe og bakterier lever bedst under iltrige forhold, og når den komprimerede ensilage trækkes fra hinanden, kommer der ilt til, forklarer produktchefen.

Øget vandindhold fremmer ifølge Jesper Madsen også processen. Derfor oplever mange en væsentlig forringelse af holdbarheden af foderet, når der tilsættes vand i rationen.

- Optimalt skal pH i foderet helst være under 4 for at hæmme væksten. Desværre stiger pH, når protein i foderet nedbrydes, nævner produktchefen.

 Tørsyrer rammer bredt 

Jesper Madsen minder om, at foderet indeholder millioner af kim, bakterier, gær, skimmel og sporer.

- Fordelingen og mængden varierer fra den ene ensilagestak til den anden. Der vil altså være vækst af forskellige mikroorganismer - og varierende årsager til varmedannelsen. Ved at anvende en kombination af tørsyrer er det muligt at hæmme et bredere udsnit af mikroorganismerne, forklarer produktchefen hos Vilomix. 

Reducerer mikroorganismer

Vilomix foretog i foråret en praktisk test kombineret med laboratorieanalyser. Testen blev udført i to danske malkekvægsbesætninger, hvor der blev indblandet kombinationssyreproduktet Solvita TMR Cool. 

Fuldfoderet blev blandet umiddelbart efter hinanden, og der blev udtaget foderprøver fra foderstrengen. Eurofins foretog analyser af foderprøverne for mikroorganismer, gær og skimmel.

- Resultatet viste en halvering i antallet af mikroorganismer målt som CFU pr. g prøve, når der tilsættes 2-3 kg tørsyre pr. tons fuldfoder. Skimmelvæksten blev reduceret til en tiendedel, sammenlignet med 0-prøven, og gær-væksten blev reduceret til en femtedel. 

- Det er altså muligt at lave en væsentlig begrænsning i væksten af mikroorganismer i fuldfoder, konkluderer Jesper Madsen. 

 Undgå tab i ydelse

Han slår fast, at varme i fuldfoder er lig med tab af energi og penge, men det begrænses ved en god grovfoderproduktion.

- God ensilagekvalitet, høj hygiejne og fodermanagement, mindsker risikoen for varmedannelse. Desværre er nogle høstår årsag til dårlig kvalitet, ligesom en varm og fugtig sommer øger risikoen for varme i foderet, slutter produktchefen.

 

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Læs også